Spanish

Detailed Translations for formar from Spanish to Swedish

formar:

formar verb

 1. formar (constituir; amasar; macerar; )
  skapa; forma
  • skapa verb (skapar, skapade, skapat)
  • forma verb (formar, formade, format)
 2. formar (modelar; elaborar; dar forma)
  knåda; forma; modellera
  • knåda verb (knådar, knådade, knådat)
  • forma verb (formar, formade, format)
  • modellera verb (modellerar, modellerade, modellerat)
 3. formar (armar; hacer; crear; )
  skapa; uppfinna; konstruera; designa
  • skapa verb (skapar, skapade, skapat)
  • uppfinna verb (uppfinner, uppfann, uppfunnit)
  • konstruera verb (konstruerar, konstruerade, konstruerat)
  • designa verb (designar, designade, designat)
 4. formar (enseñar; educar; reanimar)
  lära; utbilda; undervisa
  • lära verb (lär, lärde, lärt)
  • utbilda verb (utbildar, utbildade, utbildat)
  • undervisa verb (undervisar, undervisade, undervisat)
 5. formar (descartar; encaminarse; hacer volver; )
  avslå; nerrösta; avvisa
  • avslå verb (avslår, avslog, avslagit)
  • nerrösta verb (nerröstar, nerröstade, nerröstat)
  • avvisa verb (avvisar, avvisade, avvisat)
 6. formar (nombrar; instalar; establecer; crear)
  tillsätta; installera
  • tillsätta verb (tillsätter, tillsatte, tillsatt)
  • installera verb (installerar, installerade, installerat)
 7. formar (hacer; crear)
  skapa; sammanställa; sätta ihop
  • skapa verb (skapar, skapade, skapat)
  • sammanställa verb (sammanställer, sammanställde, sammanställt)
  • sätta ihop verb (sätter ihop, satte ihop, satt ihop)
 8. formar (educar; enseñar; capacitarse para; instruir; prepararse para)
  öva; undervisa; träna; instruera; handleda
  • öva verb (övar, övade, övat)
  • undervisa verb (undervisar, undervisade, undervisat)
  • träna verb (tränar, tränade, tränat)
  • instruera verb (instruerar, instruerade, instruerat)
  • handleda verb (handledar, handledade, handledat)
 9. formar (montar; arreglar; organizar; )
  anordna; ordna; arrangera; organisera
  • anordna verb (anordnar, anordnade, anordnat)
  • ordna verb (ordnar, ordnade, ordnat)
  • arrangera verb (arrangerar, arrangerade, arrangerat)
  • organisera verb (organiserar, organiserade, organiserat)
 10. formar (iniciar; establecer; acondicionar; )
  påbörja; starta; initiera; sätta igång
  • påbörja verb (påbörjar, påbörjade, påbörjat)
  • starta verb (startar, startade, startat)
  • initiera verb (initierar, initierade, initierat)
  • sätta igång verb (sätter igång, satte igång, satt igång)
 11. formar (acondicionar; instalar)
  anpassa; justera
  • anpassa verb (anpassar, anpassade, anpassat)
  • justera verb (justerar, justerade, justerat)

Conjugations for formar:

presente
 1. formo
 2. formas
 3. forma
 4. formamos
 5. formáis
 6. forman
imperfecto
 1. formaba
 2. formabas
 3. formaba
 4. formábamos
 5. formabais
 6. formaban
indefinido
 1. formé
 2. formaste
 3. formó
 4. formamos
 5. formasteis
 6. formaron
fut. de ind.
 1. formaré
 2. formarás
 3. formará
 4. formaremos
 5. formaréis
 6. formarán
condic.
 1. formaría
 2. formarías
 3. formaría
 4. formaríamos
 5. formaríais
 6. formarían
pres. de subj.
 1. que forme
 2. que formes
 3. que forme
 4. que formemos
 5. que forméis
 6. que formen
imp. de subj.
 1. que formara
 2. que formaras
 3. que formara
 4. que formáramos
 5. que formarais
 6. que formaran
miscelánea
 1. ¡forma!
 2. ¡formad!
 3. ¡no formes!
 4. ¡no forméis!
 5. formado
 6. formando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for formar:

