Summary


English

Detailed Translations for make good from English to Dutch

make good:

to make good verb (makes good, made good, making good)

 1. to make good (compensate for; counterbalance)
  compenseren; vergoeden; goedmaken
  • compenseren verb (compenseer, compenseert, compenseerde, compenseerden, gecompenseerd)
  • vergoeden verb (vergoed, vergoedt, vergoedde, vergoedden, vergoed)
  • goedmaken verb (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
 2. to make good (rectify; make up)
  goedmaken; bijspijkeren; inhalen
  • goedmaken verb (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
  • bijspijkeren verb (spijker bij, spijkert bij, spijkerde bij, spijkerden bij, bijgespijkerd)
  • inhalen verb (haal in, haalt in, haalde in, haalden in, ingehaald)
 3. to make good (indemnificate; reimburse; restitute; )
  terugbetalen; vergoeden; schadeloosstellen; afkopen
  • terugbetalen verb (betaal terug, betaalt terug, betaalde terug, betaalden terug, terugbetaald)
  • vergoeden verb (vergoed, vergoedt, vergoedde, vergoedden, vergoed)
  • schadeloosstellen verb (stel schadeloos, stelt schadeloos, stelde schadeloos, stelden schadeloos, schadeloosgesteld)
  • afkopen verb (koop af, koopt af, kocht af, kochten af, afgekocht)
 4. to make good (rectify; put straight; set right; correct; fix)
  goedmaken; rechtzetten; rechtstrijken
  • goedmaken verb (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
  • rechtzetten verb (zet recht, zette recht, zetten recht, rechtgezet)
  • rechtstrijken verb (strijk recht, strijkt recht, streek recht, streken recht, recht gestreken)

Conjugations for make good:

present
 1. make good
 2. make good
 3. makes good
 4. make good
 5. make good
 6. make good
simple past
 1. made good
 2. made good
 3. made good
 4. made good
 5. made good
 6. made good
present perfect
 1. have made good
 2. have made good
 3. has made good
 4. have made good
 5. have made good
 6. have made good
past continuous
 1. was making good
 2. were making good
 3. was making good
 4. were making good
 5. were making good
 6. were making good
future
 1. shall make good
 2. will make good
 3. will make good
 4. shall make good
 5. will make good
 6. will make good
continuous present
 1. am making good
 2. are making good
 3. is making good
 4. are making good
 5. are making good
 6. are making good
subjunctive
 1. be made good
 2. be made good
 3. be made good
 4. be made good
 5. be made good
 6. be made good
diverse
 1. make good!
 2. let's make good!
 3. made good
 4. making good
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for make good:

NounRelated TranslationsOther Translations
afkopen buying off; redemption
compenseren compensation
goedmaken atoning for; making up for; redeem
inhalen taking in
vergoeden compensating for; compensation; reimbursement; repayment
VerbRelated TranslationsOther Translations
afkopen buy off; compensate; indemnificate; make good; reimburse; repay; restitute buy them out; compensate; indemnify; reimburse; repay
bijspijkeren make good; make up; rectify
compenseren compensate for; counterbalance; make good
goedmaken compensate for; correct; counterbalance; fix; make good; make up; put straight; rectify; set right better; correct; fix; get better; improve; make better; mend; reconcile; renew; repair; restore; settle
inhalen make good; make up; rectify catch up; catch up with; draw in; gain; haul in; move past; overtake; pass; ride past; run in; sail past; take in
rechtstrijken correct; fix; make good; put straight; rectify; set right
rechtzetten correct; fix; make good; put straight; rectify; set right fix; mend; put right; rectify; repair; restore; set right
schadeloosstellen buy off; compensate; indemnificate; make good; reimburse; repay; restitute buy them out; compensate; indemnify; reimburse; repay
terugbetalen buy off; compensate; indemnificate; make good; reimburse; repay; restitute
vergoeden buy off; compensate; compensate for; counterbalance; indemnificate; make good; reimburse; repay; restitute

Synonyms for "make good":


Related Definitions for "make good":

 1. act as promised1
  • make good on promises1

Wiktionary Translations for make good:

make good
verb
 1. tot een realiteit maken

Related Translations for make good