Swedish

Detailed Translations for stoppande from Swedish to Dutch

stoppande:


stoppande form of stoppa:

stoppa verb (stoppar, stoppade, stoppat)

 1. stoppa (stanna; hejda; hämma)
  ophouden; stopzetten; remmen; tegenhouden; halt houden; tot staan brengen
  • ophouden verb (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)
  • stopzetten verb (zet stop, zette stop, zetten stop, stopgezet)
  • remmen verb (rem, remt, remde, remden, geremd)
  • tegenhouden verb (houd tegen, houdt tegen, hield tegen, hielden tegen, tegengehouden)
  • halt houden verb (houd halt, houdt halt, hield halt, hielden halt, halt gehouden)
  • tot staan brengen verb (breng tot staan, brengt tot staan, bracht tot staan, brachten tot staan, tot staan gebracht)
 2. stoppa (laga; fylla)
  gaten dichten; stoppen
 3. stoppa (fördröja; uppehålla; avhålla)
  vertragen; ophouden; temporiseren
  • vertragen verb (vertraag, vertraagt, vertraagde, vertraagden, vertraagd)
  • ophouden verb (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)
  • temporiseren verb (temporiseer, temporiseert, temporiseerde, temporiseerden, getemporiseerd)
 4. stoppa (stanna; hindra)
 5. stoppa
  een halt toeroepen
  • een halt toeroepen verb (roep een halt toe, roept een halt toe, riep een halt toe, riepen een halt toe, een halt toegeroepen)
 6. stoppa (fylla; proppa; späcka)
  proppen; ineen duwen
 7. stoppa (stoppa sockor)
  mazen
  • mazen verb (maas, maast, maasde, maasden, gemaasd)
 8. stoppa (fylla)
  opzetten
  • opzetten verb (zet op, zette op, zetten op, opgezet)
 9. stoppa (stilla; hämma)
  stillen; stelpen
  • stillen verb (stil, stilt, stilde, stilden, gestild)
  • stelpen verb (stelp, stelpt, stelpte, stelpten, gestelpt)
 10. stoppa (stanna)
  tegengehouden worden
  • tegengehouden worden verb (word tegengehouden, wordt tegengehouden, werd tegengehouden, werden tegengehouden, tegengehouden geworden)
 11. stoppa (hålla tillbaka; hindra)
  weerhouden; beletten; ervanaf houden; afhouden
  • weerhouden verb (weerhoud, weerhoudt, weerhield, weerhielden, weerhouden)
  • beletten verb (belet, belette, beletten, belet)
  • afhouden verb (houd af, houdt af, hield af, hielden af, afgehouden)
 12. stoppa (sluta)
  stoppen
  • stoppen verb (stop, stopt, stopte, stopten, gestopt)

Conjugations for stoppa:

presens
 1. stoppar
 2. stoppar
 3. stoppar
 4. stoppar
 5. stoppar
 6. stoppar
imperfekt
 1. stoppade
 2. stoppade
 3. stoppade
 4. stoppade
 5. stoppade
 6. stoppade
framtid 1
 1. kommer att stoppa
 2. kommer att stoppa
 3. kommer att stoppa
 4. kommer att stoppa
 5. kommer att stoppa
 6. kommer att stoppa
framtid 2
 1. skall stoppa
 2. skall stoppa
 3. skall stoppa
 4. skall stoppa
 5. skall stoppa
 6. skall stoppa
conditional
 1. skulle stoppa
 2. skulle stoppa
 3. skulle stoppa
 4. skulle stoppa
 5. skulle stoppa
 6. skulle stoppa
perfekt particip
 1. har stoppat
 2. har stoppat
 3. har stoppat
 4. har stoppat
 5. har stoppat
 6. har stoppat
imperfekt particip
 1. hade stoppat
 2. hade stoppat
 3. hade stoppat
 4. hade stoppat
 5. hade stoppat
 6. hade stoppat
blandad
 1. stoppa!
 2. stoppa!
 3. stoppad
 4. stoppande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for stoppa:

NounRelated TranslationsOther Translations
afhouden avspärrning; förhindrande; hinder; stopp
beletten avspärrning; förhindrande; hinder; stopp
ophouden stoppande
stoppen stanna; tillstoppande
weerhouden avspärrning; förhindrande; hinder; stopp
VerbRelated TranslationsOther Translations
afhouden hindra; hålla tillbaka; stoppa avvärja; dra av; dra ifrån; förhindra; hålla undan; parera
beletten hindra; hålla tillbaka; stoppa förebygga; förhindra; hejda; hindra; hämma
doen stoppen hindra; stanna; stoppa
een halt toeroepen stoppa
ervanaf houden hindra; hålla tillbaka; stoppa
gaten dichten fylla; laga; stoppa
halt houden hejda; hämma; stanna; stoppa avstanna; bli stående
ineen duwen fylla; proppa; späcka; stoppa
mazen stoppa; stoppa sockor
ophouden avhålla; fördröja; hejda; hämma; stanna; stoppa; uppehålla ; dö ut; föra till ett slut; ge upp; hålla fram; hålla upp; lägga av; sluta; sluta upp; upphöra; överge
opzetten fylla; stoppa tillta; vispa; öka
proppen fylla; proppa; späcka; stoppa
remmen hejda; hämma; stanna; stoppa bromsa in; bromsa ned; sakta ner; ta det lugnt
stelpen hämma; stilla; stoppa
stillen hämma; stilla; stoppa dämpa; lindra; mildra; släcka
stoppen fylla; laga; sluta; stoppa ajournera; avstanna; bli stående; bringa till stillastående; bromsa in; flytta fram; föra till ett slut; ge upp; lägga av; plombera; plugga igen; sakta ner; skjuta upp; sluta; stoppa igen; stå stilla; tamponera; upphöra; överge
stopzetten hejda; hämma; stanna; stoppa
tegengehouden worden stanna; stoppa
tegenhouden hejda; hämma; stanna; stoppa
temporiseren avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla
tot staan brengen hejda; hämma; stanna; stoppa
vertragen avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; senarelägga; skjuta på; uppehålla
weerhouden hindra; hålla tillbaka; stoppa

Synonyms for "stoppa":


Wiktionary Translations for stoppa:


Cross Translation:
FromToVia
stoppa stoppen; aborteren; annuleren abort — computing: to terminate a process prior to completion
stoppa stuiten; stoppen arrest — to stop (a process etc.)
stoppa stoppen darn — stitch with thread
stoppa stoppen; hinderen; stelpen stem — to stop, hinder
stoppa aanhouden; stoppen stop — cause (something) to cease moving
stoppa stoppen; beëindigen; afbreken stop — cause (something) to come to an end
stoppa stoppen stopfen — einen Schaden an einem Kleidungsstück mit Faden und Nadel ausbessern, so dass eine Art Gewebe entsteht