Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. lägga till:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for lägga till from Swedish to English

lägga till:

lägga till verb (lägger till, lade till, lagt till)

 1. lägga till (ansluta; anknyta)
  to join up; to unite; to include; to add; to join
  • join up verb (joins up, joined up, joining up)
  • unite verb (unites, united, uniting)
  • include verb (includes, included, including)
  • add verb (adds, added, adding)
  • join verb (joins, joined, joining)
 2. lägga till
  to include; to add up; to count in
  • include verb (includes, included, including)
  • add up verb (adds up, added up, adding up)
  • count in verb (counts in, counted in, counting in)
 3. lägga till
  to add
  • add verb (adds, added, adding)
 4. lägga till
  to append
  – To place or insert as an attachment by adding data to the end of a file or database or extending a character string. 1
  • append verb (appends, appended, appending)
 5. lägga till
  to capture
  – To assign a port to a printer. Documents that you print are sent to the printer through the captured port. 1
  • capture verb (captures, captured, capturing)
 6. lägga till
  to add
  – To join or combine thereby increasing the quantity or size of something. 1
  • add verb (adds, added, adding)
 7. lägga till (utvidga; bygga ut; vidga)
  to expand; to extend; to build out; to widen; to add on to; to add; to swell
  • expand verb (expands, expanded, expanding)
  • extend verb (extends, extended, extending)
  • build out verb (builds out, built out, building out)
  • widen verb (widens, widened, widening)
  • add on to verb (adds on to, added on to, adding on to)
  • add verb (adds, added, adding)
  • swell verb (swells, swelled, swelling)
 8. lägga till (supplementera)
  to supplement
  • supplement verb (supplements, supplemented, supplementing)

Conjugations for lägga till:

presens
 1. lägger till
 2. lägger till
 3. lägger till
 4. lägger till
 5. lägger till
 6. lägger till
imperfekt
 1. lade till
 2. lade till
 3. lade till
 4. lade till
 5. lade till
 6. lade till
framtid 1
 1. kommer att lägga till
 2. kommer att lägga till
 3. kommer att lägga till
 4. kommer att lägga till
 5. kommer att lägga till
 6. kommer att lägga till
framtid 2
 1. skall lägga till
 2. skall lägga till
 3. skall lägga till
 4. skall lägga till
 5. skall lägga till
 6. skall lägga till
conditional
 1. skulle lägga till
 2. skulle lägga till
 3. skulle lägga till
 4. skulle lägga till
 5. skulle lägga till
 6. skulle lägga till
perfekt particip
 1. har lagt till
 2. har lagt till
 3. har lagt till
 4. har lagt till
 5. har lagt till
 6. har lagt till
imperfekt particip
 1. hade lagt till
 2. hade lagt till
 3. hade lagt till
 4. hade lagt till
 5. hade lagt till
 6. hade lagt till
blandad
 1. lägg till!
 2. lägg till!
 3. läggande till
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

lägga till noun

 1. lägga till (summa)
  the sum; the addition sum; the footing
 2. lägga till
  the adding up; the joining up
 3. lägga till
  the adding to

Translation Matrix for lägga till:

NounRelated TranslationsOther Translations
adding to lägga till
adding up lägga till
addition sum lägga till; summa
capture anhållande; arrest; arrestering; bedövande; gripande; tillfångatagande; övermannande; överväldigande
footing lägga till; summa
join hopfogning; koppla; värvning
joining up lägga till hopfogning; värvning
sum lägga till; summa belopp; summa; svar; tillägg; tilläggssumma
supplement bihang; bilaga; inlägg; supplement; tillägg
swell dyning; höjd; jättebra; kulle
widen förstoring; utvidgning; utökning
VerbRelated TranslationsOther Translations
add anknyta; ansluta; bygga ut; lägga till; utvidga; vidga addera; bidraga; bygga; bygga till; bygga ut; göra fullständig; göra komplett; hälla på mera; kombinera; komplettera; lägga; mixa; placera; räkna; räkna ihop; ställa; summera; sätta; sätta ihop; sätta ner; tillsätta; tillägga; öka
add on to bygga ut; lägga till; utvidga; vidga bygga; bygga till; bygga ut
add up lägga till
append lägga till bidraga; öka
build out bygga ut; lägga till; utvidga; vidga bygga; bygga till; bygga ut
capture lägga till fatta; fånga; fånga in; förövra; gripa; spela in; ta fast; tillfångata
count in lägga till inberäkna; inkludera; medräkna; räkna in; räkna med
expand bygga ut; lägga till; utvidga; vidga bygga; bygga till; bygga ut; föröka sig; svälla; svälla upp; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; visa; öka; ökas; överdriva
extend bygga ut; lägga till; utvidga; vidga bygga; bygga till; bygga ut; föröka sig; ge; stretcha; sträcka ut; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; öka; ökas; överlämna; överräcka
include anknyta; ansluta; lägga till försegla; inberäkna; inkludera; innefatta; inräkna; medräkna; omfatta; räkna in; räkna med; ta med
join anknyta; ansluta; lägga till anslut; ansluta; bakbinda; bidraga; binda; binda fast; conformera sig; deltaga; fjättra; fästa; föra samman; förena; knyta; kombinera; komma ihop; komma tillsammans; lägga ihop; samarbeta; samla; samla ihop; sammanfatta; sammanföra; sammanställa; svetsa; svetsa ihop; svetsa samman; ta del; öka
join up anknyta; ansluta; lägga till
supplement lägga till; supplementera
swell bygga ut; lägga till; utvidga; vidga svälla; svälla upp
unite anknyta; ansluta; lägga till bunta ihop; flocka ihop; fästa ihop; förena; förenas; hopkoppla; kombinera; lägga ihop; samla; samla ihop; samlas; sammanfatta; sammanfoga; sammanlänka; sammanställa
widen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga bredda; sprida; vidga
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
swell ball
OtherRelated TranslationsOther Translations
add tillfoga
add up hopsummera; sammanräkna
append tillfoga; vidfoga
capture erövring; fängsel; infångande; uppbringa
expand expandera; utbreda; utvidgas; utöka
extend prolongera; utsträcka; uttänja; utöka
footing insteg
join hopfoga; skarva; sälla
sum räkneexempel
supplement supplera
swell brusa; pösa; sjöhävning; svullna
unite ena
ModifierRelated TranslationsOther Translations
join med
swell prydlig; prydligt; snygg; snyggt; stor; storartat; storslagen; storslaget; stort; väldigt

Synonyms for "lägga till":


Wiktionary Translations for lägga till:

lägga till
verb
 1. include as a part or ingredient
 2. to append, as a statement

Cross Translation:
FromToVia
lägga till add ergänzen — etwas hinzufügen
lägga till add hinzufügenmit Dativ: einen Zusatz zu etwas geben
lägga till on board; land aborder — Arriver au bord, prendre terre.

Related Translations for lägga till