Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. echo:
 2. echoën:
 3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for echo from Dutch to English

echo:

echo [de ~ (m)] noun

 1. de echo (geluidsweerkaatsing; weerklank; weergalm)
  the echo; the resonance; the reverberation
 2. de echo
  the echo
  – The process of Access updating or repainting the screen while a macro is running. 1

Translation Matrix for echo:

NounRelated TranslationsOther Translations
echo echo; geluidsweerkaatsing; weergalm; weerklank galm; gegalm; geschal; klankweerkaatsing; luidkeelse uitroep; nagalm; resonantie
resonance echo; geluidsweerkaatsing; weergalm; weerklank galm; gegalm; geschal; klankweerkaatsing; luidkeelse uitroep; nagalm; resonantie
reverberation echo; geluidsweerkaatsing; weergalm; weerklank galm; gegalm; geschal; klankweerkaatsing; luidkeelse uitroep; nagalm; resonantie
VerbRelated TranslationsOther Translations
echo echoën; galmen; herhalen; nabouwen; naklinken; napraten; nazeggen; reflecteren; resoneren; schallen; stuiten; terugkaatsen; terugstoten; weergalmen; weerkaatsen; weerklinken; weerschallen

Related Words for "echo":

 • echootje, echootjes

Wiktionary Translations for echo:

echo
noun
 1. een hoorbare terugkaatsing van een gemaakt geluid
echo
noun
 1. reflected sound
 2. An echo, or a series of overlapping echos.

Cross Translation:
FromToVia
echo echo EchoReflexion von Schallwellen, so dass man das ursprüngliche Geräusch zwei- oder mehrfach hört
echo repercussion répercussion — didactique|fr renvoi, réflexion (en parlant des sons, de la lumière, de la chaleur).
echo echo échorépétition du son lorsqu’il frappe contre un corps qui le renvoyer plus ou moins distinctement.

echoën:

echoën verb (echo, echoot, echode, echoden, geëchood)

 1. echoën (naklinken; galmen; weerklinken)
  to reverberate; to echo; resound
  • reverberate verb (reverberates, reverberated, reverberating)
  • echo verb (echos, echoed, echoing)
  • resound verb
 2. echoën (weergalmen; resoneren; weerkaatsen; )
  to reverberate; to echo; resound; to sound
  • reverberate verb (reverberates, reverberated, reverberating)
  • echo verb (echos, echoed, echoing)
  • resound verb
  • sound verb (sounds, sounded, sounding)
 3. echoën (nazeggen; herhalen; napraten; nabouwen)
  to repeat; to parrot; to echo; to say after
  • repeat verb (repeats, repeated, repeating)
  • parrot verb (parrots, parroted, parroting)
  • echo verb (echos, echoed, echoing)
  • say after verb (says after, said after, saying after)
 4. echoën (terugkaatsen; reflecteren; stuiten; weerkaatsen; terugstoten)
  to reverberate; to reflect; to strike back; to echo
  • reverberate verb (reverberates, reverberated, reverberating)
  • reflect verb (reflects, reflected, reflecting)
  • strike back verb (strikes back, struck back, striking back)
  • echo verb (echos, echoed, echoing)

Conjugations for echoën:

o.t.t.
 1. echo
 2. echoot
 3. echoot
 4. echoën
 5. echoën
 6. echoën
o.v.t.
 1. echode
 2. echode
 3. echode
 4. echoden
 5. echoden
 6. echoden
v.t.t.
 1. heb geëchood
 2. hebt geëchood
 3. heeft geëchood
 4. hebben geëchood
 5. hebben geëchood
 6. hebben geëchood
v.v.t.
 1. had geëchood
 2. had geëchood
 3. had geëchood
 4. hadden geëchood
 5. hadden geëchood
 6. hadden geëchood
o.t.t.t.
 1. zal echoën
 2. zult echoën
 3. zal echoën
 4. zullen echoën
 5. zullen echoën
 6. zullen echoën
o.v.t.t.
 1. zou echoën
 2. zou echoën
 3. zou echoën
 4. zouden echoën
 5. zouden echoën
 6. zouden echoën
diversen
 1. echo!
 2. echoot!
 3. geëchood
 4. echoënd
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for echoën:

NounRelated TranslationsOther Translations
echo echo; galm; gegalm; geluidsweerkaatsing; geschal; klankweerkaatsing; luidkeelse uitroep; nagalm; resonantie; weergalm; weerklank
parrot papegaai
repeat herhaling; herkansing; heruitzending; nog eens doen; reprise
sound geluid; intonatie; klank; klankgeluid; klankkleur; klanktint; rumoer; timbre; toon; zeestraat; zeeëngte
strike back afketsen; afstuiten; ricocheren; terugkaatsen
VerbRelated TranslationsOther Translations
echo echoën; galmen; herhalen; nabouwen; naklinken; napraten; nazeggen; reflecteren; resoneren; schallen; stuiten; terugkaatsen; terugstoten; weergalmen; weerkaatsen; weerklinken; weerschallen schallen; weerschallen
parrot echoën; herhalen; nabouwen; napraten; nazeggen
reflect echoën; reflecteren; stuiten; terugkaatsen; terugstoten; weerkaatsen afspiegelen; beraadslagen; bezinnen; nadenken; overleggen; overwegen; peinzen; piekeren; prakkiseren; reflecteren; terugkaatsen; weerkaatsen; weerschijnen; weerspiegelen
repeat echoën; herhalen; nabouwen; napraten; nazeggen blijven zitten; doubleren; herhalen; navertellen; oefenen; repeteren
resound echoën; galmen; naklinken; resoneren; schallen; weergalmen; weerkaatsen; weerklinken; weerschallen galmen; met krachtige stem zingen; schallen; weerschallen
reverberate echoën; galmen; naklinken; reflecteren; resoneren; schallen; stuiten; terugkaatsen; terugstoten; weergalmen; weerkaatsen; weerklinken; weerschallen hoorbaar zijn; schallen; weerkaatsen; weerklinken; weerschallen; weerschijnen
say after echoën; herhalen; nabouwen; napraten; nazeggen
sound echoën; galmen; resoneren; schallen; weergalmen; weerkaatsen; weerklinken; weerschallen beieren; bellen; doorklinken; iemand opbellen; klank voortbrengen; klinken; klokluiden; luiden; met sonde onderzoeken; opbellen; sonderen; telefoontje plegen
strike back echoën; reflecteren; stuiten; terugkaatsen; terugstoten; weerkaatsen terugslaan; terugvechten
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
sound aannemelijk; betrouwbaar; degelijk; degelijke; deugdelijk; doortimmerd; gedegen; gefundeerd; gegrond; kredietwaardig; logisch; op goede gronden steunend; solide; solvabel; solvent; steekhoudend; van goede hoedanigheid

Wiktionary Translations for echoën:

echoën
verb
 1. eerste betekenisomschrijving
echoën
verb
 1. to repeat back what another has just said