Dutch

Detailed Translations for krachtig from Dutch to Spanish

krachtig:


Translation Matrix for krachtig:

NounRelated TranslationsOther Translations
activo actieve vorm; activa; activum; bedrijvende vorm
fuerte citadel; deurslot; kasteel; ridderkasteel; ridderslot; slot; sterke kant; sterke zijde
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
activo krachtig; met een krachtige uitwerking actief; arbeidend; arbeidzaam; bedrijvig; beweeglijk; bezet; bezig; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; geagiteerd; levendig; nijver; verhit; werkend; werkzaam
eficaz doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig; met een krachtige uitwerking beproefd; daadkrachtig; deugdelijk; dynamisch; economisch; effectief; energiek; probaat; spaarzaam; zuinig; zuinigjes
enérgico doortastend; drastisch; ferm; flink; fysiek sterk; krachtdadig; krachtig; met een krachtige uitwerking; sterk; stevig actief; beweeglijk; daadkrachtig; dapper; dynamisch; energiek; ferm; flink; geanimeerd; gespierd; heftig; intens; intensief; levendig; levenskrachtig; levensvatbaar; moedig; moreel sterk; onbeheerst; onstuimig; vief; vitaal; vol fut
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
efectivo contant geld
ModifierRelated TranslationsOther Translations
apropiado doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig adequaat; billijk; gepast; geschikt; geëigend; juist; passend; redelijk; schappelijk; toepasbaar; toepasselijk; treffend; zinrijk; zinvol
correoso energiek; krachtig; vol energie
decididamente beslist; doortastend; drastisch; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig; sterk 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
decidido beslist; doortastend; drastisch; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig; sterk beoogd; beslist; besluitvaardig; dapper; doelbewust; gedecideerd; heldhaftig; heroïsch; kloek; kordaat; moedig; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; onverschrokken; resoluut; stout; stoutmoedig; vastberaden; vastbesloten; voorgenomen; vrijmoedig; vrijpostig
diligente krachtig; met een krachtige uitwerking actief; bedreven; bedrijvig; bezig; consciëntieus; flink aanpakkend; gewetensvol; grif; grifweg; grondig; grondig aanpakkend; ijverig; met gemak; met zorg; nijver; noest; onvermoeibaar; scrupuleus; stevig aanpakkend; vlijtig; vlot; zorgvuldig
drástico doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk beslist; besluitvaardig; gedecideerd; ingrijpend; kordaat; radicaal; radikaal; resoluut; vastberaden; volkomen
efectivo doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig; met een krachtige uitwerking daadwerkelijk; echt; effectief; feitelijk; heus; in feite; in werkelijkheid; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk
eficiente doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig bekrompen; benepen; economisch; kleingeestig; kleinzielig; spaarzaam; zuinig; zuinigjes
enérgicamente ferm; flink; fysiek sterk; krachtig; sterk; stevig dapper; ferm; flink; moedig; moreel sterk
explícito krachtig; nadrukkelijk eenduidig; expliciet; geprononceerd; klemmend; markant; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; uitdrukkelijk; uitgesproken
firme beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig beslist; besluitvaardig; breed; degelijke; ferm; fiks; flink; fors; gedecideerd; geheid; hecht; kordaat; onbuigzaam; ongetwijfeld; onverzettelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; resoluut; robuust; solide; stabiel; standvastig; sterk; stevig; stevig gebouwd; stijfkoppig; stug; taai; uit de kluiten gewassen; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; volhardend; zeker
fisicamente fuerte ferm; flink; fysiek sterk; krachtig; sterk; stevig
