Swedish

Detailed Translations for lärande from Swedish to English

lärande:

lärande noun

 1. lärande (instruction; kurs; lektion)
  the course; the education; the lesson; the tuition; the curriculum; the instruction; the teaching
 2. lärande
  the erudition; the learning; the scholarship
  – profound scholarly knowledge 1
  the knowledge; the cleverness
  the expertise
  – skillfulness by virtue of possessing special knowledge 1
 3. lärande
  the acquiring; the learning

Translation Matrix for lärande:

NounRelated TranslationsOther Translations
acquiring lärande förvärv; inköp; köp; uppköp
cleverness lärande fiffighet; intelligens; klokhet; skarpsinne; skärpa; smarthet
course instruction; kurs; lektion; lärande bana; kapplöpning; kurs; lektion; lopp; läroprogramm; metod; måltid; riktning; rätt; spis; spår; studie; sätt; timme
curriculum instruction; kurs; lektion; lärande läroprogramm
education instruction; kurs; lektion; lärande bildning; själskultur; skolning; träning; undervisning; uppfostran; utbildning; utveckling
erudition lärande
expertise lärande hantverksskicklighet; kapacitet; kompetens; konstskicklighet; professionell kunnighet; sakkunskap; yrkesskicklighet
instruction instruction; kurs; lektion; lärande anvisning; befallning; briefing; bruksanvisning; föreskrift; förklaring; handbok; instruktion; lektion; läxa; order; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink
knowledge lärande bekantskap; kunskap; medvetande; vetenskap; vetskap
learning lärande inlärning; studerande
lesson instruction; kurs; lektion; lärande lektion; läxa; timme; undervisning
scholarship lärande skotskt stipendium; stipendium; studiekassa
teaching instruction; kurs; lektion; lärande dressyr; skolning; träning; utbildningsväsen
tuition instruction; kurs; lektion; lärande lektion; läxa; skolavgifter; undervisning; undervisningsavgift
VerbRelated TranslationsOther Translations
course strömma; vara resultatet
AdverbRelated TranslationsOther Translations
course runda; rundat
OtherRelated TranslationsOther Translations
cleverness drivenhet; finurlighet
course farled; kosa; stråk
curriculum lärokurs; läsordning
erudition lärdom
expertise expertis
knowledge kunnighet
learning inlärning; lärdom
lesson timma; undervisningstimme
scholarship lärdom
ModifierRelated TranslationsOther Translations
teaching utlärande

Synonyms for "lärande":


lärande form of lära:

lära verb (lär, lärde, lärt)

 1. lära (studera)
  to learn; to acquire; study; to pick up; get the hang of
 2. lära (studera)
  to teach; studying
 3. lära (studera; hålla sig underrättad; lära sig)
  to learn; to qualify; study
  • learn verb (learns, learnt, learning)
  • qualify verb (qualifies, qualified, qualifying)
  • study verb
 4. lära
  to learn
  – get to know or become aware of, usually accidentally 1
  • learn verb (learns, learnt, learning)
   • I learned that she has two grown-up children1
 5. lära
  to gain; to learn; to receive; to absorb; to collect
  • gain verb (gains, gained, gaining)
  • learn verb (learns, learnt, learning)
  • receive verb (receives, received, receiving)
  • absorb verb (absorbs, absorbed, absorbing)
  • collect verb (collects, collected, collecting)
 6. lära
  to learn
  • learn verb (learns, learnt, learning)
 7. lära (upptäcka; yppa)
  to discover
  – get to know or become aware of, usually accidentally 1
  • discover verb (discovers, discovered, discovering)
  to learn
  • learn verb (learns, learnt, learning)
 8. lära (träna; utbilda; uppöva)
  to train; to break in
  • train verb (trains, trained, training)
  • break in verb (breaks in, broke in, breaking in)
 9. lära (utbilda; undervisa)
  to teach; to learn; to educate
  • teach verb (teaches, taught, teaching)
  • learn verb (learns, learnt, learning)
  • educate verb (educates, educated, educating)
 10. lära (underrätta)
  to teach; to tutor; to coach
  • teach verb (teaches, taught, teaching)
  • tutor verb (tutors, tutored, tutoring)
  • coach verb (coaches, coached, coaching)
 11. lära (undervisa)
  to teach; to instruct
  • teach verb (teaches, taught, teaching)
  • instruct verb (instructs, instructed, instructing)

Conjugations for lära:

presens
 1. lär
 2. lär
 3. lär
 4. lär
 5. lär
 6. lär
imperfekt
 1. lärde
 2. lärde
 3. lärde
 4. lärde
 5. lärde
 6. lärde
framtid 1
 1. kommer att lära
 2. kommer att lära
 3. kommer att lära
 4. kommer att lära
 5. kommer att lära
 6. kommer att lära
framtid 2
 1. skall lära
 2. skall lära
 3. skall lära
 4. skall lära
 5. skall lära
 6. skall lära
conditional
 1. skulle lära
 2. skulle lära
 3. skulle lära
 4. skulle lära
 5. skulle lära
 6. skulle lära
perfekt particip
 1. har lärt
 2. har lärt
 3. har lärt
 4. har lärt
 5. har lärt
 6. har lärt
imperfekt particip
 1. hade lärt
 2. hade lärt
 3. hade lärt
 4. hade lärt
 5. hade lärt
 6. hade lärt
blandad
 1. lär!
 2. lär!
 3. lärd
 4. lärande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

lära [-ett] noun

 1. lära (doktrin; lärosats)
  the doctrine

Translation Matrix for lära:

