Dutch

Detailed Translations for eng from Dutch to Spanish

eng:

eng adj

  1. eng (met weinig ruimte; nauw; krap)
  2. eng (van geringe breedte; nauw; smalletjes; smal)
  3. eng (griezelig; sinister; akelig)
  4. eng (dreigend)
  5. eng (beangstigend)
  6. eng (angstaanjagend; beangstigend)
  7. eng (angstaanjagend; schrikwekkend; griezelig; )

Translation Matrix for eng:

NounRelated TranslationsOther Translations
borroso drab; droesem; grondsoppen
cerca afsluitboom; afsluiting; barricade; hekwerk; rasterwerk; slagboom; sluitboom; versperring
estrecho engte; landengte; nauwte; smalheid; smalte; zee-engte
siniestro catastrofe; ramp; schadegeval
vago arbeidsschuw; flierefluiter; klooier; lanterfant; lanterfanter; lapzwans; leegloper; luiaard; luilak; luiwammes; slampamper
ModifierRelated TranslationsOther Translations
aciago angstaanjagend; beangstigend; eng deerlijk
ajustado eng; krap; met weinig ruimte; nauw; smal; smalletjes; van geringe breedte dringend; gepaste; geschikte; gevat; klemmend; met spoed; nauw; nauwgezet; nauwkeurig; nauwsluitend; passende; precies; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; spoedeisend; stipt; strak; strakgespannen; uitgeslapen; urgent
alarmante dreigend; eng angstwekkend; benard; benauwd; bliksems; ernstig; godgeklaagd; hachelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; kritiek; onrustbarend; ontstellend; ontzettend; penibel; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verontrustend; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk; zorgelijk; zorgwekkend
amenazador dreigend; eng angstaanjagend; bedreigend; gevaarlijk
angosto eng; nauw; smal; smalletjes; van geringe breedte bekrompen; benepen; kleingeestig; kleinzielig
apenas eng; krap; met weinig ruimte; nauw amper; bijna geen; haast geen; luttel; nauwelijks; net aan; rakelings; ternauwernood; weinig
apretadamente eng; krap; met weinig ruimte; nauw
apretado eng; nauw; smal; smalletjes; van geringe breedte bekrompen; benepen; gevat; in het nauw; kleingeestig; kleinzielig; klemmend; klemzittend; knellend; meedogenloos; nauw; nauwsluitend; scherp; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; strak; uitgeslapen; vlijmend; vlijmscherp; wreed
aterrador akelig; angstaanjagend; angstwekkend; beangstigend; eng; griezelig; schrikaanjagend; schrikwekkend; sinister; vreesaanjagend; vreeswekkend afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; bliksems; gruwelijk; ijzingwekkend; monsterlijk; onrustbarend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verdraaid; verduiveld; verontrustend; verschrikkelijk; vreselijk; zorgelijk; zorgwekkend
borroso dreigend; eng beneveld; flauw; heiig; mistig; nevelachtig; onduidelijk; onhelder; schemerig; schimmig; troebel; vaag; vaag zichtbaar; vagelijk; vervaagd; wazig; weggezakt in het geheugen
cerca eng; krap; met weinig ruimte; nauw dichtbij; in de buurt; nabij; nabije; nabijgelegen; vlakbij
de mal agüero angstaanjagend; beangstigend; eng
desabrido akelig; eng; griezelig; sinister beklagend; bits; bokkig; brommerig; chagrijnig; eentonig; eigenwijs; eigenzinnig; flauw; flauwtjes; gemelijk; hardhoofdig; humeurig; kattig; kil; knorrig; koppig; korzelig; koud en vochtig; monotoon; mopperig; negatief; nors; nurks; onappetijtelijk; onprettig; onsmakelijk; onwillig; pinnig; saai; sikkeneurig; slaapverwekkend; slecht gehumeurd; spinnig; stuurs; tegendraads; walgelijk; weerbarstig; weerspannig; wrevelig; zeurderig; zwak; zwakjes
desapacible akelig; eng; griezelig; sinister onappetijtelijk; onprettig; onsmakelijk; walgelijk
escalofriante akelig; angstaanjagend; beangstigend; eng; griezelig; sinister afgrijselijk; afschuwelijk; angstaanjagend; barbaars; beestachtig; bruut; gevaarlijk; gruwelijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schemerig; schimmig; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zwak
espantoso akelig; eng; griezelig; sinister afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; geducht; gruwelijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; wreed; zwak
espeluznante akelig; angstaanjagend; beangstigend; eng; griezelig; sinister afgrijselijk; afschuwelijk; angstaanjagend; barbaars; beestachtig; bruut; gevaarlijk; gruwelijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk; wreed
estrechamente eng; krap; met weinig ruimte; nauw krap bij kas
estrecho eng; nauw; smal; smalletjes; van geringe breedte bekrompen; benepen; dringend; hokkerig; kleinburgerlijk; kleingeestig; kleinzielig; klemmend; knijperig; krap bij kas; met spoed; spoedeisend; urgent
estremecedor akelig; eng; griezelig; sinister afgrijselijk; afschuwelijk; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; gruwelijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; onrustbarend; ontstellend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; verontrustend; verschrikkelijk; vreselijk; wreed; zorgelijk; zorgwekkend
fantasmal dreigend; eng
grumoso akelig; angstaanjagend; beangstigend; eng; griezelig; sinister klonterig
horrible dreigend; eng afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; akelig; barbaars; beestachtig; beroerd; bruut; deplorabel; ellendig; gedrochtelijk; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; lamlendig; lelijk; meelijwekkend; miserabel; misvormd; monsterlijk; naar; naargeestig; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; somber; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
