Swedish

Detailed Translations for dölja from Swedish to English

dölja:

dölja verb (döljer, dolde, dolt)

 1. dölja (gömma)
  to dissemble
  • dissemble verb (dissembles, dissembled, dissembling)
 2. dölja (skyla; gömma; undertrycka)
  to hide; to disguise; to conceal; to suppress; to blur; to hush up; to mantle; to veil; to gloss over
  • hide verb (hides, hid, hiding)
  • disguise verb (disguises, disguised, disguising)
  • conceal verb (conceals, concealed, concealing)
  • suppress verb (suppresss, suppressed, suppressing)
  • blur verb (blurs, blurred, blurring)
  • hush up verb (hushes up, hushed up, hushing up)
  • mantle verb (mantles, mantled, mantling)
  • veil verb (veils, veiled, veiling)
  • gloss over verb (glosses over, glossed over, glossing over)
 3. dölja
  to conceal
  • conceal verb (conceals, concealed, concealing)
 4. dölja
  to collapse
  – To hide from view the subentries contained within a folder or outline section. 1
  • collapse verb (collapses, collapsed, collapsing)
 5. dölja
  to hide
  – To temporarily remove the onscreen display of an object on the design surface at design time. 1
  • hide verb (hides, hid, hiding)
 6. dölja
  to hide
  – To temporarily remove the onscreen display of an application's active window while leaving the application running. Windows that have been hidden are returned to active display by issuing the appropriate command to the operating system. 1
  • hide verb (hides, hid, hiding)
 7. dölja (kamouflera; skyla)
  to conceal; to mask; to cover; to mantle; to camouflage; to blur; to wrap; to envelop; to veil; to shroud; to swathe
  • conceal verb (conceals, concealed, concealing)
  • mask verb (masks, masked, masking)
  • cover verb (covers, covered, covering)
  • mantle verb (mantles, mantled, mantling)
  • camouflage verb (camouflages, camouflaged, camouflaging)
  • blur verb (blurs, blurred, blurring)
  • wrap verb (wraps, wrapped, wrapping)
  • envelop verb (envelops, enveloped, enveloping)
  • veil verb (veils, veiled, veiling)
  • shroud verb (shrouds, shrouded, shrouding)
  • swathe verb (swathes, swathed, swathing)
 8. dölja (täcka över)
  to cover; to cover up
  • cover verb (covers, covered, covering)
  • cover up verb (covers up, covered up, covering up)
 9. dölja (förtäcka)
  to conceal; to disguise; to blur; to mantle; to veil
  • conceal verb (conceals, concealed, concealing)
  • disguise verb (disguises, disguised, disguising)
  • blur verb (blurs, blurred, blurring)
  • mantle verb (mantles, mantled, mantling)
  • veil verb (veils, veiled, veiling)
 10. dölja (hålla tillbaka; svälja; undertrycka; stänga inne)
  to bottle up; to accumulate; pen up
 11. dölja (gömma; avskärma; förtäcka)
  to hide; to disguise; to conceal; to hush up; to blur
  • hide verb (hides, hid, hiding)
  • disguise verb (disguises, disguised, disguising)
  • conceal verb (conceals, concealed, concealing)
  • hush up verb (hushes up, hushed up, hushing up)
  • blur verb (blurs, blurred, blurring)
 12. dölja (beslöja; förkläda; kamouflera)
  to disguise; to dissemble; to veil; to camouflage
  • disguise verb (disguises, disguised, disguising)
  • dissemble verb (dissembles, dissembled, dissembling)
  • veil verb (veils, veiled, veiling)
  • camouflage verb (camouflages, camouflaged, camouflaging)

