Swedish

Detailed Translations for ansamling from Swedish to English

ansamling:

ansamling [-en] noun

 1. ansamling
  the accumulation; the collection; the gathering; the clutter; the compilation; the pile; the pack; the sorting; the sifting; the piling up
 2. ansamling
  the accumulation; the pile; the heap; the piling up; the load
 3. ansamling (samling)
  the cumulation
 4. ansamling (förtätning)
  the agglomeration; the piling up
 5. ansamling (anhopning)
  the accumulation

Translation Matrix for ansamling:

NounRelated TranslationsOther Translations
accumulation anhopning; ansamling ackumulering; ihop sättning; röra; samla på hög
agglomeration ansamling; förtätning agglomeration
clutter ansamling bunt; gäng; hord; ihop sättning; massa
collection ansamling ihop sättning; insamling; klippsamling; kollekt; mängd; samling
compilation ansamling lägga ihop; sammanställning; sammla ihop
cumulation ansamling; samling
gathering ansamling ihop sättning; insamling; kollekt; konferens; kongress; möte; rådplägning; samlande; samling; sammankomst; sammanträde; symposium; träff; överläggning
heap ansamling bunt; en stor del; gäng; heap; hord; hög; ihop blandat; massa; massor; mycket; mängd; rätt så mycket; trave
load ansamling beläggning; besvär; bunt; en stor del; frakt; fraktgods; gods; gäng; hord; last; liten last; massa; massor; mycket; obekvämlighet; olägenhet; omak
pack ansamling bagage; bunt; gäng; hord; massa; packning
pile ansamling hög; massa; mängd; spalt; stack; stapel
piling up ansamling; förtätning trava upp
sifting ansamling välja
sorting ansamling omkastning; omslag; sortering; välja
VerbRelated TranslationsOther Translations
collection göra en kollektion; samla ihop pengar
heap hopa; lägga i hög; uppstapla; överhopa
load göra svårare; göra tyngre; ladda; ladda elektriskt; ladda ett vapen; lasta; läsa in; återuppladda
pack förpacka; komprimera; packa; packa in; sammantrycka; slå in; trycka ihop
OtherRelated TranslationsOther Translations
accumulation ackumulation; ackumulering
agglomeration gyttring; hopgyttring
collection indrivning; inkasso; kollektion; uppbörd; uppsamling
compilation kompilation; sammanställande
gathering uppsamling
heap binge; dråse
load fora; lassa
pack bibba; byke; bylte; emballera; hoptränga; paketera
pile bibba; dröse; radda; skrälldus; trava

Synonyms for "ansamling":


Wiktionary Translations for ansamling:


Cross Translation:
FromToVia
ansamling build-up; package; gathering; crowd; congregation; conglomeration; conglomerate; aggregation; accumulativeness; accumulation Ansammlung — eine Menge unbestimmter Anzahlhttp://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Haufen&oldid=50122336