Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. regelbundenhet:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for regelbundenhet from Swedish to English

regelbundenhet:

regelbundenhet [-en] noun

  1. regelbundenhet (regelmässighet)
    the regularity; the order
  2. regelbundenhet
    the regularity; the evenness

Translation Matrix for regelbundenhet:

NounRelated TranslationsOther Translations
evenness regelbundenhet homogenitet; jämlikhet; jämnhet; jämställdhet; likhet
order regelbundenhet; regelmässighet Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; dekoration; dekorering; föreskrift; instruktion; kommando; orden; ordensband; order; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink; z-ordning
regularity regelbundenhet; regelmässighet jämnmodighet; lugnhet
VerbRelated TranslationsOther Translations
order befalla; beordra; beställa; bestämma; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förordna; ge uppdrag; gruppera; göra i ordning; indela; katalogisera; klassifiera; kommandera; kommendera; kungöra; ordna; påbjuda; reglera; ringa till; se till; sortera
OtherRelated TranslationsOther Translations
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga
regularity regularitet

Wiktionary Translations for regelbundenhet:


Cross Translation:
FromToVia
regelbundenhet regularity; accuracy; exactitude; precision; promptness; punctuality régularitéconformité à un ordre, à des règles, soit naturelles, soit de convention ; constance ; uniformité.