Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. ihop sättning:


Swedish

Detailed Translations for ihop sättning from Swedish to English

ihop sättning:

ihop sättning noun

  1. ihop sättning
    the crowd; the accumulation; the bunch; the assembling; the set; the gathering; the gang; the collection; the clutter; the party

Translation Matrix for ihop sättning:

NounRelated TranslationsOther Translations
accumulation ihop sättning ackumulering; anhopning; ansamling; röra; samla på hög
assembling ihop sättning filmklippning; montage
bunch ihop sättning bunt; gäng; hord; knippa; kärve; massa; mängd; vis summa
clutter ihop sättning ansamling; bunt; gäng; hord; massa
collection ihop sättning ansamling; insamling; klippsamling; kollekt; mängd; samling
crowd ihop sättning bunt; flock; folkmassa; folkmängd; folksamling; grupp; gäng; hop; hord; massa; mängd; möte; sammankomst; vimmel
gang ihop sättning arbetslag; besättning; bunt; grupp; gäng; hord; lag; liga; massa
gathering ihop sättning ansamling; insamling; kollekt; konferens; kongress; möte; rådplägning; samlande; samling; sammankomst; sammanträde; symposium; träff; överläggning
party ihop sättning bjudning; bunt; ceremoni; fest; festlighet; firande; grupp; gäng; hord; lag; massa; party; politiskt parti; skiva; sällskap; tillställning
set ihop sättning ett lika par; förehavande; grupp av två eller mer; heat; kamp; klik; match; namngiven uppsättning; omgång; parti; privat samtal; rond; set; spel; tävling; uppsättning; vis summa
VerbRelated TranslationsOther Translations
collection göra en kollektion; samla ihop pengar
party celebrera; fira
set anlägga; bli stel; gå under; initiera; lägga; lägga ner; placera; påbörja; sjunka; starta; stelna; ställa; synchronisera; sätta; sätta igång; sätta ner
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
set spänd; spänt; stelnad; styvt
OtherRelated TranslationsOther Translations
accumulation ackumulation; ackumulering
bunch klase; radda; skrälldus; tofs
collection indrivning; inkasso; kollektion; uppbörd; uppsamling
crowd folkhop; hoptränga; skock; skockas; trängas
gathering uppsamling
party baluns; galej; gask; hippa; part; partaj
set finputs; försätta; scenbild; servis; skränkning

Related Translations for ihop sättning