Swedish

Detailed Translations for örfil from Swedish to English

örfil:

örfil [-en] noun

 1. örfil
  the box on the ear
 2. örfil (slag i ansiktet)
 3. örfil (slag; klapp)
  the smack; the slap; the blow
 4. örfil (slag; stöt; duns; knuff)
  the punch; the clout
  – (boxing) a blow with the fist 1
  • punch [the ~] noun
   • He landed a hard punch to the gut.2
  • clout [the ~] noun
   • I gave him a clout on his nose1
  the nudge
  – a slight push or shake 1
  the whopper
  the wallop
  – a severe blow 1
  the blow
  – a powerful stroke with the fist or a weapon 1
  • blow [the ~] noun
   • a blow on the head1
  the jab
  – a quick short straight punch 1
  • jab [the ~] noun

Translation Matrix for örfil:

NounRelated TranslationsOther Translations
blow duns; klapp; knuff; slag; stöt; örfil besvikelse; buckla; bula; bump; dunk; klapp; klippa till; knackning; lätt knuff; märke; piskrapp; slag; slag med öppen hand; smäll; snärt; stöt
box on the ear örfil
clout duns; knuff; slag; stöt; örfil grovt sulstift; knuff; puff; skospik; stöt
jab duns; knuff; slag; stöt; örfil bump; dunk; lätt knuff; slag; stöt
nudge duns; knuff; slag; stöt; örfil bump; dunk; knuff; lätt knuff; puff; slag; stöt
punch duns; knuff; slag; stöt; örfil bump; dunk; knuff; knytnävsslag; kort slag; käftsmällar; lätt knuff; puff; punch; slag; snytingar; stämpel; stöt
punch on the jaw slag i ansiktet; örfil
slap klapp; slag; örfil förolämpning; klapp; klippa till; knackning; knuff; piskrapp; puff; skarp kritik; slag; slag med öppen hand; smäll; snärt; stöt; utmaning
slap in the face slag i ansiktet; örfil
smack klapp; slag; örfil klippa till; knackning; knuff; krocka; kyss; piskrapp; puff; sammanstöta; slag; smacka; snärt; stöt
wallop duns; knuff; slag; stöt; örfil knuff; puff; stöt
whopper duns; knuff; slag; stöt; örfil gigant; jätte; koloss; monster; rese; stort exemplar; väldig
VerbRelated TranslationsOther Translations
blow blåsa; blåsa hårt; fladdra; flaxa; flyga omkring; fläkta; flämta; flåsa; flöjta; förstöra; humma; komma undan; sabotera; smita bort; springa bort; suga av; vissla
jab jabba; smocka till; sticka; stöta
nudge driva på någon; flytta en bildpunkt; knuffa till någon; pressa sig in i; puffa på någon; stöta till; trängas mot
punch banka; bulta; dunka; hamra; klampa; klappra; klippa; slå; slå hål i med puns; stampa; stansa
slap hamra; slå; slå hårt; smälla
slap in the face ge någon en örfil; örfila
smack hamra; slå; slå hårt; smacka; smälla
wallop ge stryk; klå upp; prygla; spöa upp
OtherRelated TranslationsOther Translations
box on the ear sittopp
clout sittopp
jab jabb
nudge buffa; buffas
punch hålslå; puns; punsa
slap daska
smack smisk; smiska

Wiktionary Translations for örfil:

örfil
noun
 1. smack on the side of the head
 2. pastry
 3. -
 4. slap in the face or on the cheek

Cross Translation:
FromToVia
örfil slap; clap round the ears Backpfeife — ein leichter Schlag auf die Wange, eine Ohrfeige
örfil slap Ohrfeige — ein Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht

Related Translations for örfil