horripilante akelig; angstaanjagend; beangstigend; eng; griezelig; sinister afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; lelijk; monsterlijk; weerzinwekkend
inminente dreigend; eng
lóbrego akelig; eng; griezelig; sinister akelig; beroerd; duister; ellendig; louche; naar; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; verdacht; wollig
lúgubre akelig; angstaanjagend; beangstigend; eng; griezelig; sinister aan een ziekte lijdend; afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; donker; dubieus; duister; glibberig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; lelijk; luguber; macaber; obscuur; onguur; spookachtig; verdacht; weerzinwekkend; ziek
maravilloso dreigend; eng droomachtig; fabelachtig; fantastisch; feeëriek; fenomenaal; gaaf; geweldig; grandioos; groots; heerlijk; idyllisch; krankzinnig; magnifiek; mieters; puik; reuze; schitterend; sprookjesachtig; te gek; tof; toverachtig; uitnemend; uitstekend; verrukkelijk; voortreffelijk; waanzinnig; wijs; zalig
ominoso angstaanjagend; beangstigend; eng
oscuro beangstigend; eng donker; dubieus; duister; glibberig; grauwkleurig; grijs; louche; melancholische; naargeestig; obscuur; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onverlicht; somber; triest; troosteloos; verdacht; wollig; zwaarmoedig
por poco eng; krap; met weinig ruimte; nauw amper; bijna geen; haast geen; nauwelijks; net aan; rakelings; ternauwernood
rozando eng; krap; met weinig ruimte; nauw rakelings; ternauwernood
siniestro akelig; angstaanjagend; beangstigend; eng; griezelig; sinister donker; dreigend; dubieus; duister; glibberig; huiveringwekkend; louche; luguber; obscuur; onappetijtelijk; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; onsmakelijk; sinister; verdacht; walgelijk; wollig
sombrío akelig; eng; griezelig; sinister aan een ziekte lijdend; akelig; bedrukt; beroerd; donker; dreigend; dubieus; duister; ellendig; gedrukt; glibberig; grauw; grauwkleurig; grijs; helaas; huiveringwekkend; jammer; jammer genoeg; louche; luguber; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; neerslachtig; obscuur; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; pessimistisch; sinister; sneu; somber; spijtig; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdacht; verdrietig; vreugdeloos; wollig; ziek; zwartgallig
sospechoso akelig; eng; griezelig; sinister bedenkelijk; betwist; donker; dreigend; dubieus; duister; glibberig; huiveringwekkend; kwestieus; leugenachtig; louche; luguber; malafide; obscuur; omstreden; onappetijtelijk; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; onsmakelijk; sinister; twijfelachtig; variërend; verdacht; walgelijk; wisselend; wisselvallig; wollig
temible dreigend; eng geducht; in hoge mate; ontzettend; verschrikkelijk; vreselijk
tenebroso beangstigend; eng dreigend; duister; huiveringwekkend; louche; luguber; naargeestig; niet duidelijk; niet helder; onbetrouwbaar; onduidelijk; onguur; onheilspellend; onhelder; onklaar; sinister; somber; triest; troebel; troosteloos; vaag; verdacht; wollig; zwaarmoedig
terrible dreigend; eng afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; armzalig; bar; barbaars; beestachtig; bruut; deerniswekkend; ellendig; erbarmelijk; erg; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; rampzalig; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
terrorífico dreigend; eng afgrijselijk; afschuwelijk; angstaanjagend; gevaarlijk; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk
torvo akelig; eng; griezelig; sinister bitter teleurgesteld; felle; grimmig; onderdrukt; opgekropt; verbeten; verbitterd; verkropt
tremendo dreigend; eng aanmerkelijk; aanzienlijk; afgrijselijk; afschuwelijk; angstwekkend; beduidend; behoorlijk; betoverend; bliksems; enorm; extravagant; flink; fors; geducht; gigantisch; godgeklaagd; groot; groots; grootschalig; gruwelijk; hard; hardvochtig; heel erg; heel groot; hemeltergend; ijzingwekkend; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; luisterrijk; magnifiek; onbarmhartig; ongenadig; onmetelijk; ontzettend; overmatig; prachtig; reusachtig; reuze; riant; schandalig; schandelijk; schitterend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verregaand; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak
vago dreigend; eng beneveld; bleek; dreigend; duister; flauw; flets; heiig; huiveringwekkend; louche; luguber; lui; mistig; nevelachtig; nevelig; niet doorzichtig; niet duidelijk; niet helder; niet zeker; niets doend; onbepaald; onbestemd; onbetrouwbaar; ondoorzichtig; onduidelijk; ongewis; onguur; onheilspellend; onhelder; onklaar; onoverzichtelijk; onvast; schemerig; schimmig; sinister; troebel; vaag; vagelijk; verdacht; verschoten; wazig; wollig

Related Words for "eng":

  • engheid, enger, engere, engst, engste, enge

Wiktionary Translations for eng:

eng
adjective
  1. angst veroorzakend
  2. met weinig tussenruimte

Cross Translation:
FromToVia
eng estrecho; angosto eng — schmal, nahe anliegend; von relativ geringer Ausdehnung
eng alarmante scary — causing, or able to cause, fright
eng estrecho; angosto étroit — Traductions à trier suivant le sens