Summary


Swedish

Detailed Translations for fall from Swedish to English

fall:

fall [-ett] noun

 1. fall (uppdrag)
  the case
 2. fall (kullerbytta)
  the tumble
 3. fall
  the tumblings
 4. fall (återfall; sammanbrott; hopfallande; instörtning)
  the decline; the relapse; the caving in; the falling down; the collapse; the fall; the collapsing; the sagging
 5. fall (kollaps)
  the collapse; the crash; the slump; the sagging; the smash; the bust-up

Translation Matrix for fall:

NounRelated TranslationsOther Translations
bust-up fall; kollaps börskrasch; krasch
case fall; uppdrag affär; angelägenhet; box; bur; fråga; jobb; låda; mål; packkorg; penfodral; problem; process; resultat; rättegång; rörformig behållare; sak; spjällåda; utgang; ämne; ärende
caving in fall; hopfallande; instörtning; sammanbrott; återfall kollaps; sammanbrott
collapse fall; hopfallande; instörtning; kollaps; sammanbrott; återfall eftergivande; kollaps; kollapsa; sammanbrott
collapsing fall; hopfallande; instörtning; sammanbrott; återfall kollaps; kollapsande; kraftigt sjunkande; sammanbrott
crash fall; kollaps avtagande; börskrasch; förfall; kollision; krasch; krocka; nedgång; sammanstöta; sammanstötning; spricka
decline fall; hopfallande; instörtning; sammanbrott; återfall avtagande; dekadans; förfall; försjunkning av marken; nedgång
fall fall; hopfallande; instörtning; sammanbrott; återfall avtagande; avtagning; falla; förfall; höst; kollapsa; landa; minskning; nedgång; prissänkning; störta
falling down fall; hopfallande; instörtning; sammanbrott; återfall kollapsa
relapse fall; hopfallande; instörtning; sammanbrott; återfall försvinning
sagging fall; hopfallande; instörtning; kollaps; sammanbrott; återfall
slump fall; kollaps deprimerad; låg ekonomi; nedrig konjunktur; obehag
smash fall; kollaps börskrasch; kollision; krasch; krocka; sammanstötning; slå
tumble fall; kullerbytta ramla; störta
tumblings fall
VerbRelated TranslationsOther Translations
collapse bryta ihop; bryta samman; desintegrera; dölja; falla ihop; framfalla; ge efter; gryta ihop; klappa ihop; kollapsa; prolapsa; ramla; rasa ihop; rasa samman; sjunka ihop; smulas sönder; störta ihop; störta samman; svikta; upplösas
crash förolyckas; kollapsa; kollidera; krascha; rasa ihop; rasa samman; ruttna; skrälla; störta samman; stöta ihop; stöta inpå; vara förlorad
decline avböja; avslå; avsäga; avta; blekna; böja; böja grammatiskt; deklinera; förfalla; förgå; förkasta; förneka; försmå; förvägra; gå ner; gå utför; konjugera; krympa; minska; neka; refusera; sjunka; uppsäga; vara i avtagande
fall avlida; avsluta; bli dödad; bli ruinerad; ; falla; falla in på; gå bort; gå totalt utför; hiva; kassera; kasta; komma på förfall; komma under isen; ramla in; sluta vid; slänga; stupa; ta en störtflygning; tumla
relapse kollapsa; störta ihop
slump framfalla; kollapsa; prolapsa; rasa; sjunka i värde; störta; störta ihop
smash krossa; mala sönder; pressa sönder; slå; slå i bitar; slå sönder; stampa sönder
tumble falla; hiva; kassera; kasta; ramla omkull; slänga; stupa; tumla; tumla över ända
OtherRelated TranslationsOther Translations
case etui; fodral; rättssak; stillåda; väska
collapse digna; fallissemang; segna
crash brak; fallissemang; krock; störtning
decline avtyna; baisse; betacka; dala; undanbedja
fall baisse; dimpa; infalla; kullkörning; mynna; vurpa
relapse recidiv
sagging uttänjd
slump baisse
smash krock; kvadda
tumble dimpa; kullkörning

Synonyms for "fall":


Wiktionary Translations for fall:

fall
noun
 1. act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point
 2. loss of greatness or status
 3. a fall
 4. legal proceeding
 5. instance or event as a topic of study

Cross Translation:
FromToVia
fall case FallStochastik, Logik: das Eintreten eines Zustandes
fall fall FallPhysik: eine schnelle Abwärtsbewegung
fall halyard FallSeemannssprache: ein hängendes Tau
fall fall; drape Fall — die Art und Weise des Herabhängens von Stoffen o. Ä.
fall case FallRechtswissenschaft, Polizei, Medizin: Untersuchungsgegenstand
fall occurrence; incident; case Kasusbildungssprachlich, selten: Gegenstand, Vorkommnis
fall fall Absturzübertragen: unkontrollierte rasche Abwärtsbewegung, wie das Abstürzen in eine Krise

Related Translations for fall