Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. zwaarder maken:


Dutch

Detailed Translations for zwaarder maken from Dutch to English

zwaarder maken:

zwaarder maken verb

 1. zwaarder maken (verzwaren; bezwaren; gewicht toevoegen)
  to make heavier; weight; to load
  • make heavier verb (makes heavier, made heavier, making heavier)
  • weight verb
  • load verb (loads, loaded, loading)
 2. zwaarder maken (moeilijker maken; bemoeilijken)
  to thwart; to hinder; to make more difficult; to make harder; to make heavier
  • thwart verb (thwarts, thwarted, thwarting)
  • hinder verb (hinders, hindered, hindering)
  • make more difficult verb (makes more difficult, made more difficult, making more difficult)
  • make harder verb (makes harder, made harder, making harder)
  • make heavier verb (makes heavier, made heavier, making heavier)

Translation Matrix for zwaarder maken:

NounRelated TranslationsOther Translations
load accumulatie; belading; belasting; bende; berg; drom; grote hoeveelheid; hinder; hoop; horde; lading; last; massa; menigte; moeite; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; overlast; overvloed; schare; soesa; stapel; vracht; vrachtgoed; vrachtje
thwart roeibank
weight aantal kilogrammen; belading; belang; gevoelslast; gewicht; gewichtigheid; gewichtsklasse; hinder; lading; last; moeite; overlast; soesa; vracht; zwaarte
VerbRelated TranslationsOther Translations
hinder bemoeilijken; moeilijker maken; zwaarder maken afbreken; doen mislukken; doen ophouden; dwarsbomen; dwarsliggen; een stokje steken voor; hinderen; moeilijk maken; obstructie plegen; onderbreken; onmogelijk maken; storen; tegenwerken; verhinderen; verijdelen
load bezwaren; gewicht toevoegen; verzwaren; zwaarder maken beladen; bevrachten; geweer laden; inladen; laden; opladen elektriciteit; opnieuw laden
make harder bemoeilijken; moeilijker maken; zwaarder maken
make heavier bemoeilijken; bezwaren; gewicht toevoegen; moeilijker maken; verzwaren; zwaarder maken
make more difficult bemoeilijken; moeilijker maken; zwaarder maken
thwart bemoeilijken; moeilijker maken; zwaarder maken dwarsbomen; dwarsliggen; hinderen; onmogelijk maken; storen; tegengaan; tegenstreven; tegenwerken; verhinderen; verijdelen; weerstreven
weight bezwaren; gewicht toevoegen; verzwaren; zwaarder maken

Related Translations for zwaarder maken