Summary
Dutch to French:   more detail...
 1. in de cel zetten:


Dutch

Detailed Translations for in de cel zetten from Dutch to French

in de cel zetten:

in de cel zetten verb

 1. in de cel zetten (opsluiten; vastzetten)
  emprisonner; tenir; détenir; conserver; retenir; garder
  • emprisonner verb (emprisonne, emprisonnes, emprisonnons, emprisonnez, )
  • tenir verb (tiens, tient, tenons, tenez, )
  • détenir verb (détiens, détient, détenons, détenez, )
  • conserver verb (conserve, conserves, conservons, conservez, )
  • retenir verb (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • garder verb (garde, gardes, gardons, gardez, )

Translation Matrix for in de cel zetten:

VerbRelated TranslationsOther Translations
conserver in de cel zetten; opsluiten; vastzetten balsemen; behoeden; behouden; beschermen; bewaren; bijeenzamelen; conserveren; deponeren; financieel steunen; gevangen zetten; handhaven; in bescherming nemen; in blik conserveren; in stand houden; inbalsemen; inblikken; inleggen; inmaken; inpekelen; instandhouden; interneren; inzouten; isoleren; onderhouden; opeenhopen; oppotten; opslaan; opsluiten; opzouten; sparen; stand houden; verduurzamen; vergaren; verzamelen
détenir in de cel zetten; opsluiten; vastzetten achterhouden; bemantelen; detineren; gevangen houden; gevangen zetten; gevangenhouden; in hechtenis houden; interneren; isoleren; opsluiten; vasthouden; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; versluieren; verstoppen; wegstoppen
emprisonner in de cel zetten; opsluiten; vastzetten detineren; gevangen zetten; gevangenhouden; in hechtenis houden; interneren; isoleren; opsluiten; vasthouden
garder in de cel zetten; opsluiten; vastzetten achterhouden; behoeden; behouden; beschermen; beveiligen; bewaken; bewaren; conserveren; deponeren; geen afstand doen van; gevangen zetten; handhaven; hoeden; houden; in bescherming nemen; inhouden; interneren; isoleren; leggen; neerleggen; niet laten gaan; openhouden; opsluiten; opzij leggen; patrouilleren; plaatsen; reserveren; stand houden; surveilleren; toezicht houden; toezien; van alarm voorzien; vasthouden; voorbehouden; vrijhouden; wegleggen; wegzetten
retenir in de cel zetten; opsluiten; vastzetten achterhouden; afhouden; aftrekken; bedaren; bedwingen; beet hebben; beheersen; beletten; bemantelen; beteugelen; blijven staan; charteren; dwarsbomen; dwarsliggen; ervanaf houden; geen afstand doen van; gevangen zetten; handhaven; houden; huren; in bedwang houden; in mindering brengen; inhouden; interneren; intomen; isoleren; matigen; naar zich toe trekken; niet laten gaan; onderdrukken; onthouden; opnemen; opslaan; opsluiten; reserveren; stand houden; stilhouden; stilstaan; stoppen; tegenwerken; terughouden; vasthebben; vasthouden; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; verrekenen; versluieren; verstoppen; voorbehouden; weerhouden; wegstoppen
tenir in de cel zetten; opsluiten; vastzetten beet hebben; beethouden; beschikken over; bezitten; doorstaan; dragen; dulden; gevangen zetten; harden; hebben; in eigendom hebben; interneren; isoleren; niet laten gaan; opsluiten; uithouden; uitzingen; vasthebben; vasthouden; verdragen; verduren; volhouden

Related Translations for in de cel zetten