Swedish

Detailed Translations for överväga from Swedish to German

överväga:

överväga verb (överväger, övervägde, övervägt)

 1. överväga (tänka över)
  erwägen; beschauen; betrachten; überdenken; überlegen; bedenken; reflektieren; aussetzen; ernennen; spekulieren
  • erwägen verb (erwäge, erwägst, erwägt, erwog, erwogt, erwogen)
  • beschauen verb (beschaue, beschaust, beschaut, beschaute, beschautet, beschaut)
  • betrachten verb (betrachte, betrachtest, betrachtet, betrachtete, betrachtetet, betrachtet)
  • überdenken verb (überdenke, überdenkst, überdenkt, überdacht, überdachtet, überdacht)
  • überlegen verb (überlege, überlegst, überlegt, überlegte, überlegtet, überlegt)
  • bedenken verb (bedenke, bedenkst, bedenkt, bedacht, bedachtet, bedacht)
  • reflektieren verb (reflektiere, reflektierst, reflektiert, reflektierte, reflektiertet, reflektiert)
  • aussetzen verb (setze aus, setzt aus, setzte aus, setztet aus, ausgesetzt)
  • ernennen verb (ernenne, ernennst, ernennt, ernannte, ernanntet, ernannt)
  • spekulieren verb (spekuliere, spekulierst, spekuliert, spekulierte, spekuliertet, spekuliert)
 2. överväga (tänka över)
  denken; überdenken
  • denken verb (denke, denkst, denkt, dachte, dachtet, gedacht)
  • überdenken verb (überdenke, überdenkst, überdenkt, überdacht, überdachtet, überdacht)
 3. överväga (tänka över)
  abwägen; veranschlagen; überschlagen; ausmachen; schätzen; bestimmen; ermessen; taxieren
  • abwägen verb (wäge ab, wägst ab, wägt ab, wägte ab, wägtet ab, abgewägt)
  • veranschlagen verb (veranschlage, veranschlägst, veränschagt, veranschlug, veranschlugt, verangeschlagen)
  • überschlagen verb (überschlage, überschlägst, überschlägt, überschlug, überschlugt, übergeschlagen)
  • ausmachen verb (mache aus, machst aus, macht aus, machte aus, machtet aus, ausgemacht)
  • schätzen verb (schätze, schätzest, schätzt, schätzte, schätztet, geschätzt)
  • bestimmen verb (bestimme, bestimmst, bestimmt, bestimmte, bestimmtet, bestimmt)
  • ermessen verb (ermesse, ermißt, ermaß, ermaßt, ermessen)
  • taxieren verb (taxiere, taxierst, taxiert, taxierte, taxiertet, taxiert)
 4. överväga
  beratschlagen; beraten; sich beraten; abwägen; eine Versammlung abhalten; konferieren; Sitzung halten; tagen
  • beratschlagen verb (beratschlage, beratschlagst, beratschlagt, beratschlagte, beratschlagtet, beratschlagt)
  • beraten verb (berate, berätst, berät, beriet, berietet, beraten)
  • sich beraten verb (berate mich, berätst dich, berät sich, beriet sich, berietet euch, sich beraten)
  • abwägen verb (wäge ab, wägst ab, wägt ab, wägte ab, wägtet ab, abgewägt)
  • eine Versammlung abhalten verb (halte eine Versammlung ab, hältst eine Versammlung ab, hält eine Versammlung ab, hielt eine Versammlung ab, hieltet eine Versammlung ab, eine Versammlung abgehalten)
  • konferieren verb (konferiere, konferierst, konferiert, konferierte, konferiertet, konferiert)
  • Sitzung halten verb (halte Sitzung, hälst, hält, hielt, hieltet, gehalten)
  • tagen verb (tage, tagst, tagt, tagte, tagtet, getagt)
 5. överväga
  überlegen; erwägen; bedenken
  • überlegen verb (überlege, überlegst, überlegt, überlegte, überlegtet, überlegt)
  • erwägen verb (erwäge, erwägst, erwägt, erwog, erwogt, erwogen)
  • bedenken verb (bedenke, bedenkst, bedenkt, bedacht, bedachtet, bedacht)
 6. överväga (fundera över; betänka; besinna)
  nachdenken; überdenken; ausdenken; überlegen; erfinden; nachdenken über; sich ausdenken; ersinnen; grübeln; phantasieren; sinnen; brüten; nachsinnenüber; nachsinnen über
  • nachdenken verb (denke nach, denkst nach, denkt nach, dachte nach, dachten nach, nachgedacht)
  • überdenken verb (überdenke, überdenkst, überdenkt, überdacht, überdachtet, überdacht)
  • ausdenken verb (denke aus, denkst aus, denkt aus, dachte aus, dachtet aus, ausgedacht)
  • überlegen verb (überlege, überlegst, überlegt, überlegte, überlegtet, überlegt)
  • erfinden verb (erfinde, erfindest, erfindet, erfand, erfandet, erfunden)
  • sich ausdenken verb (denke mich aus, denkst dich aus, denkt sich aus, dachte sich aus, dachtet euch aus, sich ausgedacht)
  • ersinnen verb
  • grübeln verb (grüble, grübelst, grübelt, grübelte, grübeltet, gegrübelt)
  • phantasieren verb (phantasiere, phantasierst, phantasiert, phantasierte, phantasiertet, phantasiert)
  • sinnen verb (sinne, sinnst, sinnt, sann, sannt, gesonnen)
  • brüten verb (brüte, brütest, brütet, brütete, brütetet, gebrütet)
  • nachsinnen über verb (sinne nach über, sinnst nach über, sinnt nach über, sinnte nach über, sinntet nach über, nachgesinnt über)
 7. överväga (falla död)
 8. överväga (tankeställa; betänka)
  betrachten; im Auge haben; spekulieren; gucken; beschauen
  • betrachten verb (betrachte, betrachtest, betrachtet, betrachtete, betrachtetet, betrachtet)
  • spekulieren verb (spekuliere, spekulierst, spekuliert, spekulierte, spekuliertet, spekuliert)
  • gucken verb (gucke, guckst, guckt, guckte, gucktet, geguckt)
  • beschauen verb (beschaue, beschaust, beschaut, beschaute, beschautet, beschaut)

