Swedish

Detailed Translations for byta from Swedish to German

byta:

byta verb (bytar, bytade, bytat)

 1. byta (utbyta; växla; utväxla)
  wechseln; umtauschen; umwechseln; vertauschen; verändern; umändern; verwechseln; einwechseln; umwandeln
  • wechseln verb (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • umtauschen verb (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • umwechseln verb (wechsele um, wechselst um, wechselt um, wechselte um, wechseltet um, umgewechselt)
  • vertauschen verb (vertausche, vertauschst, vertauscht, vertauschte, vertauschtet, vertauscht)
  • verändern verb (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • umändern verb
  • verwechseln verb (verwechsele, verwechselst, verwechselt, verwechselte, verwechseltet, verwechselt)
  • einwechseln verb (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • umwandeln verb (wandele um, wandelst um, wandelt um, wandelte um, wandeltet um, umgewandelt)
 2. byta (växla)
  austauschen; auswechseln; wechseln; tauschen; umtauschen; einlösen; einwechseln; abwechseln; vertauschen; konvertieren; eintauschen
  • austauschen verb (tausche aus, tauscht aus, tauschte aus, tauschtet aus, ausgetauscht)
  • auswechseln verb (wechsele aus, wechselst aus, wechselt aus, wechselte aus, wechseltet aus, ausgewechselt)
  • wechseln verb (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • tauschen verb (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • umtauschen verb (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • einlösen verb (löse ein, löst ein, löste ein, löstet ein, eingelöst)
  • einwechseln verb (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • abwechseln verb (wechsele ab, wechselst ab, wechselt ab, wechselte ab, wechseltet ab, abgewechselt)
  • vertauschen verb (vertausche, vertauschst, vertauscht, vertauschte, vertauschtet, vertauscht)
  • konvertieren verb (konvertiere, konvertierst, konvertiert, konvertierte, konvertiertet, konvertiert)
  • eintauschen verb (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
 3. byta (växla)
  wechseln
  • wechseln verb (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
 4. byta (växla; flytta)
  umtauschen; tauschen; einwechseln; eintauschen
  • umtauschen verb (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • tauschen verb (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • einwechseln verb (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • eintauschen verb (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
 5. byta
  tauschen
  • tauschen verb (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
 6. byta (ändra; växla)
  schalten; einen anderen Gang einlegen

Conjugations for byta:

presens
 1. bytar
 2. bytar
 3. bytar
 4. bytar
 5. bytar
 6. bytar
imperfekt
 1. bytade
 2. bytade
 3. bytade
 4. bytade
 5. bytade
 6. bytade
framtid 1
 1. kommer att byta
 2. kommer att byta
 3. kommer att byta
 4. kommer att byta
 5. kommer att byta
 6. kommer att byta
framtid 2
 1. skall byta
 2. skall byta
 3. skall byta
 4. skall byta
 5. skall byta
 6. skall byta
conditional
 1. skulle byta
 2. skulle byta
 3. skulle byta
 4. skulle byta
 5. skulle byta
 6. skulle byta
perfekt particip
 1. har bytat
 2. har bytat
 3. har bytat
 4. har bytat
 5. har bytat
 6. har bytat
imperfekt particip
 1. hade bytat
 2. hade bytat
 3. hade bytat
 4. hade bytat
 5. hade bytat
 6. hade bytat
blandad
 1. byta!
 2. byta!
 3. bytad
 4. bytande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

byta noun

 1. byta (växla)
  Tauschen
 2. byta
  Wechselgeld; Kleingeld

Translation Matrix for byta:

NounRelated TranslationsOther Translations
Kleingeld byta
Tauschen byta; växla
Wechselgeld byta växelkassa
VerbRelated TranslationsOther Translations
abwechseln byta; växla byta ut; förändra; variera; ändra
austauschen byta; växla
auswechseln byta; växla ersätta; förnya; förändra; göra om; nyskapa; växla; växla om
einen anderen Gang einlegen byta; växla; ändra
einlösen byta; växla göra till kontanter; inse; samla in pengar
eintauschen byta; flytta; växla byta ut; förändra; växla; ändra
einwechseln byta; flytta; utbyta; utväxla; växla växla
konvertieren byta; växla konvertera; omvandla
schalten byta; växla; ändra föra in; ha överhanden; infoga; insätta; konvertera; ombyta; omsätta; passa i; passa in; passa in i; råda; skjuta in; stoppa in; ta ned; ta ner; vara rådande
tauschen byta; flytta; växla byta ut; förändra; ändra
umtauschen byta; flytta; utbyta; utväxla; växla
umwandeln byta; utbyta; utväxla; växla föda upp; odla; svänga; transmogrifi; vända
umwechseln byta; utbyta; utväxla; växla
umändern byta; utbyta; utväxla; växla datera; förändra; modifiera; ändra
vertauschen byta; utbyta; utväxla; växla
verwechseln byta; utbyta; utväxla; växla blanda ihop; förväxla
verändern byta; utbyta; utväxla; växla byta ut; förändra; modifiera; ändra
wechseln byta; utbyta; utväxla; växla byta ut; förfriska; förändra; konvertera; omvandla; uppfriska; variera; ändra

Synonyms for "byta":


Wiktionary Translations for byta:

byta
verb
 1. ein Verkehrsmittel verlassen und in ein anderes einsteigen

Cross Translation:
FromToVia
byta auswechseln; wechseln change — to replace
byta umsteigen change — to transfer to another vehicle
byta ersetzen replace — to substitute
byta tauschen; austauschen switch — To exchange
byta wechseln switch — To change places / tasks

Related Translations for byta