Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. fullkomlig:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for fullkomlig from Swedish to English

fullkomlig:


Translation Matrix for fullkomlig:

NounRelated TranslationsOther Translations
round bana; bransch; cirkel; färd; heat; liten ring; omgång; parti; ring; rond; rund; runda; rundel; set; skämt; spel; sträcka; väg
VerbRelated TranslationsOther Translations
complete avsluta; bättra på; färdigställa; göra fullständig; göra färdig; komplettera
round inkapsla; inkretsa
utter ge uttryck åt; tolka
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
complete avslutad; avslutat; fullkomlig; fullkomligt; fullständigt; färdigställt; komplett allt; avslutad; full; fullständig; fullständigt; färdigt; komplett
completed avslutad; avslutat; fullkomlig; fullkomligt; fullständigt; färdigställt; komplett avslutad; avslutat; fullständig; fullständigt; färdig; färdigt; gjort; komplettera; kompletterat; utförd; utfört
utter fullkomlig; fullkomligt; fullständigt; total; totalt allt; fruktansvärt; oerhörd; oerhört
OtherRelated TranslationsOther Translations
complete absolvera; avsluta; fullborda; fullständiga; fulltalig; fulltaligt; fullända
completed fullbordad
round avrunda; kring; trind; trint; vulst
utter prångla; utprångla
ModifierRelated TranslationsOther Translations
round avslutad; avslutat; fullkomlig; fullkomligt; fullständigt; färdigställt; komplett approximativ; cirka; cirkelrunt; klotformig; klotformigt; klotrunt; omkring; ringformig; ringformigt; rund; runda; rundat; runt; runtomkring; sfärisk; sfäriskt; tillnärmelsevids; tillnärmelsevis

Synonyms for "fullkomlig":


Wiktionary Translations for fullkomlig:

fullkomlig
adjective
  1. fitting its definition precisely
  2. having all of its parts in harmony with a common purpose
  3. thoroughly skilled or talented