Summary


Swedish

Detailed Translations for drivkraft from Swedish to English

drivkraft:

drivkraft [-en] noun

  1. drivkraft (energi; fart)
    the thoroughness; the energy; the momentum; the impetus; the strength; the spunk; the spirit; the jenever; the drive; the gin; the soul
  2. drivkraft (drivfjäder)
    the driving force; the motive power; the propulsion; the force
  3. drivkraft (framdrivningskraft; framdrivande kraft)
    the propulsion; the propulsive force; the propelling-force

Translation Matrix for drivkraft:

NounRelated TranslationsOther Translations
drive drivkraft; energi; fart begär; bilresa; diskenhet; drift; energi; enhet; exkursion; fart; ingång; initiativ; kampanj; kläm; kraft; köra; lyft; motor; människojakt; puff uppåt; resa; ridtur; starkt behov; tripp; tur; uppsving; utflykt; åktur
driving force drivfjäder; drivkraft
energy drivkraft; energi; fart arbetskapacitet; arbetskraft; produktivitet
force drivfjäder; drivkraft armé; beväpnade styrkor; forcera; mannakraft; motor; människokraft; stridsmakt; styrka; trycka på; våldsamhet
gin drivkraft; energi; fart
impetus drivkraft; energi; fart energi; fart; initiativ; kläm; kraft; lyft; puff uppåt; uppsving
jenever drivkraft; energi; fart brännvin från Holland; genever
momentum drivkraft; energi; fart energi; fart; initiativ; iver; kläm; kraft; lyft; puff uppåt; uppsving
motive power drivfjäder; drivkraft
propelling-force drivkraft; framdrivande kraft; framdrivningskraft motor
propulsion drivfjäder; drivkraft; framdrivande kraft; framdrivningskraft motor
propulsive force drivkraft; framdrivande kraft; framdrivningskraft
soul drivkraft; energi; fart lynne; psyke; sinne; sinnelag; själ
spirit drivkraft; energi; fart psyke; renad sprit; själ; sprit; starksprit
spunk drivkraft; energi; fart
strength drivkraft; energi; fart bestämdhet; kraft; spänstighet; stark sida; styrka; vigör; våldsamhet
thoroughness drivkraft; energi; fart fullständighet; gedigenhet; grundlighet; hållbarhet; noggrannhet; sundhet; varaktighet
VerbRelated TranslationsOther Translations
drive driva; driva på; egga upp; hetsa; jaga på; köra; köra hästar; piska på; påla; sitta vid ratten; skynda på; sporra; styra
force driva; forcera; förmå; förpliktiga; kungöra; påbjuda; tvinga; våldföra
OtherRelated TranslationsOther Translations
drive drive; framstöt; ratta; tränga
energy driftighet; dådkraft
force avtvinga; framtvinga; påtvinga
gin giller; lyftanordning
spirit andeväsen; djinn; spiritus; starkvara
strength hållfasthet; styrkegrad

Synonyms for "drivkraft":


Wiktionary Translations for drivkraft:

drivkraft
noun
  1. psychology: desire or interest

Cross Translation:
FromToVia
drivkraft motivation motivatie — enthousiasme voor een taak
drivkraft impetus Impetusbildungssprachlich: innerer, begeisterter Antrieb einer Person; Schwung
drivkraft impetus; drive Antrieb — technische Vorrichtung, die etwas treiben, die etwas in Bewegung versetzt