fornido krachtig; met een krachtige uitwerking ferm; fiks; flink; fors; forse; gespierd; grofgebouwd; intens; intensief; massief; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; struis; zwaar; zwaargebouwd
fortachón krachtig; met een krachtige uitwerking intens; intensief
fuerte ferm; flink; fysiek sterk; krachtig; met een krachtige uitwerking; sterk; stevig bitter teleurgesteld; blijvend; breed; dapper; degelijke; doordringend; duurzaam; duurzame; felle; ferm; fiks; flink; fors; grimmig; hard; hardop; heldhaftig; heroïsch; hoog; indringend; intens; intensief; keihard; kloek; luid; massief; met hoge snelheid; moedig; moreel sterk; onderdrukt; onverschrokken; opgekropt; pittig; potig; robuust; schel; schel klinkend; scherp; schril; snerpend; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; stout; stoutmoedig; straf; struis; uit de kluiten gewassen; verbeten; verbitterd; verkropt; zwaar; zwaargebouwd
intrépido beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig dapper; ferm; flink; koelbloedig; kordaat; moedig; moreel sterk; onversaagd; onverschrokken; standvastig; zonder angst; zonder vrees
laborioso krachtig; met een krachtige uitwerking actief; arbeidend; arbeidzaam; bedrijvig; bewerkelijk; bezig; bezwaarlijk; lastig; met bezwaren; moeizaam; werkend; werkzaam
musculoso krachtig; met een krachtige uitwerking ferm; fiks; flink; fors; gespierd; intens; intensief; massief; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; struis; zwaar; zwaargebouwd
muy fuerte erg; fel; heftig; hevig; krachtig; met een krachtige uitwerking beslist; besluitvaardig; dapper; ferm; flink; gedecideerd; intens; intensief; keihard; knalhard; kordaat; moedig; moreel sterk; resoluut; reuzensterk; vastberaden
potente ferm; flink; fysiek sterk; krachtig; met een krachtige uitwerking; sterk; stevig dapper; ferm; fiks; flink; intens; intensief; mannelijk; moedig; moreel sterk; potent; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; viriel
resuelto beslist; doortastend; drastisch; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig; sterk beslist; besluitvaardig; dapper; doelbewust; ferm; flink; gedecideerd; geheid; heldhaftig; heroïsch; kloek; kordaat; moedig; moreel sterk; ongetwijfeld; onverschrokken; resoluut; standvastig; stout; stoutmoedig; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; zeker
robusto ferm; flink; fysiek sterk; krachtig; met een krachtige uitwerking; sterk; stevig breed; dapper; flink; fors; forse; grofgebouwd; heldhaftig; heroïsch; intens; intensief; kloek; massief; moedig; onverschrokken; potig; robuust; stevig; stoer; stout; stoutmoedig; struis; uit de kluiten gewassen; zwaar; zwaargebouwd
vigoroso doortastend; drastisch; ferm; flink; fysiek sterk; krachtdadig; krachtig; met een krachtige uitwerking; sterk; stevig bezet; breed; daadkrachtig; dapper; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; ferm; fiks; flink; fors; groot; intens; intensief; massief; moedig; moreel sterk; potig; robuust; stevig; struis; uit de kluiten gewassen; zwaar; zwaargebouwd
violento erg; fel; heftig; hevig; krachtig agressief; driftig; gewelddadig; intens; intensief; ontstoken; ontvlamd
vital krachtig; met een krachtige uitwerking actief; beweeglijk; cruciaal; daadkrachtig; dynamisch; elementair; energiek; essentieel; intens; intensief; kardinaal; levendig; levenskrachtig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van levensbelang; vereist; vitaal; voornaamst; wezenlijk

Related Words for "krachtig":

  • krachtiger, krachtigere, krachtigst, krachtigste, krachtige

Wiktionary Translations for krachtig:

krachtig
adjective
  1. beschikkend over veel kracht

Cross Translation:
FromToVia
krachtig fuerte strong — capable of producing great physical force
krachtig vigoroso vigorous — Physically strong and active
krachtig vigorosamente vigorously — with intense energy
krachtig fuerte puissant — Qui a beaucoup de pouvoir.

Related Translations for krachtig