Swedish

Detailed Translations for krossa from Swedish to English

krossa:

krossa verb (krossar, krossade, krossat)

 1. krossa (slå i bitar)
  to break; to fracture; to break to pieces; refract; to smash
  • break verb (breaks, broke, breaking)
  • fracture verb (fractures, fractured, fracturing)
  • break to pieces verb (breaks to pieces, broke to pieces, breaking to pieces)
  • refract verb
  • smash verb (smashs, smashed, smashing)
 2. krossa (hålla kontrollen över; undertrycka; betvinga; hålla tillbaka)
  to suppress; to revoke; to withhold; to subdue; to retract; keep in control; to recant; to keep back; to pulverize; to take back; to rub fine; to crush; to pulverise
  • suppress verb (suppresss, suppressed, suppressing)
  • revoke verb (revokes, revoked, revoking)
  • withhold verb (withholds, withheld, withholding)
  • subdue verb (subdues, subdued, subdueing)
  • retract verb (retracts, retracted, retracting)
  • recant verb (recants, recanted, recanting)
  • keep back verb (keeps back, kept back, keeping back)
  • pulverize verb, American (pulverizes, pulverized, pulverizing)
  • take back verb (takes back, took back, taking back)
  • rub fine verb (rubs fine, rubbed fine, rubbing fine)
  • crush verb (crushes, crushed, crushing)
  • pulverise verb, British
 3. krossa (slå i kras; slå sönder)
  to smash up
  • smash up verb (smashs up, smashed up, smashing up)
 4. krossa (slå sönder; pressa sönder; stampa sönder; mala sönder)
  to pulverize; to crush; to shatter; to dash; to smash; to rub fine; to pulverise
  • pulverize verb, American (pulverizes, pulverized, pulverizing)
  • crush verb (crushes, crushed, crushing)
  • shatter verb (shatters, shattered, shattering)
  • dash verb (dashes, dashed, dashing)
  • smash verb (smashs, smashed, smashing)
  • rub fine verb (rubs fine, rubbed fine, rubbing fine)
  • pulverise verb, British
 5. krossa
  to lever; to jack; to crush
  • lever verb (levers, levered, levering)
  • jack verb (jacks, jacked, jacking)
  • crush verb (crushes, crushed, crushing)
 6. krossa (slita; plugga)
  to grind off; to grind
  • grind off verb (grinds off, ground off, grinding off)
  • grind verb (grinds, ground, grinding)
 7. krossa (förkrossa)
  to squash; to crush; to flatten
  • squash verb (squashs, squashed, squashing)
  • crush verb (crushes, crushed, crushing)
  • flatten verb (flattens, flattened, flattening)
 8. krossa (sabla ner; förstöra; vandalisera)
  to trash
  • trash verb (trashes, trashed, trashing)
 9. krossa (trycka sönder)
  to crush; to pulverize; to pulverise
  • crush verb (crushes, crushed, crushing)
  • pulverize verb, American (pulverizes, pulverized, pulverizing)
  • pulverise verb, British
 10. krossa (slå sönder)
  to smash
  • smash verb (smashs, smashed, smashing)

Conjugations for krossa:

presens
 1. krossar
 2. krossar
 3. krossar
 4. krossar
 5. krossar
 6. krossar
imperfekt
 1. krossade
 2. krossade
 3. krossade
 4. krossade
 5. krossade
 6. krossade
framtid 1
 1. kommer att krossa
 2. kommer att krossa
 3. kommer att krossa
 4. kommer att krossa
 5. kommer att krossa
 6. kommer att krossa
framtid 2
 1. skall krossa
 2. skall krossa
 3. skall krossa
 4. skall krossa
 5. skall krossa
 6. skall krossa
conditional
 1. skulle krossa
 2. skulle krossa
 3. skulle krossa
 4. skulle krossa
 5. skulle krossa
 6. skulle krossa
perfekt particip
 1. har krossat
 2. har krossat
 3. har krossat
 4. har krossat
 5. har krossat
 6. har krossat
imperfekt particip
 1. hade krossat
 2. hade krossat
 3. hade krossat
 4. hade krossat
 5. hade krossat
 6. hade krossat
blandad
 1. krossa!
 2. krossa!
 3. krossad
 4. krossande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for krossa:

