Swedish

Detailed Translations for byta from Swedish to French

byta:

byta verb (bytar, bytade, bytat)

 1. byta (utbyta; växla; utväxla)
  changer; échanger; changer de place; faire un échange; échanger contre; alterner; substituer; altérer
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • alterner verb (alterne, alternes, alternons, alternez, )
  • substituer verb (substitue, substitues, substituons, substituez, )
  • altérer verb (altère, altères, altérons, altérez, )
 2. byta (växla)
  échanger; changer; permuter; faire un échange; troquer; changer de place
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • permuter verb (permute, permutes, permutons, permutez, )
  • troquer verb (troque, troques, troquons, troquez, )
 3. byta (växla)
  échanger; changer
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
 4. byta (växla; flytta)
  confondre; échanger; renvoyer; troquer; changer; troquer contre; faire un échange; transformer; varier; substituer; permuter; modifier; annuler; embarrasser; tourner en sens contraire
  • confondre verb (confonds, confond, confondons, confondez, )
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • renvoyer verb (renvoie, renvoies, renvoyons, renvoyez, )
  • troquer verb (troque, troques, troquons, troquez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • transformer verb (transforme, transformes, transformons, transformez, )
  • varier verb (varie, varies, varions, variez, )
  • substituer verb (substitue, substitues, substituons, substituez, )
  • permuter verb (permute, permutes, permutons, permutez, )
  • modifier verb (modifie, modifies, modifions, modifiez, )
  • annuler verb (annule, annules, annulons, annulez, )
  • embarrasser verb (embarrasse, embarrasses, embarrassons, embarrassez, )
 5. byta
  échanger
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
 6. byta (ändra; växla)

Conjugations for byta:

presens
 1. bytar
 2. bytar
 3. bytar
 4. bytar
 5. bytar
 6. bytar
imperfekt
 1. bytade
 2. bytade
 3. bytade
 4. bytade
 5. bytade
 6. bytade
framtid 1
 1. kommer att byta
 2. kommer att byta
 3. kommer att byta
 4. kommer att byta
 5. kommer att byta
 6. kommer att byta
framtid 2
 1. skall byta
 2. skall byta
 3. skall byta
 4. skall byta
 5. skall byta
 6. skall byta
conditional
 1. skulle byta
 2. skulle byta
 3. skulle byta
 4. skulle byta
 5. skulle byta
 6. skulle byta
perfekt particip
 1. har bytat
 2. har bytat
 3. har bytat
 4. har bytat
 5. har bytat
 6. har bytat
imperfekt particip
 1. hade bytat
 2. hade bytat
 3. hade bytat
 4. hade bytat
 5. hade bytat
 6. hade bytat
blandad
 1. byta!
 2. byta!
 3. bytad
 4. bytande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

byta noun

 1. byta (växla)
  l'échange
 2. byta
  la menue monnaie; la monnaie; la monnaie d'échange

Translation Matrix for byta:

NounRelated TranslationsOther Translations
annuler återkommande
menue monnaie byta
monnaie byta Valuta; betalningsmedel; betalningsmynt; deg; klöver; kronor; mynt; pengar; slant; småpengar; stålar; valuta; ören
monnaie d'échange byta betalningsmedel
échange byta; växla affärer; avlösning; byte; byteshandel; bythandel idkande; bytning utav; ersättande; ersättning; förvandling; förändring; handel; kommers; marknad; ombyte; omvändelse; omväxling; utbyte; växel; växla om till; växling; ändring
VerbRelated TranslationsOther Translations
alterner byta; utbyta; utväxla; växla byta ut; förändra; ändra
altérer byta; utbyta; utväxla; växla byta ut; böja; förvanska; förvränga; förändra; modifiera; revidera; ändra
annuler byta; flytta; växla annulera; annulera en avtal att träffas; annullera; avbeställa; avboka; avbryta; beställa av; inställa; komma tillbaka; minska; ogiltigförklara; slakna; slappa; släppa på; ställa in; säga upp; säga återbud; ta bort; tacka; upphäva; ångra; återkalla; återkomma
changer byta; flytta; utbyta; utväxla; växla blanda till; byta om; byta ut; böja; ersätta; förnya; förändra; göra om; konvertera; mixa; modifiera; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; renovera; rusta upp; vända; växla; växla om; ändra; återställa
changer de place byta; utbyta; utväxla; växla
changer de vitesse byta; växla; ändra
confondre byta; flytta; växla
embarrasser byta; flytta; växla besvära; genera; hejda; hindra; hämma; motarbeta; plåga; trakassera
faire un échange byta; flytta; utbyta; utväxla; växla växla
modifier byta; flytta; växla byta ut; böja; förändra; göra om; konvertera; modifiera; nuancera; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; redigera; revidera; ändra
passer les vitesses byta; växla; ändra ordna; rangera; reda ut; sortera
permuter byta; flytta; växla Pendla; byta ut; förändra; växla; ändra
renvoyer byta; flytta; växla ajournera; avfärda; avlägsna; avmarschera; avskeda; avskräcka; avsända; avtåga; eka; flytta fram; hänvisa till; kasta till; komma tillbaka; lasta av skepp; lossa; reflektera; senarelägga; skicka; skicka tillbaka; skjuta på; sparka; sända; ta bort; återbetala; återkasta; återkomma; återspegla
substituer byta; flytta; utbyta; utväxla; växla blanda till; mixa; växla; åsidosätta
tourner en sens contraire byta; flytta; växla minska; slakna; slappa; släppa på
transformer byta; flytta; växla bringa tillbaka; bygga om; byta strömstyrka; byta ut; förarbeta; förnya; förvandla; förvränga ord; förändra; göra det mindre; göra om; konvertera; modifiera; ombyggnad; omforma; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; omvända; pånytt föda; revidera; transformera; transmogrifi; väckas till nytt liv; vända sig; ändra
troquer byta; flytta; växla växla
troquer contre byta; flytta; växla växla
varier byta; flytta; växla byta ut; förändra; variera; ändra
échanger byta; flytta; utbyta; utväxla; växla blanda till; byta ut; förändra; mixa; växla; ändra
échanger contre byta; utbyta; utväxla; växla
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
modifier ändra

Synonyms for "byta":


Wiktionary Translations for byta:

byta
verb
 1. Céder une chose contre une autre

Cross Translation:
FromToVia
byta remplacer change — to replace
byta remplacer replace — to substitute
byta échanger switch — To exchange
byta changer switch — To change places / tasks
byta changer umsteigen — ein Verkehrsmittel verlassen und in ein anderes einsteigen

Related Translations for byta