Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. massa:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for massa from Swedish to English

massa:

massa [-en] noun

 1. massa (mängd)
  the pile; the bunch; the heap; the lot; the crowd
 2. massa (hord; gäng; bunt)
  the crowd; the herd; the clutter; the bunch; the troop; the wattle; the lot; the heap; the gang; the troupe; the load; the party; the pack
 3. massa (flock; grupp; hord)
  the flock; the herd; the common herd; the mob; the horde; the drove; the crowd; the multitude

Translation Matrix for massa:

NounRelated TranslationsOther Translations
bunch bunt; gäng; hord; massa; mängd bunt; ihop sättning; knippa; kärve; vis summa
clutter bunt; gäng; hord; massa ansamling; ihop sättning
common herd flock; grupp; hord; massa
crowd bunt; flock; grupp; gäng; hord; massa; mängd folkmassa; folkmängd; folksamling; gäng; hop; ihop sättning; möte; sammankomst; vimmel
drove flock; grupp; hord; massa
flock flock; grupp; hord; massa brödraskap; gemenskap; grupp; samfund
gang bunt; gäng; hord; massa arbetslag; besättning; grupp; gäng; ihop sättning; lag; liga
heap bunt; gäng; hord; massa; mängd ansamling; en stor del; heap; hög; ihop blandat; massor; mycket; rätt så mycket; trave
herd bunt; flock; grupp; gäng; hord; massa
horde flock; grupp; hord; massa gäng
load bunt; gäng; hord; massa ansamling; beläggning; besvär; en stor del; frakt; fraktgods; gods; last; liten last; massor; mycket; obekvämlighet; olägenhet; omak
lot bunt; gäng; hord; massa; mängd borgen; bygge; en stor del; garanti; lott; massor; mycket; mängd; obebygdd tomt; olycklig position; pant; parti; rätt så mycket; säkerhet; öde
mob flock; grupp; hord; massa folkmassa; folkmängd; pack; patrask; slödder
multitude flock; grupp; hord; massa en stor del; folkmassa; folkmängd; massor; mycket; överflöd
pack bunt; gäng; hord; massa ansamling; bagage; packning
party bunt; gäng; hord; massa bjudning; ceremoni; fest; festlighet; firande; grupp; gäng; ihop sättning; lag; party; politiskt parti; skiva; sällskap; tillställning
pile massa; mängd ansamling; hög; spalt; stack; stapel
troop bunt; gäng; hord; massa
troupe bunt; gäng; hord; massa teatersällskap; teatertrupp
wattle bunt; gäng; hord; massa
VerbRelated TranslationsOther Translations
heap hopa; lägga i hög; uppstapla; överhopa
herd beskydda; skydda; vakta; vakta över
horde packa; samla; samla ihop
load göra svårare; göra tyngre; ladda; ladda elektriskt; ladda ett vapen; lasta; läsa in; återuppladda
lot dela; stycka
pack förpacka; komprimera; packa; packa in; sammantrycka; slå in; trycka ihop
party celebrera; fira
OtherRelated TranslationsOther Translations
bunch klase; radda; skrälldus; tofs
crowd folkhop; hoptränga; skock; skockas; trängas
flock fylkas
heap binge; dråse
herd hjord; skock
load fora; lassa
lot tomt
mob mobb; mobben; pöbel; pöbelhop
pack bibba; byke; bylte; emballera; hoptränga; paketera
party baluns; galej; gask; hippa; part; partaj
pile bibba; dröse; radda; skrälldus; trava
troop tropp
ModifierRelated TranslationsOther Translations
multitude lite utav allt; överflödig

Synonyms for "massa":


Wiktionary Translations for massa:

massa
noun
 1. physics: quantity of matter which a body contains
 2. -
 3. a crowd, a mass of people; now usually pejorative
 4. the “lower orders” of people
 5. group of things
 6. group of people
 7. size, mass or volume
 8. physics: mass

Cross Translation:
FromToVia
massa mass MassePhysik: die Ursache, dass der Materie Trägheit und Gravitation eigen ist; nach der Relativitätstheorie mit Energie äquivalent
massa lot; bulk Masse — viele, eine große Menge

Related Translations for massa