Swedish

Detailed Translations for sinnelag from Swedish to English

sinnelag:

sinnelag [-ett] noun

 1. sinnelag (sinne; lynne)
  the character; the disposition; the soul; the mind; the heart
 2. sinnelag (förstånd; själ; tankesätt; intelligens; hjärnan)
  the awareness; the reason; the mind
 3. sinnelag (natur; beskaffenhet; läggning)
  the nature
 4. sinnelag (sinnestillstånd; mentalitet; sinnesbeskaffenhet)
  the mentality; the mind-set; the state of mind; the mental attitude; the attitude of mind; the mental make-up

Translation Matrix for sinnelag:

NounRelated TranslationsOther Translations
attitude of mind mentalitet; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd
awareness förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; förstånd; idé; medvetenhet
character lynne; sinne; sinnelag bokstav; figur; galenpanna; individ; karaktär; karaktärsdrag; natur; person; tecken; typ; typsnitt; vildbasare; vildhjärna; yrhätta
disposition lynne; sinne; sinnelag disposition; fallenhet; klassificering; läggning; natur; rangordning; ståndpunkt; syn; temperament; tro; turordning; åsikt; övertygelse
heart lynne; sinne; sinnelag hjärta; hjärtevän; innersta; kära; käraste; kärna; mitt; älskade; älskling
mental attitude mentalitet; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd
mental make-up mentalitet; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd humör; mentalt tillstånd; sinnesstillstånd
mentality mentalitet; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd bli skarp; humör; inställning; mentalitet; mentalt tillstånd; sinnesstillstånd
mind förstånd; hjärnan; intelligens; lynne; sinne; sinnelag; själ; tankesätt
mind-set mentalitet; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd humör; mentalt tillstånd; sinnesstillstånd
nature beskaffenhet; läggning; natur; sinnelag disposition; fallenhet; karaktär; läggning; natur; temperament
reason förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt anledning; direkt orsak; grund; orsak
soul lynne; sinne; sinnelag drivkraft; energi; fart; psyke; själ
state of mind mentalitet; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd humör; lynne; mentalitet; mentalt tillstånd; sinnesstillstånd; sinnesstämning; själslig tillstånd
VerbRelated TranslationsOther Translations
mind akta sig för; blanda sig i; bry sig; ingripa; lägga sig i; se upp; vara vaksam
reason diskutera; resonera
OtherRelated TranslationsOther Translations
character egenskapsord; kynne; rollfigur; skaplynne; skrivtecken
disposition gemyt; hjärtelag; kynne; naturell; skaplynne
heart hjärtelag
mind bry
nature naturell; skapelsen
reason reson; skäl
state of mind sinnesförfattning; själstillstånd

Synonyms for "sinnelag":


Wiktionary Translations for sinnelag:


Cross Translation:
FromToVia
sinnelag mind GemütGesamtheit der geistigen und seelischen Kräfte eines Menschen; die Wesensart eines Menschen