Swedish

Detailed Translations for underhålla from Swedish to English

underhålla:

underhålla verb (underhåller, underhöll, underhållit)

 1. underhålla (traktera; undfägna)
  to treat; to regale; to stand treat; do someone well
 2. underhålla (hjälpa någon finansiellt; stödja ekonomiskt)
  to maintain; to support; aid someone financially; to provide for; back someone
 3. underhålla (upprätthålla; bevara)
  to maintain; to preserve; to protect; to keep up; to save
  • maintain verb (maintains, maintained, maintaining)
  • preserve verb (preserves, preserved, preserving)
  • protect verb (protects, protected, protecting)
  • keep up verb (keeps up, kept up, keeping up)
  • save verb (saves, saved, saving)
 4. underhålla (välkomna)
  to welcome; to regale; to entertain
  • welcome verb (welcomes, welcomed, welcoming)
  • regale verb (regales, regaled, regaling)
  • entertain verb (entertains, entertained, entertaining)
 5. underhålla (förströ; roa)
  to divert; to entertain; to amuse
  • divert verb (diverts, diverted, diverting)
  • entertain verb (entertains, entertained, entertaining)
  • amuse verb (amuses, amused, amusing)

Conjugations for underhålla:

presens
 1. underhåller
 2. underhåller
 3. underhåller
 4. underhåller
 5. underhåller
 6. underhåller
imperfekt
 1. underhöll
 2. underhöll
 3. underhöll
 4. underhöll
 5. underhöll
 6. underhöll
framtid 1
 1. kommer att underhålla
 2. kommer att underhålla
 3. kommer att underhålla
 4. kommer att underhålla
 5. kommer att underhålla
 6. kommer att underhålla
framtid 2
 1. skall underhålla
 2. skall underhålla
 3. skall underhålla
 4. skall underhålla
 5. skall underhålla
 6. skall underhålla
conditional
 1. skulle underhålla
 2. skulle underhålla
 3. skulle underhålla
 4. skulle underhålla
 5. skulle underhålla
 6. skulle underhålla
perfekt particip
 1. har underhållit
 2. har underhållit
 3. har underhållit
 4. har underhållit
 5. har underhållit
 6. har underhållit
imperfekt particip
 1. hade underhållit
 2. hade underhållit
 3. hade underhållit
 4. hade underhållit
 5. hade underhållit
 6. hade underhållit
blandad
 1. underhåll!
 2. underhåll!
 3. underhållande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for underhålla:

NounRelated TranslationsOther Translations
keep up hålla uppe
preserve konserv; konserverad mat; marmelad; sylt
support assistans; bistånd; favör; hjälp; hänga på; kaross; medverkan; motivation; sokkel; stativ; strävpelare; stöd; stödbalk; support; tjänst; underhåll; underhållande; understöd; uppbackning; uppmuntran; vara fäst vid
treat bjudning; fest; godsak; tillställning
welcome bjudning; hälsning; informell mottagning; mottagning; reception; salut; vaälkomnande; välkomnande; välkomsord
VerbRelated TranslationsOther Translations
aid someone financially hjälpa någon finansiellt; stödja ekonomiskt; underhålla
amuse förströ; roa; underhålla underhålla någon
back someone hjälpa någon finansiellt; stödja ekonomiskt; underhålla
divert förströ; roa; underhålla anbringa; använda; deducera; dra den slutsatsen; härleda; omleda; sluta sig till; underhålla någon; vända bort
do someone well traktera; underhålla; undfägna
entertain förströ; roa; underhålla; välkomna
keep up bevara; underhålla; upprätthålla fortgå; fortsätta; framhärda; gå vidare med; hålla fram; hålla upp; hålla ut; hålla vid makt; slutföra; uppehålla; upprätthålla; vara ihärdig; vidmakthålla
maintain bevara; hjälpa någon finansiellt; stödja ekonomiskt; underhålla; upprätthålla förbli fäst vid; gälla; hålla fast vid; hålla stånd; hålla vid; hålla vid makt; stå fast; stå kvar; uppehålla; upprätthålla; vidmakthålla
preserve bevara; underhålla; upprätthålla balsamera; bevaka från; bevara; förvara; gälla; hålla stånd; hålla vid; inkoka; inlägga; konservera; skydda; stå fast; stå kvar; sylta; vakta
protect bevara; underhålla; upprätthålla alarmera; beskydda; bevaka; bevara; dra tillbaka; förse med alarmsystem; skydda; täcka; vakta; vakta över
provide for hjälpa någon finansiellt; stödja ekonomiskt; underhålla hålla vid makt; uppehålla; upprätthålla; vidmakthålla
regale traktera; underhålla; undfägna; välkomna bjuda på; festa; fira; traktera
save bevara; underhålla; upprätthålla banka; bevaka från; bevara; förmindra; göra en insättning; inskränka utgifterna; inspara; lagra; lägga undan; lägga upp; packa; reducera; rädda; samla; samla ihop; samla på lager; skydda; spara; sätta in pengar på banken; tänka över; vakta
stand treat traktera; underhålla; undfägna bjuda på; traktera
support hjälpa någon finansiellt; stödja ekonomiskt; underhålla aktivera; backa; backa upp; bekräfta; besegla; bestyrka; bistå; bära; finansiera; ge stöd åt; hjälpa; hålla med; hålla vid makt; proppa; ratificera; stimulera; stå för; stöda; stödja; stötta; understödja; understötta; uppehålla; upprätthålla; vidmakthålla
treat traktera; underhålla; undfägna behandla; bjuda på; traktera
welcome underhålla; välkomna hälsa; hälsa välkommen; välkomna
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
welcome populär; populärt; välkommen; välkommet
OtherRelated TranslationsOther Translations
divert förlusta
entertain bjuda
maintain hävda; livnära; vidhålla
preserve förskona; preservera
protect freda; hägna; värna
provide for försorg
save bespara; frälsa; inbespara
support främjande; försörja; livnära; medhåll; tillstyrka; underbygga; uppbacka
treat bjuda; förpläga; handskas
welcome kärkommen; välkommen; välsedd
ModifierRelated TranslationsOther Translations
save med undagtag av; så när som på; utan

Synonyms for "underhålla":


Wiktionary Translations for underhålla:

underhålla
verb
 1. to amuse

Cross Translation:
FromToVia
underhålla tend pflegen — über etwas verfügen
underhålla administer; maintain pflegenEDV: (einen Datenbestand) auf dem Laufenden halten

Related Translations for underhålla