NounRelated TranslationsOther Translations
anordna base; miembros
lära doctrina
modellera posar
organisera organizar
sätta ihop poner junto a
VerbRelated TranslationsOther Translations
anordna arreglar; comenzar; construir; erigir; establecer; estructurar; formar; fundar; iniciar; levantar; montar; organizar; poner; poner en pie arreglar; colocar; colocarse; comenzar; concebir; constituir; construir; destinar; establecer; estacionar; estructurar; instalar; montar; saldar diferencias
anpassa acondicionar; formar; instalar adaptar; ajustar; asimilar; enfocar; personalizar
arrangera arreglar; comenzar; construir; erigir; establecer; estructurar; formar; fundar; iniciar; levantar; montar; organizar; poner; poner en pie arreglar; colocar; colocarse; comenzar; concebir; constituir; construir; destinar; establecer; estacionar; estructurar; instalar; instrumentar; montar; orquestar
avslå descartar; desestimar; encaminarse; formar; hacer volver; no aceptar; no aprobar; no funcionar; rechazar por votación; suspender declinar; denegar; desaprobar; descartar; desconocer; negar; no aceptar; no aprobar; rebatir; rechazar; rehusar; renunciar a; repeler; sacudir; subastar; suspender
avvisa descartar; desestimar; encaminarse; formar; hacer volver; no aceptar; no aprobar; no funcionar; rechazar por votación; suspender abandonar; caer; cerrar; dejar caer; depositar; echar en cara; lanzar; rechazar; reflejarse; regresar; reprochar; retornar; suspender; volver
designa armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar crear; diseñar; estilizar; trazar
forma amasar; constituir; dar forma; dar masajes; diseñar; elaborar; formar; macerar; masajear; modelar; moldear adecentar; arreglar; esculpir; estilizar
handleda capacitarse para; educar; enseñar; formar; instruir; prepararse para
initiera acondicionar; crear; encaminarse; enfocar; establecer; formar; fundar; implantar; incoar; iniciar; instalar; introducir; poner en marcha; poner en movimiento inicializar
installera crear; establecer; formar; instalar; nombrar arreglar; colocar; colocarse; comenzar; concebir; constituir; construir; destinar; establecer; estacionar; estrenar; estructurar; inaugurar; instalar; montar
instruera capacitarse para; educar; enseñar; formar; instruir; prepararse para advertir; dar clases; educar; enseñar; instruir; poner al tanto
justera acondicionar; formar; instalar adaptar; adaptar a; ajustar; ajustar a; alinear; armonizar; echar la plomada; emplomar; enfocar; justificar; poner derecho; poner recto; rectificar; regular; sintonizar
knåda dar forma; elaborar; formar; modelar
konstruera armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar apretar; compendiar; comprimir; concentrarse; condensarse; crear; diseñar; divagar; estrujar; fantasear; idear; imaginar; inventar; pensar; planear; trazar
lära educar; enseñar; formar; reanimar adiestrar; adquirir; alzar; amaestrar; apoderarse de; aprender; comenzar; conseguir; cursar; dar clases; dar con; descrubir; domar; domesticar; educar; encender; encontrar; encontrarse; enseñar; enterarse; entrenar; estallar; estudiar; impartir docencia; impartir enseñanza; instruir; perfeccionar; recibir; refinar; sacar; seguir estudios
modellera dar forma; elaborar; formar; modelar adecentar; arreglar
nerrösta descartar; desestimar; encaminarse; formar; hacer volver; no aceptar; no aprobar; no funcionar; rechazar por votación; suspender
ordna arreglar; comenzar; construir; erigir; establecer; estructurar; formar; fundar; iniciar; levantar; montar; organizar; poner; poner en pie archivar; arreglar; arreglarse; clasificar; colocar; colocarse; comenzar; concebir; constituir; construir; decretar; destinar; dictar; dirigir; disponer; establecer; estacionar; estructurar; formar filas; hacer recto; instalar; juntarse; mandar; montar; obligar; ordenar; poner en orden; prescribir; reglamentar; seleccionar; sortear
organisera arreglar; comenzar; construir; erigir; establecer; estructurar; formar; fundar; iniciar; levantar; montar; organizar; poner; poner en pie arreglar; coordinar; dirigir
påbörja acondicionar; crear; encaminarse; enfocar; establecer; formar; fundar; implantar; incoar; iniciar; instalar; introducir; poner en marcha; poner en movimiento
sammanställa crear; formar; hacer agrupar; carpintear; combinar; construir
skapa amasar; armar; compilar; componer; concebir; constituir; convertirse en; crear; dar forma; dar masajes; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; macerar; masajear; modelar; moldear; montar; producir; remendar; reparar; trazar adecentar; arreglar; concebir; crear; diseñar; extraer; proyectar; sacar con pala; trabajar con pala; trazar
starta acondicionar; crear; encaminarse; enfocar; establecer; formar; fundar; implantar; incoar; iniciar; instalar; introducir; poner en marcha; poner en movimiento activarse; arrancar; comenzar; despegar; empezar; emprender; entrar en; erguir; erigir; establecer; incorporar; inicializar; iniciar; poner en función; poner en marcha; ponerse en marcha; ponerse en movimiento; prender
sätta igång acondicionar; crear; encaminarse; enfocar; establecer; formar; fundar; implantar; incoar; iniciar; instalar; introducir; poner en marcha; poner en movimiento despachar; ir a pie; manejar; maniobrar; moverse; poner en movimiento; remover; revolver
sätta ihop crear; formar; hacer colocar junto; construir; ordenar junto
tillsätta crear; establecer; formar; instalar; nombrar apostar; atribuir; imputar; insertar
träna capacitarse para; educar; enseñar; formar; instruir; prepararse para adiestrar; amaestrar; dar clases; domar; domesticar; educar; ejercer; ejercitar; ejercitarse; entrenar; instruir; prepararse para
undervisa capacitarse para; educar; enseñar; formar; instruir; prepararse para; reanimar dar clases; educar; enseñar; impartir docencia; impartir enseñanza; instruir
uppfinna armar; compilar; componer; concebir; convertirse en; crear; desarrollar; diseñar; fabricar; formar; ganar; hacer; montar; producir; remendar; reparar; trazar apretar; averiguar; compendiar; comprimir; concentrarse; condensarse; descubrir; detectar; divagar; enterarse; estrujar; fantasear; idear; imaginar; inventar; pensar; planear
utbilda educar; enseñar; formar; reanimar adiestrar; amaestrar; domar; domesticar; entrenar
öva capacitarse para; educar; enseñar; formar; instruir; prepararse para adiestrar; aprender; ejecutar maniobras; ejercer; ejercitar; ejercitarse; ejercitarse en; ensayar; estudiar; hacer ejercicios; maniobrar; practicar; prepararse para; repasar; repetido; repetir
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
starta iniciar; inicio

Synonyms for "formar":


Wiktionary Translations for formar:


Cross Translation:
FromToVia
formar dana; forma formen — etwas eine Form/Gestalt geben, bearbeiten
formar gestalta; dana; utforma gestalten — einem Gegenstand oder Prozess eine Form oder ein Konzept geben

Related Translations for formar