Conjugations for överväga:

presens
 1. överväger
 2. överväger
 3. överväger
 4. överväger
 5. överväger
 6. överväger
imperfekt
 1. övervägde
 2. övervägde
 3. övervägde
 4. övervägde
 5. övervägde
 6. övervägde
framtid 1
 1. kommer att överväga
 2. kommer att överväga
 3. kommer att överväga
 4. kommer att överväga
 5. kommer att överväga
 6. kommer att överväga
framtid 2
 1. skall överväga
 2. skall överväga
 3. skall överväga
 4. skall överväga
 5. skall överväga
 6. skall överväga
conditional
 1. skulle överväga
 2. skulle överväga
 3. skulle överväga
 4. skulle överväga
 5. skulle överväga
 6. skulle överväga
perfekt particip
 1. har övervägt
 2. har övervägt
 3. har övervägt
 4. har övervägt
 5. har övervägt
 6. har övervägt
imperfekt particip
 1. hade övervägt
 2. hade övervägt
 3. hade övervägt
 4. hade övervägt
 5. hade övervägt
 6. hade övervägt
blandad
 1. överväg!
 2. överväg!
 3. övervägd
 4. övervägande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for överväga:

VerbRelated TranslationsOther Translations
Sitzung halten överväga
abwägen tänka över; överväga ta hänsyn till; ta i beräkning; väga noggrannt
ausdenken besinna; betänka; fundera över; överväga hitta på; konstruera; planera; uppfinna
ausmachen tänka över; överväga avtala; bestämma; bevaka; föreslå; föreställa; hålla ett öga på; kolla; komma överens om; observera; skiljas; släcka; stänga av; sätta ut; överenskomma
aussetzen tänka över; överväga hoppa över; häfta; kassera; klandra; klibba fast; köra fast; slopa; slå över; spola; sätta ute
bedenken tänka över; överväga komma ihåg; tänka ut; tänka över
beraten överväga diskutera; ha ett möte; hålla konferens; kommentera; konferera; prata igenom; tala igenom; tala om
beratschlagen överväga ha ett möte; hålla konferens; konferera; rådslå om; överlägga om
beschauen betänka; tankeställa; tänka över; överväga försvinna; inspektera; stick; undersöka; visitera
bestimmen tänka över; överväga beskriva närmare; besluta; bestämma; definiera; deklarera; dekorera; fastlägga; föreslå; föreställa; förkunna offentligt; komma till en ände; kungöra; proklamera; pryda; pynta; påbjuda; skilja på varandra; tillkännage
betrachten betänka; tankeställa; tänka över; överväga avse; betrakta; bli medveten om; försvinna; ha avsiktet; inspektera; kasta en blick på; kolla; notera; observera; se; se på; se över; skåda; snegla; stick; stirra på; titta; titta på; tänka; undersöka; uppmärksamma; visitera; ämna; åse
brüten besinna; betänka; fundera över; överväga drömma; fräta; fundera; grubbla; kläcka ut; lösa korsord; oroa; störa; tänka; vara varm
denken tänka över; överväga anta; förmoda; tro; tro på
eine Versammlung abhalten överväga ha ett möte; konferera
einen der Schlag treffen können falla död; överväga
erfinden besinna; betänka; fundera över; överväga designa; fabricera; fejka; hitta på; konstruera; kreera; ljuga; låtsas; simulera; skapa; uppfinna; utveckla
ermessen tänka över; överväga föreslå; föreställa
ernennen tänka över; överväga benämna; kalla; nämna; påpeka; åberopa