Conjugations for dölja:

presens
 1. döljer
 2. döljer
 3. döljer
 4. döljer
 5. döljer
 6. döljer
imperfekt
 1. dolde
 2. dolde
 3. dolde
 4. dolde
 5. dolde
 6. dolde
framtid 1
 1. kommer att dölja
 2. kommer att dölja
 3. kommer att dölja
 4. kommer att dölja
 5. kommer att dölja
 6. kommer att dölja
framtid 2
 1. skall dölja
 2. skall dölja
 3. skall dölja
 4. skall dölja
 5. skall dölja
 6. skall dölja
conditional
 1. skulle dölja
 2. skulle dölja
 3. skulle dölja
 4. skulle dölja
 5. skulle dölja
 6. skulle dölja
perfekt particip
 1. har dolt
 2. har dolt
 3. har dolt
 4. har dolt
 5. har dolt
 6. har dolt
imperfekt particip
 1. hade dolt
 2. hade dolt
 3. hade dolt
 4. hade dolt
 5. hade dolt
 6. hade dolt
blandad
 1. dölj!
 2. dölj!
 3. dold
 4. döljande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for dölja:

NounRelated TranslationsOther Translations
camouflage kamouflage
collapse eftergivande; fall; hopfallande; instörtning; kollaps; kollapsa; sammanbrott; återfall
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
disguise fasad; förklädnad; täckmantel; utklädd
hide skinn
hush up förhyllning; förtigande; hemlighållande
mask mask; maskering
shroud svepning
swathe bandage; barnlindor; bindel
veil slöja
wrap halsduk; hukle; omslutning; scarf; sjal
VerbRelated TranslationsOther Translations
accumulate dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka anhopa; samla; samla ihop; samla på hög; stapla; tillta; åstadkomma; öka; ökas
blur avskärma; dölja; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka smutsa ned
bottle up dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka
camouflage beslöja; dölja; förkläda; kamouflera; skyla
collapse dölja bryta ihop; bryta samman; desintegrera; falla ihop; framfalla; ge efter; gryta ihop; klappa ihop; kollapsa; prolapsa; ramla; rasa ihop; rasa samman; sjunka ihop; smulas sönder; störta ihop; störta samman; svikta; upplösas
conceal avskärma; dölja; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka
cover dölja; kamouflera; skyla; täcka över bekläda; berätta; besegla; beskriva; betäcka; bilda tak över; förklara; förse med tak; ; hölja; inkapsla; innesluta; isolera; klä; promenera; rapportera; skildra; skydda; täcka; täcka över; välva; återberätta; övertäcka
cover up dölja; täcka över
disguise avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka förkläda sig
dissemble beslöja; dölja; förkläda; gömma; kamouflera
envelop dölja; kamouflera; skyla
gloss over dölja; gömma; skyla; undertrycka bagatellisera
hide avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka ge tillflykt; gömma; gömma sig; skydda
hush up avskärma; dölja; förtäcka; gömma; skyla; undertrycka göra tyst; lugna; nedtysta
mantle dölja; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka
mask dölja; kamouflera; skyla
pen up dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka
shroud dölja; kamouflera; skyla
suppress dölja; gömma; skyla; undertrycka behärska; bestämma över; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; kontrollera; krossa; undertrycka
swathe dölja; kamouflera; skyla binda om; förbinda; insvepa; linda om
veil beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; gömma; kamouflera; skyla; undertrycka
wrap dölja; kamouflera; skyla omsluta; packa
OtherRelated TranslationsOther Translations
accumulate ackumulera; hopas
blur sudd; suddighet
camouflage camouflage; camouflera
collapse digna; fallissemang; segna
conceal fördölja; undanskymma
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
cover up överskyla
disguise förställa; förvända; överskyla
dissemble skrymta
envelop kringränna; kringvärva; omvärva
hide undanskymma
mask maskera
shroud vant
veil florslöja
wrap svepa; veckla

Synonyms for "dölja":


Wiktionary Translations for dölja:

dölja
verb
 1. (computing) To cause a window to disappear
 2. (transitive)
 3. to hide something
 4. to cover as with a cloak

Cross Translation:
FromToVia
dölja hide verbergen — etwas verstecken
dölja hide; conceal verbergen — etwas nicht zeigen
dölja conceal verschweigenabsichtlich nicht sagen oder aussprechen
dölja hide verstecken — sich oder jemand anderen oder etwas an einen Ort bringen, der anderen nicht bekannt ist, wo man nicht gesehen wird
dölja occult occulterdissimuler, camoufler, étouffer.

Related Translations for dölja