Swedish

Detailed Translations for förfallen from Swedish to English

förfallen:

förfallen adj

 1. förfallen (vittrande; förfallet)
 2. förfallen
  overdue
  – An account status indicating that payments are late or not yet received. 1

Translation Matrix for förfallen:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
overdue förfallen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
crumbling förfallen; förfallet; vittrande

Synonyms for "förfallen":


Wiktionary Translations for förfallen:

förfallen
adjective
 1. having fallen into a state of disrepair

förfalla:

förfalla verb (förfaller, förföll, förfallit)

 1. förfalla (löpa ut; gå ut; upphöra)
  to expire
  • expire verb (expires, expired, expiring)
 2. förfalla (sönderfalla; falla samman)
  to decay; to disintegrate; fall into decay; to crumble; to fall apart; to fall to bits; go to ruin; to fall to pieces
 3. förfalla (ruttna)
  to decay; to spoil; to rot; go bad
  • decay verb (decaies, decayed, decaying)
  • spoil verb (spoils, spoiled, spoiling)
  • rot verb (rots, rotted, rotting)
  • go bad verb
 4. förfalla
  to deteriorate; to decay
  • deteriorate verb (deteriorates, deteriorated, deteriorating)
  • decay verb (decaies, decayed, decaying)
 5. förfalla (smula sönder; falla sönder)
  to crumble
  • crumble verb (crumbles, crumbled, crumbling)
 6. förfalla (avta; minska; sjunka; gå ner)
  to decrease; to decline; to shrink; to remove; to dwindle; wain; to take away; to go thieving; be shortcoming
  • decrease verb (decreases, decreased, decreasing)
  • decline verb (declines, declined, declining)
  • shrink verb (shrinks, shrank, shrinking)
  • remove verb (removes, removed, removing)
  • dwindle verb (dwindles, dwindled, dwindling)
  • wain verb
  • take away verb (takes away, took away, taking away)
  • go thieving verb (goes thieving, went thieving, going thieving)
 7. förfalla (förmultna; vittra sönder)
  to moulder
  • moulder verb (moulders, mouldered, mouldering)
 8. förfalla (försämras; ruttna)
  to rot; to decay; to deteriorate
  • rot verb (rots, rotted, rotting)
  • decay verb (decaies, decayed, decaying)
  • deteriorate verb (deteriorates, deteriorated, deteriorating)

Conjugations for förfalla:

presens
 1. förfaller
 2. förfaller
 3. förfaller
 4. förfaller
 5. förfaller
 6. förfaller
imperfekt
 1. förföll
 2. förföll
 3. förföll
 4. förföll
 5. förföll
 6. förföll
framtid 1
 1. kommer att förfalla
 2. kommer att förfalla
 3. kommer att förfalla
 4. kommer att förfalla
 5. kommer att förfalla
 6. kommer att förfalla
framtid 2
 1. skall förfalla
 2. skall förfalla
 3. skall förfalla
 4. skall förfalla
 5. skall förfalla
 6. skall förfalla
conditional
 1. skulle förfalla
 2. skulle förfalla
 3. skulle förfalla
 4. skulle förfalla
 5. skulle förfalla
 6. skulle förfalla
perfekt particip
 1. har förfallit
 2. har förfallit
 3. har förfallit
 4. har förfallit
 5. har förfallit
 6. har förfallit
imperfekt particip
 1. hade förfallit
 2. hade förfallit
 3. hade förfallit
 4. hade förfallit
 5. hade förfallit
 6. hade förfallit
blandad
 1. förfall!
 2. förfall!
 3. förfallen
 4. förfallande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förfalla:

NounRelated TranslationsOther Translations
decay försämring; korruption
decline avtagande; dekadans; fall; förfall; försjunkning av marken; hopfallande; instörtning; nedgång; sammanbrott; återfall
decrease avtagande; avtagning; förfall; kostnadsreduktion; lagerminskning; minska; minskande; minskning; nedgång; nedsättning; reduktion; utgiftsminskning
remove damma av
rot strunt; struntprat; tomt prat
shrink psykiater
VerbRelated TranslationsOther Translations
be shortcoming avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka
crumble falla samman; falla sönder; förfalla; smula sönder; sönderfalla bryta samman; desintegrera; gryta ihop; kollapsa; skrumpna; smulas sönder; upplösas
decay falla samman; förfalla; försämras; ruttna; sönderfalla ruttna
decline avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka avböja; avslå; avsäga; avta; blekna; böja; böja grammatiskt; deklinera; förgå; förkasta; förneka; försmå; förvägra; gå utför; konjugera; krympa; minska; neka; refusera; uppsäga; vara i avtagande
decrease avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bli mindre; gå utför; göra mindre; korta in; krympa; minska; sjunka; skrumpna; sänka
deteriorate förfalla; försämras; ruttna bli sämre; bli värre; försämras; ruttna
disintegrate falla samman; förfalla; sönderfalla bryta samman; desintegrera; gryta ihop; kollapsa; smulas sönder; upplösas
dwindle avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bli mindre; försämras; göra mindre; korta in; krympa; skrumpna
expire förfalla; gå ut; löpa ut; upphöra avlida; ; förgå; gå bort; gå förbi; hända; passera; ske
fall apart falla samman; förfalla; sönderfalla bryta samman; desintegrera; gryta ihop; kollapsa; smulas sönder; upplösas
fall into decay falla samman; förfalla; sönderfalla
fall to bits falla samman; förfalla; sönderfalla bryta samman; desintegrera; gryta ihop; kollapsa; smulas sönder; upplösas
fall to pieces falla samman; förfalla; sönderfalla bli bristfällig; bryta; bryta samman; desintegrera; falla sönder; gryta ihop; kollapsa; smulas sönder; upplösas
go bad förfalla; ruttna
go thieving avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka stjäla
go to ruin falla samman; förfalla; sönderfalla
moulder förfalla; förmultna; vittra sönder
remove avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka avgöra; avleda; avlägsna; avsätta; beskylla; bläma; damma av; demontera; flytta; flytta bort; frånta; jämna; leda bort; låta avrinna; montera ner; plocka isär; rengöra; rensa ut; ta bort; ta isär; tömma; uttappa; utvisa
rot förfalla; försämras; ruttna brytas ner; flamsa; prata smörja; ruttna; svamla; tramsa
shrink avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bli mindre; gå utför; göra mindre; krympa; krympa tillbaka; minska; sjunka; skrinna; skrumpna; sänka
spoil förfalla; ruttna fördärva; förstöra; röra till; skada; skämma bort; spoliera; vara ovårdad; vara sjabbig; vara sjaskig
take away avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bära bort; få ihop; föra bort; samla; samla in; stjäla; ta bort
wain avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka
OtherRelated TranslationsOther Translations
decay förgängelse; förmultning; förruttna; lägervall; multnad; murkna
decline avtyna; baisse; betacka; dala; undanbedja
decrease avtaga
expire tilländalöpa; utlöpa
go bad förfaras
moulder multna
remove bortföra; bortoperera; bortta; fjärma; undanröja
rot förruttna; multna; multnad; vrövel
shrink hjärnskrynklare
spoil skämma
take away bortta; förta

Synonyms for "förfalla":

 • allvarlig försämras; chansera

Wiktionary Translations for förfalla:

förfalla
verb
 1. rot
 2. deteriorate
 3. to expire, to come to an end
 4. to decay

Cross Translation:
FromToVia
förfalla become degenerate herunterkommenin irgendeiner Form (wirtschaftlich, gesellschaftlich, et cetera) abgesunken sein

Related Translations for förfallen