ersinnen besinna; betänka; fundera över; överväga fabricera; hitta på; konstruera; ljuga; uppfinna
erwägen tänka över; överväga
grübeln besinna; betänka; fundera över; överväga drömma; fräta; fundera; grubbla; grunna; lösa korsord; mula; oroa; oroa sig för; ruva; störa; tveka; tycka; tänka; tänka efter; tänka över
gucken betänka; tankeställa; överväga betrakta; bli medveten om; kika; notera; observera; se; se upp; skåda; stirra på; titta på; titta upp; uppmärksamma; åse; överraskad
im Auge haben betänka; tankeställa; överväga
konferieren överväga ha ett möte; hålla konferens; konferera
nachdenken besinna; betänka; fundera över; överväga begrunda; betänka; eftersinna; filosofera; fräta; fundera; grubbla; göra planer; lösa korsord; oroa; plannera; ruva; störa; tycka; tänka
nachdenken über besinna; betänka; fundera över; överväga fundera på; tänka efter
nachsinnen über besinna; betänka; fundera över; överväga göra planer; plannera
nachsinnenüber besinna; betänka; fundera över; överväga
phantasieren besinna; betänka; fundera över; överväga hitta på; konstruera; tala dumheter; tala nonsena; tala strunt; tala tomt prat; uppfinna
reflektieren tänka över; överväga ge lika gott igen; ge lika mot lika; reflektera; återkasta; återspegla
schätzen tänka över; överväga anta; bedöma; förebrå; föreslå; föreställa; förmoda; gissa; högakta; högt värdera någon; klandra; lovprisa någon; skatta; tro; tro på; uppskatta; utgå ifrån; vanära
sich ausdenken besinna; betänka; fundera över; överväga göra planer; hitta på; konstruera; planera; plannera; räkna ut; uppfinna
sich beraten överväga anhålla om råd; be om råd
sinnen besinna; betänka; fundera över; överväga drömma; fundera; grubbla; göra planer; plannera; ruva; tycka; tänka
spekulieren betänka; tankeställa; tänka över; överväga riskera något; satsa med aktier; spekulera; syssla med riskabla saker
tagen överväga dagas; delge en stämning; gry; gryna; ha ett möte; hålla konferens; instämma; kalla inför rätta; komma ihop; komma tillsammans; konferera; konferera tillsammans; ljusna; mötas; mötas på konferens; påminna; skicka efter
taxieren tänka över; överväga bedöma; föreslå; föreställa; skatta; taxera; uppskatta; värdera; värdesätta
veranschlagen tänka över; överväga beräkna; föreslå; föreställa; kalkylera; taxera; uppskatta; värdera; värdesätta
überdenken besinna; betänka; fundera över; tänka över; överväga begrunda; betänka; eftersinna; tänka ut; tänka över
überlegen besinna; betänka; fundera över; tänka över; överväga fundera; grubbla; ruva; tycka; tänka; tänka ut; tänka över
überschlagen tänka över; överväga beräkna; föreslå; föreställa; hoppa över; slå över
ModifierRelated TranslationsOther Translations
überlegen lika med; täcka; övertäckt

Wiktionary Translations for överväga:

överväga
 1. sich die Möglichkeit einer bestimmten Durchführung oder Aktion merken und dies bedenken oder erwägen
verb
 1. überlegen, in Gedanken durchspielen
 2. in Betracht ziehen
 3. vorhaben

Related Translations for överväga