Dutch

Detailed Translations for iets aanraden from Dutch to French

iets aanraden:

iets aanraden verb

 1. iets aanraden (adviseren; suggereren; raden; ingeven)
  suggérer; conseiller; insinuer; deviner; déterminer; fixer; estimer; apprécier; conjecturer; faire une expertise; recommander; évaluer; priser; taxer
  • suggérer verb (suggère, suggères, suggérons, suggérez, )
  • conseiller verb (conseille, conseilles, conseillons, conseillez, )
  • insinuer verb (insinue, insinues, insinuons, insinuez, )
  • deviner verb (devine, devines, devinons, devinez, )
  • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • fixer verb (fixe, fixes, fixons, fixez, )
  • estimer verb (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • apprécier verb (apprécie, apprécies, apprécions, appréciez, )
  • conjecturer verb (conjecture, conjectures, conjecturons, conjecturez, )
  • recommander verb (recommande, recommandes, recommandons, recommandez, )
  • évaluer verb (évalue, évalues, évaluons, évaluez, )
  • priser verb (prise, prises, prisons, prisez, )
  • taxer verb (taxe, taxes, taxons, taxez, )

Translation Matrix for iets aanraden:

NounRelated TranslationsOther Translations
conseiller adviseur; consulent; raadgever; raadsman
fixer aanhechten; bevestiging; vasthechten; vastmaken
VerbRelated TranslationsOther Translations
apprécier adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren afwegen; appreciëren; bekritiseren; beoordelen; goed- of afkeuren; op prijs stellen; overdenken; overwegen; waarderen
conjecturer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren afwegen; gissen; gissing maken; overdenken; overwegen; raden
conseiller adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aanbevelen; aanraden; adviseren; iemand recommanderen; nomineren; raadgeven; recommanderen; van raad dienen; voordragen
deviner adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren afwegen; doorhebben; doorzien; gissen; gissing maken; met aandelen spelen; overdenken; overwegen; raden; speculeren
déterminer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren afwegen; bepalen; bestemmen; constateren; definiëren; determineren; een ereteken geven; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; lokaliseren; nader omschrijven; omschrijven; onderscheiden; opsporen; overdenken; overwegen; plaats toekennen; plaatsen; preciseren; traceren; typeren; vaststellen; vinden
estimer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aannemen; achten; afwegen; appreciëren; becijferen; begroten; bepalen; beraden; beramen; berekenen; calculeren; consideren; determineren; eerbiedigen; geloven; gissen; gissing maken; hoogachten; hoogschatten; iets overwegen; in acht nemen; inschatten; ontzien; op prijs stellen; overdenken; overwegen; raden; ramen; respecteren; schatten; sparen; taxeren; uitrekenen; uitwerken; vaststellen; verschonen; waarderen
faire une expertise adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren afwegen; beramen; gissen; gissing maken; overdenken; overwegen; raden; ramen; schatten; taxeren
fixer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aan elkaar bevestigen; aandraaien; aangespen; aanhaken; aanhechten; aankijken; aankoppelen; afwegen; bekijken; bevestigen; binden; dichtbinden; dichtgespen; dichtsnoeren; door draaien vastmaken; ergens aan bevestigen; gadeslaan; hechten; kijken; knevelen; knopen; lijmen; neerleggen; onderuit halen; opplakken; opsluiten; overdenken; overwegen; schouwen; strikken; toebinden; toegespen; toeschouwen; vastbinden; vastgespen; vasthaken; vasthechten; vastkoppelen; vastleggen; vastlijmen; vastmaken; vastplakken; vastsjorren; vastzetten; verbinden; verzekeren
insinuer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aantijgen; insinueren; toespelen; zinspelen
priser adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren drugs gebruiken; drugs snuiven; opvangen; wat neervalt opvangen
recommander adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aanbevelen; aanprijzen; aanraden; adviseren; iemand recommanderen; nomineren; recommanderen; van raad dienen; voordragen
suggérer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren dicteren; duiden; inboezemen; ingeven; inspireren; naar voren brengen; opperen; suggereren; ter overweging geven; voorleggen
taxer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aanslaan; afwegen; begroten; beraden; consideren; iets overwegen; overdenken; overwegen; ramen; schatten; taxeren
évaluer adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; suggereren aanslaan; afwegen; begroten; beraden; beramen; berekenen; consideren; iets overwegen; overdenken; overwegen; ramen; schatten; taxeren

Related Translations for iets aanraden