Swedish

Detailed Translations for kallt from Swedish to English

kallt:


Translation Matrix for kallt:

NounRelated TranslationsOther Translations
callous hård hud
cold avståndstagande attityd; distans; kyla; kylighet
cool avståndstagande attityd; avsvalkning; distans; förfriskande; kyla; kylighet; själv behärskning
freezing frysa av; frysa in; frysning
VerbRelated TranslationsOther Translations
cool avkyla; bli kallare; kyla av; kylas av; lugna ner sig; lungna ner sig; svalna
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
bleak frostig; frostigt; kallt; kyligt; råkall; råkallt glädjelöst; grått; trist; tråkig; tråkigt
callous grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande immun; immunt; känslolöst
chilli frisk; friskt; frostig; frostigt; kall; kallt; kyligt; råkall; råkallt distanserande; kallt och fuktigt; kyligt; överlägset
chilly frisk; friskt; frostig; frostigt; kall; kallt; kyligt; råkall; råkallt distanserande; kallt och fuktigt; kyligt; överlägset
cold frostig; frostigt; kall; kallt; kyligt; råkall; råkallt distanserande; kall; kallt och fuktigt; kyligt; överlägset
cool frisk; friskt; kallt affärsmässigt; allvarlig; allvarligt; distanserande; fräsch; fräscht; häftig; häftigt; kyligt; luftigt; lugnt; nedkyld; orubblig lugnt; samlad; samlat; självbehärskad; självbehärskat; stoisk; stoiskt; superbt; sval; svalt; systematisk; systematiskt; tuff; tufft; överlägset
cruel grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande barbarisk; barbariskt; bestialiskt; blodtörstig; blodtörstigt; inhuman; inhumant; omänskligt
harsh grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande grovt; hård; hårdhudad; hårdhudat; hårt; råbarkat; tuff; tufft; våldsamt
heartless grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande amper; frånstötande; hjärtlös; hjärtlöst; hårt; kärv; obarmhärtigt; skoningslös; skoningslöst; sträv
icy frostigt; isigt; iskall; iskallt; kall; kallt frivol; frivolt; listigt; obscent; omoralisk; omoraliskt
impassive kallt; känslolös; känslolöst; likgiltig; likgiltigt; okänsligt; uttryckslös; uttryckslöst amper; frånstötande; hårt; immun; immunt; känslolös; känslolöst; kärv; orörd; orört; sträv; torrögt
merciless grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande hjärtlös; hjärtlöst; obarmhärtigt; skoningslös; skoningslöst
pitiless grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande hjärtlös; hjärtlöst; obarmhärtigt; skoningslös; skoningslöst
relentless grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande obarmhärtig; obarmhärtigt; obeveklig; obevekligt; oförsonligt
ruthless grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande brutalt; bärmlös; bärmlöst; hjärtlös; hjärtlöst; hänsynslös; hänsynslöst; obarmhärtigt; ohörsam; ohörsamt; omänskligt; ; rått; skoningslös; skoningslöst
stolid kallt; känslolös; känslolöst; likgiltig; likgiltigt; okänsligt; uttryckslös; uttryckslöst
AdverbRelated TranslationsOther Translations
coolly kall; kallt; kyligt; sval kallblodig; kallblodigt; kylig; kyligt; svalkande; svalt
OtherRelated TranslationsOther Translations
bleak gråkall; gråkallt; kulen
callous valkig; valkigt
chilli småfrusen; småfruset
chilly småfrusen; småfruset
cold förkylning
cool trankil; trankilt
coolly kallblodigt
freezing infrysa
hard hårt; påkostande; slitsam; slitsamt
harsh barsk; omild; omilt
icy isande; isbelagd; isbelagt
merciless skoningslös
ruthless skoningslös
ModifierRelated TranslationsOther Translations
freezing frostigt; isigt; iskall; iskallt; kall; kallt frysande; frysandet
hard grym; grymt; hård; hårt; kallsinnigt; kallt; kyligt; utan medlidande farlig; farligt; grovt; hård; hårdhudad; hårdhudat; hårt; kalkhaltig; kalkhaltigt; kritiskt; problematiskt; prövande; riskfyllt; råbarkat; svår; svårt; tuff; tufft; våldsamt

Synonyms for "kallt":


Related Translations for kallt