Summary


Swedish

Detailed Translations for säga upp from Swedish to English

säga upp:

säga upp verb (säger upp, sa upp, sagt upp)

 1. säga upp (annullera; återkalla; avbeställa)
  to nullify; to annul; to cancel; to undo
  • nullify verb (nullifies, nullified, nullifying)
  • annul verb (annuls, annulled, annulling)
  • cancel verb (cancels, canceled, canceling)
  • undo verb (undoes, undid, undoing)
 2. säga upp (avskeda; släppa; sparka)
  to discharge; to dismiss; to fire; to lay off; to cast out; to throw out; to sack; to be discharged
  • discharge verb (discharges, discharged, discharging)
  • dismiss verb (dismisss, dismissed, dismissing)
  • fire verb (fires, fired, firing)
  • lay off verb (lays off, laid off, laying off)
  • cast out verb (casts out, casted out, casting out)
  • throw out verb (throws out, threw out, throwing out)
  • sack verb (sacks, sacked, sacking)
  • be discharged verb (is discharged, being discharged)

Conjugations for säga upp:

presens
 1. säger upp
 2. säger upp
 3. säger upp
 4. säger upp
 5. säger upp
 6. säger upp
imperfekt
 1. sa upp
 2. sa upp
 3. sa upp
 4. sa upp
 5. sa upp
 6. sa upp
framtid 1
 1. kommer att säga upp
 2. kommer att säga upp
 3. kommer att säga upp
 4. kommer att säga upp
 5. kommer att säga upp
 6. kommer att säga upp
framtid 2
 1. skall säga upp
 2. skall säga upp
 3. skall säga upp
 4. skall säga upp
 5. skall säga upp
 6. skall säga upp
conditional
 1. skulle säga upp
 2. skulle säga upp
 3. skulle säga upp
 4. skulle säga upp
 5. skulle säga upp
 6. skulle säga upp
perfekt particip
 1. har sagt upp
 2. har sagt upp
 3. har sagt upp
 4. har sagt upp
 5. har sagt upp
 6. har sagt upp
imperfekt particip
 1. hade sagt upp
 2. hade sagt upp
 3. hade sagt upp
 4. hade sagt upp
 5. hade sagt upp
 6. hade sagt upp
blandad
 1. säg upp!
 2. säg upp!
 3. sägande upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for säga upp:

NounRelated TranslationsOther Translations
discharge avlastning; avlopp; avlossande; avsked; befrielse; bortskickande; entledigande; frigivning; frisläppande; fullgörande; kvitto; plötslig explosion; slänga ut; urladdning; utflöde; utgående; utströmning; uttömning; vattenavlopp
fire brand; eld; flammor; kakelugn; kamin; passion; skjutande; spis; spiseleld
undo ångra
VerbRelated TranslationsOther Translations
annul annullera; avbeställa; säga upp; återkalla annulera; annullera; avbeställa; ogiltigförklara; ställa in; upphäva
be discharged avskeda; släppa; sparka; säga upp
cancel annullera; avbeställa; säga upp; återkalla annulera; annullera; avbeställa; avboka; avbryta; beställa av; inställa; ställa in; säga återbud; utplåna; utstryka
cast out avskeda; släppa; sparka; säga upp kasta ut; slänga ut
discharge avskeda; släppa; sparka; säga upp avleda; avskeda; entlediga; fullgöra; last ur; lasta av skepp; lossa; låta avrinna; låta gå; sparka; tvinga att avgå; tömma; uppfylla; utföra; uttappa
dismiss avskeda; släppa; sparka; säga upp avfärda; avskeda; avvisa; entlediga; låta gå; släppa; sparka; stänga; tvinga att avgå
fire avskeda; släppa; sparka; säga upp avskeda; beskjuta; brinna ner; brinna ut; fysiljera; skjuta; skjuta ned; sparka; uppmuntra
lay off avskeda; släppa; sparka; säga upp avskeda; avvärja; hålla undan; parera; sparka; vända bort
nullify annullera; avbeställa; säga upp; återkalla annullera; ogiltigförklara; ställa in; upphäva
sack avskeda; släppa; sparka; säga upp avskeda; sparka
throw out avskeda; släppa; sparka; säga upp kasta bort; kasta ut; slänga iväg; slänga ut
undo annullera; avbeställa; säga upp; återkalla annullera; avboka; haka av; haka lös; inställa; knäppa upp; ogiltigförklara; plocka av; plocka bort; släppa på; ställa in; ta av; upphäva; ångra; öppna
OtherRelated TranslationsOther Translations
cancel avlysa; avskriva; inhibera; kontramandera
discharge ansvarsbefrielse; avfyra; avfyras; avfyring; avfyrning; avlossa; fluss; lossning; mynna; skottlossning; utmynna; utsläpp
dismiss avpollettera
fire avfyra; avlossa; smideshärd
sack focka; plundring
throw out framkasta; utkasta

Wiktionary Translations for säga upp:

säga upp
verb
 1. to dismiss workers from employment
 2. to announce the termination of; especially a treaty

Cross Translation:
FromToVia
säga upp give notice kündigen — einen Vertrag/eine Vertragsbeziehung beenden
säga upp dismiss; fire; sack; lay off; make redundant; retrench; discharge; oust; remove; expel licenciercongédier un employé.

Related Translations for säga upp