Summary


Dutch

Detailed Translations for uitlegging from Dutch to Spanish

uitlegging:

uitlegging [de ~ (v)] noun

  1. de uitlegging (mededeling; toelichting; statement; )
    la notificación; la información; el anuncio; el informe; la noticia; la comunicación; la mención
  2. de uitlegging (verbreiding; uitspreiding)
    la extensión; la expansión; la dispersión

Translation Matrix for uitlegging:

NounRelated TranslationsOther Translations
anuncio aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondiging; advertentie; adverteren; afkondiging; annonce; annonceren; annoncering; bekendmaking; bericht; commercial; convocatie; decreet; het uitspreken; kennisgeving; mededeling; melding; memorandum; proclamatie; uitspraak; uitvaardiging; verkondiging; verwittiging
comunicación aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aaneenkoppeling; aaneensluiting; aankondiging; aansluiting; band; bekendmaking; bereikbaarheid; bericht; boodschap; communicatie; connectie; contact; convocatie; gewag; het uitspreken; informatie; kennisgeving; koppeling; liaison; link; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; publicatie; publikatie; relaas; relatie; ruchtbaarheid; samenhang; tijding; uitgave; uitgifte; uiting; uitspraak; verband; verbinding; vermelding; verwittiging
dispersión uitlegging; uitspreiding; verbreiding amusement; sparsity; spreiding; uitstrooiing; vermaak; vermakelijkheid; verspreiding; verstrooiing; vertier
expansión uitlegging; uitspreiding; verbreiding aanbouw; aangroei; aanvulling; aanwas; aanwinst; expansie; explosie; groei; groter worden; stijging; toename; toeneming; uitbouw; uitbreiding; uitwijzing; uitzetting; vergroting; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking
extensión uitlegging; uitspreiding; verbreiding afmeting; ampelheid; bestandsextensie; dimensie; doortrekking; extensie; formaat; gebied; grootte; maat; mate; omvang; oprekken; spreiding; toevoeging; toevoegsel; uitbreiding; uitgebreidheid; uitgestrektheid; uitvoerigheid
información aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondigen; aankondiging; aanwijzing; bekendmaken; bekendmaking; bericht; berichtgeving; boodschap; convocatie; gewag; het uitspreken; info; informatie; informeren; inlichting; kennisgeving; kennisoverdracht; mededeling; mededelingen; melden; melding; opgave; relaas; tijding; tip; uitspraak; vermelding; verslaggeving; verwittiging; vingerwenk; vingerwijzing; voorlichting; wenk
informe aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; blad; convocatie; het uitspreken; informatie; journaal; kennisgeving; kennisoverdracht; maandblad; magazine; mededeling; melding; navraag; nieuws; opstel; periodiek; proclamatie; rapport; referaat; referentie; scriptie; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; verkondiging; verslag; verwijzing; verwittiging; weekblad
mención aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondiging; bericht; het uitspreken; melding; ruchtbaarheid; toespeling; uiting; uitspraak; verwijzing
noticia aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; gewag; het uitspreken; journaal; kennisgeving; mededeling; melding; nieuws; opgave; proclamatie; relaas; tijding; uitspraak; verkondiging; vermelding; verwittiging
notificación aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; claim; convocatie; decreet; gewag; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; relaas; tijding; toelichting; uiteenzetting; uitgave; uitgifte; uitleg; uitspraak; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; vermelding; verwittiging
ModifierRelated TranslationsOther Translations
informe ongevormd; vormloos

Wiktionary Translations for uitlegging:


Cross Translation:
FromToVia
uitlegging exégesis exegesis — formal written exposition or explanatory essay
uitlegging explicación Erklärung — Aufschluss über Zusammenhänge, Sachverhalte