NounRelated TranslationsOther Translations
break avbrott; brott; flykt; fraktur; intervall; lunchrast; paus; rast; rymning; räddning; uppehåll
dash bindestreck; rusa; tankstreck
fracture brott; fraktur
jack domkraft; knekt
lever bräckjärn; handtag; hävarm; hävstång; kofot; spak; spett
revoke försummelse
smash börskrasch; fall; kollaps; kollision; krasch; krocka; sammanstötning; slå
squash brådska; flöde; liv; rusning; squash; ståhej; väsen
trash avfall; avskum; drägg; hushållsavfall; hushållssopor; kitsch; ohyra; oreda; röra; skräp; sopor
VerbRelated TranslationsOther Translations
break krossa; slå i bitar bli bristfällig; brista; bryta; bryta sönder; dagas; falla sönder; gry; gå av; gå sönder; ljusna; slänga in; slå i bitar; slå sönder; ta sönder på flit; uppföra sig illa
break to pieces krossa; slå i bitar bryta i bitar
crush betvinga; förkrossa; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder; trycka sönder; undertrycka krama ur; pressa; trycka hårt
dash krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder
flatten förkrossa; krossa buckla ur; jämna; plana; platta till; platta ut
fracture krossa; slå i bitar
grind krossa; plugga; slita bryna; mala; slipa
grind off krossa; plugga; slita avslita
jack krossa
keep back betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; behålla sitt lugn; hålla sig lugn; hålla tillbaka
keep in control betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka
lever krossa baxa; bryta; bända; lyfta med hävstång
pulverise betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder; trycka sönder; undertrycka
pulverize betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder; trycka sönder; undertrycka
recant betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka återkalla
refract krossa; slå i bitar
retract betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka
revoke betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka annullera; upphäva; återkalla
rub fine betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder; undertrycka
shatter krossa; mala sönder; pressa sönder; slå sönder; stampa sönder explodera; flisa; slänga in; slå i bitar; slå sönder; splittra; spricka
smash krossa; mala sönder; pressa sönder; slå i bitar; slå sönder; stampa sönder slå; slå i bitar; slå sönder
smash up krossa; köra sönder; slå i kras; slå sönder slå i bitar; slå sönder
squash förkrossa; krossa
subdue betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; dressera; hålla tillbaka; tama
suppress betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bestämma över; dölja; gömma; kontrollera; skyla; undertrycka
take back betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka
trash förstöra; krossa; sabla ner; vandalisera
withhold betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behålla sitt lugn; hålla sig lugn
OtherRelated TranslationsOther Translations
break bristning; spräcka; vilopaus
dash bravur
flatten tillplatta
fracture benbrott
grind finfördela
lever reglage
pulverise finfördela; pulverisera; pulvrisera
pulverize finfördela; pulverisera; pulvrisera
smash krock; kvadda
smash up krock
squash courgette
subdue kuva; underkuva
take back återtaga
trash krafs
withhold undanhålla

Synonyms for "krossa":


Wiktionary Translations for krossa:

krossa
verb
 1. (colloquial) to defeat soundly
 2. to press or bruise between two hard bodies
 3. to reduce to fine particles by pounding or grinding
 4. to violently break something into pieces
 5. to smash, or break into tiny pieces
 6. To win by a wide margin

Cross Translation:
FromToVia
krossa upset umwerfen — zunichte machen von Plänen, verändern von Ordnungen oder Folgen
krossa break zerbrechen — (intransitiv) kaputt gehen (wenn es dabei Splitter oder Brocken erzeugt)
krossa break; breach; crack; crush; shatter; smash; dash; destroy briserrompre, mettre en pièces.
krossa crush; shatter; smash; dash; destroy fracasserbriser en éclats, avec violence.