Dutch

Detailed Translations for schrikwekkend from Dutch to Spanish

schrikwekkend:


Translation Matrix for schrikwekkend:

NounRelated TranslationsOther Translations
miserable ellendeling; galbak; hork; kinkel; klier; kreng; lomperd; mispunt; proleet; schoft; schurk; smeerlap; stuk ongeluk; vlegel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
abominable ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; armzalig; atheïstisch; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; goddeloos; godloos; gruwelijk; karig; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; naar; pover; rampzalig; schamel; schandalig; schandelijk; schraal; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk
alarmante ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk angstwekkend; benard; benauwd; bliksems; dreigend; eng; ernstig; godgeklaagd; hachelijk; hemeltergend; kritiek; onrustbarend; ontstellend; ontzettend; penibel; schandalig; schandelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verontrustend; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk; zorgelijk; zorgwekkend
aterrador angstaanjagend; angstwekkend; eng; griezelig; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreesaanjagend; vreeswekkend; vreselijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstaanjagend; beangstigend; bliksems; eng; griezelig; gruwelijk; monsterlijk; onrustbarend; ontzettend; sinister; verdraaid; verduiveld; verontrustend; verschrikkelijk; vreselijk; zorgelijk; zorgwekkend
endemoniado ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk bezeten; bliksems; fanatiek; gemotiveerd; motivatie bezittend; verdraaid; verduiveld
escalofriante ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; angstaanjagend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; gevaarlijk; griezelig; gruwelijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; schemerig; schimmig; schromelijk; sinister; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zwak
espantoso ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; akelig; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; eng; geducht; griezelig; gruwelijk; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; sinister; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; wreed; zwak
espeluznante ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; angstaanjagend; barbaars; beangstigend; beestachtig; bruut; eng; gevaarlijk; griezelig; gruwelijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; sinister; verschrikkelijk; vreselijk; wreed
estremecedor ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; eng; griezelig; gruwelijk; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; onrustbarend; ontstellend; sinister; verontrustend; verschrikkelijk; vreselijk; wreed; zorgelijk; zorgwekkend
horrendo ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; angstwekkend; barbaars; beestachtig; bruut; geducht; gruwelijk; inhumaan; lelijk; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; weerzinwekkend; wreed; zwak
horrible ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; akelig; barbaars; beestachtig; beroerd; bruut; deplorabel; dreigend; ellendig; eng; gedrochtelijk; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; inhumaan; lamlendig; lelijk; meelijwekkend; miserabel; misvormd; monsterlijk; naar; naargeestig; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; somber; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
horroroso ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; angstaanjagend; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; gedrochtelijk; gevaarlijk; godgeklaagd; hemeltergend; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; misvormd; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; walgelijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
miserable ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk armoedig; armzalig; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; flodderig; haveloos; lamlendig; lamzalig; luizig; meelijwekkend; miserabel; pover; rampzalig; rouwig; schamel; schooierig; sjofel; sjofeltjes; treurig; verdrietig; verlopen
terrible ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; armzalig; bar; barbaars; beestachtig; bruut; deerniswekkend; dreigend; ellendig; eng; erbarmelijk; erg; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; rampzalig; schandalig; schandelijk; schromelijk; ten hemel schreiend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
terriblemente ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk achterbaks; bliksems; boefachtig; boosaardig; doortrapt; enorm; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gigantisch; gluiperig; godgeklaagd; hemeltergend; immens; in zeer hoge mate; leep; listig; onwijs; reusachtig; schandalig; schandelijk; schromelijk; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; ten hemel schreiend; uitgekookt; vals; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; week; zeer ergerlijk; zwak
terrorífico ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afgrijselijk; afschuwelijk; angstaanjagend; dreigend; eng; gevaarlijk; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ontzettend; ten hemel schreiend; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk
tremendo ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk aanmerkelijk; aanzienlijk; afgrijselijk; afschuwelijk; angstwekkend; beduidend; behoorlijk; betoverend; bliksems; dreigend; eng; enorm; extravagant; flink; fors; geducht; gigantisch; godgeklaagd; groot; groots; grootschalig; gruwelijk; hard; hardvochtig; heel erg; heel groot; hemeltergend; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; luisterrijk; magnifiek; onbarmhartig; ongenadig; onmetelijk; ontzettend; overmatig; prachtig; reusachtig; reuze; riant; schandalig; schandelijk; schitterend; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verregaand; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak

Related Words for "schrikwekkend":

  • schrikwekkende