Swedish

Detailed Translations for sinnelag from Swedish to German

sinnelag:

sinnelag [-ett] noun

 1. sinnelag (sinne; lynne)
  die Natur; der Charakter; Gemüt; die Seele; die Art; Wesen
 2. sinnelag (förstånd; själ; tankesätt; intelligens; hjärnan)
  die Einsicht; Bewußtsein; die Erkenntnis; der Verstand; Erkennen
 3. sinnelag (natur; beskaffenhet; läggning)
  der Charakter; die Gesinnung; die Art; die Tendenz; die Neigung
 4. sinnelag (sinnestillstånd; mentalitet; sinnesbeskaffenhet)
  die Mentalität; die Geisteshaltung; der Geisteszustand

Translation Matrix for sinnelag:

NounRelated TranslationsOther Translations
Art beskaffenhet; lynne; läggning; natur; sinne; sinnelag art; beskaffenhet; disposition; egenskap; fallenhet; folkstam; genre; kvalitet; läggning; metod; stam; stil; sätt
Bewußtsein förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; begrepp; förstånd; idé; medvetenhet
Charakter beskaffenhet; lynne; läggning; natur; sinne; sinnelag bokstäver; disposition; fallenhet; karaktär; läggning; läggningar; natur; personlighet; symboler
Einsicht förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; begrepp; erkännande; föreställning; förstånd; idé; insikt; intryck; medvetenhet; omdöme; syn; tanke; urskiljningsförmåga; visdom; åsikt
Erkennen förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; förstånd; gradbeteckning; idé; inblick; medvetenhet; tjänstetecken; vision
Erkenntnis förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; begrepp; erfarenhet; erkännande; förstånd; idé; inblick; insikt; kunskap; medvetenhet; omdöme; rön; tacksamhet; upplevelse; uppskattande; urskiljningsförmåga; vision
Geisteshaltung mentalitet; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd
Geisteszustand mentalitet; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd humör; lynne; mentalt tillstånd; sinnesstillstånd; sinnesstämning; själslig tillstånd
Gemüt lynne; sinne; sinnelag disposition; fallenhet; känsla; läggning
Gesinnung beskaffenhet; läggning; natur; sinnelag benägenhet; böjelse; håg; ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse
Mentalität mentalitet; sinnelag; sinnesbeskaffenhet; sinnestillstånd mentalitet; viljekraft
Natur lynne; sinne; sinnelag disposition; fallenhet; karaktär; läggning; natur
Neigung beskaffenhet; läggning; natur; sinnelag benägenhet; bocka; böjelse; fallenhet; håg; inklination; mode; niga; preferens; smak; snedställning; sätt; tendens; trend; tycke; val; vis
Seele lynne; sinne; sinnelag drivkraft; energi; fart; själ
Tendenz beskaffenhet; läggning; natur; sinnelag andemening; avsikt; benägenhet; betydelse; böjelse; håg; innebörd; innehåll; mening; mode; sätt; tendens; trend; vis
Verstand förstånd; hjärnan; intelligens; sinnelag; själ; tankesätt aning; begrepp; förstånd; föstånd; idé; intellekt; intelligens; klokhet; medvetenhet; mental förmåga; mental kapacitet; skarpsinne; skarpsinnighet; slughet
Wesen lynne; sinne; sinnelag bokstav; det väsentliga; disposition; essens; fallenhet; figur; hjärtpunkt; individ; karaktär; kärna; läggning; människa; person; varelse

Synonyms for "sinnelag":


Wiktionary Translations for sinnelag:

sinnelag
noun
 1. Mensch, in bezug auf seine geistig-seelischen Regungen
 2. Gesamtheit der geistigen und seelischen Kräfte eines Menschen; die Wesensart eines Menschen