Swedish

Detailed Translations for fullborda from Swedish to English

fullborda:

fullborda verb (fullbordar, fullbordade, fullbordat)

 1. fullborda (utföra; verkställa)
  to accomplish; to achieve; to attain
  – to gain with effort 1
  • accomplish verb (accomplishes, accomplished, accomplishing)
  • achieve verb (achieves, achieved, achieving)
   • she achieved her goal despite setbacks1
  • attain verb (attains, attained, attaining)
  to bring about
  • bring about verb (brings about, brought about, bringing about)
 2. fullborda (avsluta; sluta)
  to finish; to end
  • finish verb (finishes, finished, finishing)
  • end verb (ends, ended, ending)
 3. fullborda (avsluta; slutföra)

Conjugations for fullborda:

presens
 1. fullbordar
 2. fullbordar
 3. fullbordar
 4. fullbordar
 5. fullbordar
 6. fullbordar
imperfekt
 1. fullbordade
 2. fullbordade
 3. fullbordade
 4. fullbordade
 5. fullbordade
 6. fullbordade
framtid 1
 1. kommer att fullborda
 2. kommer att fullborda
 3. kommer att fullborda
 4. kommer att fullborda
 5. kommer att fullborda
 6. kommer att fullborda
framtid 2
 1. skall fullborda
 2. skall fullborda
 3. skall fullborda
 4. skall fullborda
 5. skall fullborda
 6. skall fullborda
conditional
 1. skulle fullborda
 2. skulle fullborda
 3. skulle fullborda
 4. skulle fullborda
 5. skulle fullborda
 6. skulle fullborda
perfekt particip
 1. har fullbordat
 2. har fullbordat
 3. har fullbordat
 4. har fullbordat
 5. har fullbordat
 6. har fullbordat
imperfekt particip
 1. hade fullbordat
 2. hade fullbordat
 3. hade fullbordat
 4. hade fullbordat
 5. hade fullbordat
 6. hade fullbordat
blandad
 1. fullborda!
 2. fullborda!
 3. fullbordad
 4. fullbordande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fullborda:

NounRelated TranslationsOther Translations
end avslutande; avslutning; avstånd; distans; slut; slutpunkt; ända
finish avsluta; faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; göra färdigt; lägga sista handen på; prata till punkt; prata till slut; slut; slutreplik; tala färdigt; ända
VerbRelated TranslationsOther Translations
accomplish fullborda; utföra; verkställa avsluta; besitta; frambringa; färdigställa; förrätta; göra; innehava; uppfylla; utföra; uträtta; verkställa; åstadkomma
achieve fullborda; utföra; verkställa åstadkomma något
attain fullborda; utföra; verkställa
bring about fullborda; utföra; verkställa framkalla; få till stånd; föranleda; förorsaka; förverkliga; medföra; orsaka; realisera; vålla; åstadkomma
complete avsluta; bättra på; färdigställa; göra fullständig; göra färdig; komplettera
do arbeta; frambringa; förrätta; ; göra; promenera; utföra; uträtta; verkställa
end avsluta; fullborda; sluta ajournera; avsluta; avsluta samtal; begränsa; besluta; bestämma; flytta fram; färdigställa; föra till ett slut; komma till en ände; komma till ett slut; komma till ro; skjuta upp; sluta; upphöra
ended avsluta; fullborda; slutföra
finish avsluta; fullborda; sluta använda upp; avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bättra på; dekorera; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; garnera; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; pryda; rensa ut; sluta; slutföra; städa ur; ta kål på; tala ut; tömma; utsira; äta; äta upp
finished avsluta; fullborda; slutföra
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
complete allt; avslutad; avslutat; full; fullkomlig; fullkomligt; fullständig; fullständigt; färdigställt; färdigt; komplett
finished avslutad; avslutat; fullständig; fullständigt; färdig; färdig kokad; färdigt; färdigt kokad; gjort; i bitar; kaputt; krossad; krossat; slut; slutkörd; slutkört; sönder; tillräckligt kokat
OtherRelated TranslationsOther Translations
accomplish fullborda effektuera; prestera
achieve ernå; prestera
attain ernå
bring about utverka; åvägabringa
complete fullborda absolvera; avsluta; fullständiga; fulltalig; fulltaligt; fullända
do fullborda bestyra; duga
end avlöpa; lykta; lyktas; tamp; ändas; ändpunkt
finish fullborda absolvera; avsluta; tillända; ytbehandling

Synonyms for "fullborda":


Wiktionary Translations for fullborda:

fullborda
verb
 1. to make whole or entire
 2. to finish successfully

Cross Translation:
FromToVia
fullborda finish; complete voltooien — ten einde brengen
fullborda accomplish; achieve; keep; observe; perform; exercise; fulfil; meet; execute; abide; abide by accomplirachever entièrement.
fullborda finish; finish off; end; finalize; complete acheverfinir une chose commencer.
fullborda cease; stop; end; quit; abate; finish; terminate; conclude cesser — Discontinuer, arrêter, finir, interrompre, terminer.
fullborda finish; come to an end; end up; expire; conclude; terminate finirachever, terminer, arriver à échéance, cesser, finaliser.
fullborda finish; stop; discontinue; end; halt; lift; prorogue; quell; staunch; abate; terminate; conclude terminerborner, limiter.