NounRelated TranslationsOther Translations
coach buss; coach; färdbuss; instruktör; kots; lagledare; långfärdsbuss; motorbuss; omnibus; spårvang; tränare; turistbuss
doctrine doktrin; lära; lärosats
gain avans; avkastning; behållning; förtjänst; köp; profit; vinning; vinst; överskott
study kurs; läkarpraktik; praktiserande; studie; studierum; övning; övningsstycke
studying studerande; studier
train karavan; släptåg; tåg
tutor beskyddande; bevakare; fömyndare; föreståndare för kloster; förmyndare; informator; instruktör; lärare; mentor; mästare; målsman; privatlärare; skollärare; särskild förvaltare; tränare; uppsyningslärare; väktare; vårdnadshavare; övervakare
VerbRelated TranslationsOther Translations
absorb lära absorbera; införliva; suga i sig; suga upp; ta in; uppsuga; upptaga
acquire lära; studera erhålla; förvärva; inhandla; köpa; lyckats få; uppnå
break in lära; träna; uppöva; utbilda avbryta; bryta sig in; göra inbrott
coach lära; underrätta
collect lära acceptera; bekomma; emotta; få ihop; församla; hopsamla; hämta upp; insamla; lägga ihop; packa; plocka ihop; plocka upp; plocka upp något; samla; samla ihop; samla in; snappa upp
discover lära; upptäcka; yppa avslöja; erfara; få reda på; hitta; komma på; möta; röja; uppenbara; upptäcka; yppa
educate lära; undervisa; utbilda föda; handleda; instruera; träna; undervisa; öva
gain lära bli tyngre; erhålla; förtjäna; förvärva; gå upp i vikt; komma ifatt med; lyckats få; uppnå; vinna
get the hang of lära; studera
instruct lära; undervisa bibringa; diktera; föreskriva; förestava; ge i uppdrag till; instruera; lära ut; träna; undervisa
learn hålla sig underrättad; lära; lära sig; studera; undervisa; upptäcka; utbilda; yppa förvärva; förvärva en färdighet; hitta; instruera; lära in; lära sig; möta; plugga; plugga in; praktisera; studera; upptäcka; öva
pick up lära; studera absorbera; arrestera; få ihop; fånga; gripa; gräva upp; hämta upp; införliva; packa; plocka upp; samla; samla ihop; samla in; snappa upp; suga i sig; ta in; ta reda på; uppsuga; upptaga
qualify hålla sig underrättad; lära; lära sig; studera kvalificera; kvalificera sig inför; modifiera
receive lära acceptera; emotta; erhålla; fatta; finna; ; fånga på vägen; motta; mottaga; skaffa sig
study hålla sig underrättad; lära; lära sig; studera efterforska; forska; lära in; läsa; plugga; plugga in; praktisera; studera; undersöka; utforska; öva
studying lära; studera
teach lära; studera; underrätta; undervisa; utbilda bibringa; instruera; lära ut; träna; undervisa
train lära; träna; uppöva; utbilda bibringa; handleda; instruera; lära ut; studera; träna; undervisa; öva
tutor lära; underrätta handleda; instruera; träna; undervisa; öva
OtherRelated TranslationsOther Translations
coach coacha; idrottsinstruktör; karet
collect avhämta; indriva
discover påträffa; uppdaga; varsebli
gain reveny; tillvinna
pick up inhämta; nålmikrofon; uppsnappa
qualify meritera
receive anamma; bemöta; undfå
study instudera; studium
studying instudering
train inrikta; inöva; järnvägståg; träng
tutor handledare

Synonyms for "lära":


Wiktionary Translations for lära:

lära
verb
 1. to acquire knowledge or ability
 2. educate, teach, or train
 3. to revise/review materials
 4. to pass on knowledge
noun
 1. that which is believed
 2. a particular doctrine

Cross Translation:
FromToVia
lära theory; doctrin Lehre — sprachliche Darstellung eines Wissensgebietes: in Lehrbuch oder Vortrag
lära teaching; apprenticeship LehreAnleitung, Unterweisung, Vermittlung, Ausbildung
lära teach beibringen — erläutern, zeigen, wie etwas gemacht wird, so dass es der Betreffende dann kann, ebenso macht
lära teach lehren — (intransitiv), (transitiv): jemandem etwas (Lehrstoff, Wissen, Fertigkeiten, …) vermitteln, beibringen; jemanden in etwas unterrichten, unterweisen
lära learn lernenerarbeiten/Erwerb/gewinnen von Kenntnissen und/oder geistigen oder körperlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen