Swedish

Detailed Translations for lägga till from Swedish to Dutch

lägga till:

lägga till verb (lägger till, lade till, lagt till)

 1. lägga till (ansluta; anknyta)
  aansluiten; bijvoegen
  • aansluiten verb (sluit aan, sloot aan, sloten aan, aangesloten)
  • bijvoegen verb (voeg bij, voegt bij, voegde bij, voegden bij, bijgevoegd)
 2. lägga till
  toevoegen; erbij tellen; erbij optellen
  • toevoegen verb (voeg toe, voegt toe, voegde toe, voegden toe, toegevoegd)
  • erbij tellen verb (tel erbij, telt erbij, telde erbij, telden erbij, erbij geteld)
  • erbij optellen verb (tel erbij op, telt erbij op, telde erbij op, telden erbij op, erbij opgeteld)
 3. lägga till
  samentellen
  • samentellen verb (stel samen, stelt samen, stelde samen, stelden samen, samengesteld)
 4. lägga till
  toevoegen
  • toevoegen verb (voeg toe, voegt toe, voegde toe, voegden toe, toegevoegd)
 5. lägga till (utvidga; bygga ut; vidga)
  uitbreiden; expanderen; verruimen; vermeerderen; verwijden; uitbouwen; verbreiden; uitdijen; openen
  • uitbreiden verb (breid uit, breidt uit, breidde uit, breidden uit, uitgebreid)
  • expanderen verb
  • verruimen verb (verruim, verruimt, verruimde, verruimden, verruimd)
  • vermeerderen verb (vermeerder, vermeerdert, vermeerderde, vermeerderden, vermeerd)
  • verwijden verb (verwijd, verwijdt, verwijdde, verwijdden, verwijd)
  • uitbouwen verb (bouw uit, bouwt uit, bouwde uit, bouwden uit, uit gebouwd)
  • verbreiden verb (verbreid, verbreidt, verbreidde, verbreidden, verbreid)
  • uitdijen verb (dij uit, dijt uit, dijde uit, dijden uit, uitgedijd)
  • openen verb (open, opent, opende, openden, geopend)
 6. lägga till (supplementera)
  supplementeren
  • supplementeren verb (supplementeer, supplementeert, supplementeerde, supplementeerden, gesupplementeerd)

Conjugations for lägga till:

presens
 1. lägger till
 2. lägger till
 3. lägger till
 4. lägger till
 5. lägger till
 6. lägger till
imperfekt
 1. lade till
 2. lade till
 3. lade till
 4. lade till
 5. lade till
 6. lade till
framtid 1
 1. kommer att lägga till
 2. kommer att lägga till
 3. kommer att lägga till
 4. kommer att lägga till
 5. kommer att lägga till
 6. kommer att lägga till
framtid 2
 1. skall lägga till
 2. skall lägga till
 3. skall lägga till
 4. skall lägga till
 5. skall lägga till
 6. skall lägga till
conditional
 1. skulle lägga till
 2. skulle lägga till
 3. skulle lägga till
 4. skulle lägga till
 5. skulle lägga till
 6. skulle lägga till
perfekt particip
 1. har lagt till
 2. har lagt till
 3. har lagt till
 4. har lagt till
 5. har lagt till
 6. har lagt till
imperfekt particip
 1. hade lagt till
 2. hade lagt till
 3. hade lagt till
 4. hade lagt till
 5. hade lagt till
 6. hade lagt till
blandad
 1. lägg till!
 2. lägg till!
 3. läggande till
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

lägga till noun

 1. lägga till (summa)
  de optelsom; de samenvoeging
 2. lägga till
  bijvoegen; toevoegen
 3. lägga till
  toeleggen

Translation Matrix for lägga till:

NounRelated TranslationsOther Translations
bijvoegen lägga till
optelsom lägga till; summa
samenvoeging lägga till; summa ackumulering; arrangemang; förbindelse; kedja; komposition; koppling; montage; räcka; sammanfogning; sammanlagning; sammanställning; sammansvärjning; sammansättning; sekvens; serie
toeleggen lägga till
toevoegen lägga till
uitdijen utvigdad
VerbRelated TranslationsOther Translations
aansluiten anknyta; ansluta; lägga till
bijvoegen anknyta; ansluta; lägga till besegla; bidraga; bifoga; inkapsla; innesluta; öka
erbij optellen lägga till
erbij tellen lägga till addera; räkna; räkna ihop; summera
expanderen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga
openen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga avslöja; föra på tal; introducera; offentliggöra; presentera; publicera; skruva på; sätta på; ta upp; vrida på; öppna
samentellen lägga till
supplementeren lägga till; supplementera
toevoegen lägga till addera; besegla; bidraga; bifoga; göra fullständig; göra komplett; inkapsla; innesluta; komplettera; tillsätta; tillägga; öka
uitbouwen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga bygga; bygga till; bygga ut
uitbreiden bygga ut; lägga till; utvidga; vidga föröka sig; tillväxa; tillväxa i antal; visa; ökas
uitdijen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga svälla; svälla upp
verbreiden bygga ut; lägga till; utvidga; vidga göra allmänt känt; strö; stänka; utströ
vermeerderen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga föröka sig; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; öka; ökas
verruimen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga
verwijden bygga ut; lägga till; utvidga; vidga bredda; sprida; vidga

Synonyms for "lägga till":


Wiktionary Translations for lägga till:


Cross Translation:
FromToVia
lägga till inlijven; inbouwen incorporate — include as a part or ingredient
lägga till invullen; aanvullen ergänzen — etwas hinzufügen
lägga till toevoegen hinzufügenmit Dativ: einen Zusatz zu etwas geben
lägga till toevoegen hinzufügen — etwas ergänzend sagen

Related Translations for lägga till