Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. gods:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for gods from Swedish to English

gods:

gods [-ett] noun

 1. gods (handelsvaror; varor)
  the wares; the commodities; the goods; the merchandise
 2. gods
  the stuff
 3. gods (last; frakt)
  the freight; the cargo; the load; the shipment; the loading; the haul; the weight
 4. gods (herrgård)
  the manorial estate; the manor
 5. gods (artiklar; produkter; handelsvaror)
  the articles; the ware; the merchandise; the goods; the wares; the stuff; the produce
 6. gods (fraktgods; frakt; last)
  the freight; the shipment; the load; the cargo

Translation Matrix for gods:

NounRelated TranslationsOther Translations
articles artiklar; gods; handelsvaror; produkter artiklar; grejor; saker
cargo frakt; fraktgods; gods; last belastning; frakt; godstrafik; lass; skeppslast; vägtransport
commodities gods; handelsvaror; varor egendommar; handelsvaror; tillgångar; varor
freight frakt; fraktgods; gods; last
goods artiklar; gods; handelsvaror; produkter; varor artiklar; grejor; saker
haul frakt; gods; last
load frakt; fraktgods; gods; last ansamling; beläggning; besvär; bunt; en stor del; gäng; hord; last; liten last; massa; massor; mycket; obekvämlighet; olägenhet; omak
loading frakt; gods; last frakt; inskeppning; last; lastning; skeppslast; sändning; transport
manor gods; herrgård herresäte; herrgård; herrhus; villa
manorial estate gods; herrgård herresäte; herrgård
merchandise artiklar; gods; handelsvaror; produkter; varor handelsvara; handelsvaror; vara
produce artiklar; gods; handelsvaror; produkter
shipment frakt; fraktgods; gods; last inskeppning; last; skeppslast; sändning; transport
stuff artiklar; gods; handelsvaror; produkter artiklar; besittningar; brutna stenar; cannabis; grejor; hasch; kalk; material; saker
ware artiklar; gods; handelsvaror; produkter
wares artiklar; gods; handelsvaror; produkter; varor
weight frakt; gods; last besvär; betydelse; börda; innebörd; last; mening; obekvämlighet; olägenhet; omak; tyngd; vikt
VerbRelated TranslationsOther Translations
freight lasta
haul bogsera; dra; dra med sig; dra upp; draga; hala; hala upp; hissa upp; lyfta upp; släpa
load göra svårare; göra tyngre; ladda; ladda elektriskt; ladda ett vapen; lasta; läsa in; återuppladda
produce avkasta; fabricera; frambringa; framkalla; få till stånd; föranleda; göra; hämta in; inbringa; lägga fram; medföra; orsaka; producera; ta fram; visa; vålla; åstadkomma
stuff fylla; packa in; proppa; späcka; stoppa; stuva
weight göra svårare; göra tyngre
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
shipment skicka
OtherRelated TranslationsOther Translations
freight befrakta
haul uppfordra
load fora; lassa
loading laddning
manor säteri
merchandise marknadsföra
produce alstra; framkalla; regissera; tillverka
shipment skeppning; utskeppning; varuparti
stuff jox; stoff
weight vinkla

Synonyms for "gods":


Wiktionary Translations for gods:

gods
noun
 1. that which is produced, traded, bought or sold

Cross Translation:
FromToVia
gods estate GutLändereien mit Wohn- und Nutzgebäuden, größerer Hof
gods good Gutökonomisch: etwas von Wert, auch als Mittel der Bedürfnisbefriedigung

Related Translations for gods