Swedish

Detailed Translations for klandra from Swedish to German

klandra:

klandra verb (klandrar, klandrade, klandrat)

 1. klandra (vanära; förebrå)
  vorwerfen; schätzen; verweisen; rügen; blamieren; entgegenhalten; nachtragen; vorhalten; tadeln; entnehmen; ermahnen; hinhalten; bestrafen; fortführen; schelten; verteufeln; verleumden; vorrücken; fortschaffen; wegschaffen; zurechtweisen; verketzern; hinterhertragen
  • vorwerfen verb (werfe vor, wirfst vor, wirft vor, warf vor, warft vor, vorgeworfen)
  • schätzen verb (schätze, schätzest, schätzt, schätzte, schätztet, geschätzt)
  • verweisen verb (verweise, verweiset, verwies, verwiest, verwiesen)
  • rügen verb (rüge, rügst, rügt, rügte, rügtet, gerügt)
  • blamieren verb (blamiere, blamierst, blamiert, blamierte, blamiertet, blamiert)
  • nachtragen verb (trag nach, trägst nach, trägt nach, trug anch, truget anch, nachgetragen)
  • vorhalten verb (halte vor, hälst vor, hält vor, hielt vor, hieltet vor, vorgehalten)
  • tadeln verb (tadele, tadelst, tadelt, tadelte, tadeltet, getadelt)
  • entnehmen verb (entnehme, entnimmst, entnimmt, entnahm, entnahmt, entnommen)
  • ermahnen verb (ermahne, ermahnst, ermahnt, ermahnte, ermahntet, ermahnt)
  • hinhalten verb (halte hin, hältst hin, hält hin, hielt hin, hieltet hin, hingehalten)
  • bestrafen verb (bestrafe, bestrafst, bestraft, bestrafte, bestraftet, bestraft)
  • fortführen verb (führe fort, führst fort, führt fort, führte fort, führtet fort, fortgeführt)
  • schelten verb (schelte, schiltst, schilt, schalt, schaltet, gescholten)
  • verteufeln verb (verteufele, verteufelst, verteufelt, verteufelte, verteufeltet, verteufelt)
  • verleumden verb (verleumde, verleumdest, verleumdet, verleumdete, verleumdetet, verleumdet)
  • vorrücken verb (rücke vor, rückst vor, rückt vor, rückte vor, rücktet vor, vorgerückt)
  • fortschaffen verb (schaffe fort, schaffst fort, schafft fort, schaffte fort, schafftet fort, fortgeschafft)
  • wegschaffen verb (schaffe weg, schaffst weg, schafft weg, schaffte weg, schafftet weg, weggeschafft)
  • zurechtweisen verb (weise zurecht, weist zurecht, wiest zurecht, zurechtgewiesen)
  • verketzern verb
 2. klandra
  bemerken; aussetzen
  • bemerken verb (bemerke, bemerkst, bemerkt, bemerkte, bemerktet, bemerkt)
  • aussetzen verb (setze aus, setzt aus, setzte aus, setztet aus, ausgesetzt)
 3. klandra (förebrå)
  anrechnen
  • anrechnen verb (rechne an, rechnest an, rechnet an, rechnetet an, angerechnet)
 4. klandra (tillrättavisa; banna; läxa upp)
  verweisen; ermahnen; rügen; bestrafen; schelten; tadeln; zurechtweisen
  • verweisen verb (verweise, verweiset, verwies, verwiest, verwiesen)
  • ermahnen verb (ermahne, ermahnst, ermahnt, ermahnte, ermahntet, ermahnt)
  • rügen verb (rüge, rügst, rügt, rügte, rügtet, gerügt)
  • bestrafen verb (bestrafe, bestrafst, bestraft, bestrafte, bestraftet, bestraft)
  • schelten verb (schelte, schiltst, schilt, schalt, schaltet, gescholten)
  • tadeln verb (tadele, tadelst, tadelt, tadelte, tadeltet, getadelt)
  • zurechtweisen verb (weise zurecht, weist zurecht, wiest zurecht, zurechtgewiesen)
 5. klandra (kritisera)
  anprangern; verteufeln; kritisieren; verketzern; beanstanden; bemängeln; bemäkeln
  • anprangern verb (prangere an, prangerst an, prangert an, prangerte an, prangertet an, angeprangert)
  • verteufeln verb (verteufele, verteufelst, verteufelt, verteufelte, verteufeltet, verteufelt)
  • kritisieren verb (kritisiere, kritisierst, kritisiert, kritisierte, kritisiertet, kritisiert)
  • verketzern verb
  • beanstanden verb (beanstande, beanstandest, beanstandet, beanstandete, beanstandetet, beangestandet)
  • bemängeln verb (bemängele, bemängelst, bemängelt, bemängelte, bemängeltet, bemängelt)
  • bemäkeln verb (bemäkele, bemäkelst, bemäkelt, bemäkelte, bemäkeltet, bemäkelt)
 6. klandra (anklaga; åtala; beskylla)
  anklagen
  • anklagen verb (klage an, klagst an, klagt an, klagte an, klagtet an, angeklagt)

Conjugations for klandra:

presens
 1. klandrar
 2. klandrar
 3. klandrar
 4. klandrar
 5. klandrar
 6. klandrar
imperfekt
 1. klandrade
 2. klandrade
 3. klandrade
 4. klandrade
 5. klandrade
 6. klandrade
framtid 1
 1. kommer att klandra
 2. kommer att klandra
 3. kommer att klandra
 4. kommer att klandra
 5. kommer att klandra
 6. kommer att klandra
framtid 2
 1. skall klandra
 2. skall klandra
 3. skall klandra
 4. skall klandra
 5. skall klandra
 6. skall klandra
conditional
 1. skulle klandra
 2. skulle klandra
 3. skulle klandra
 4. skulle klandra
 5. skulle klandra
 6. skulle klandra
perfekt particip
 1. har klandrat
 2. har klandrat
 3. har klandrat
 4. har klandrat
 5. har klandrat
 6. har klandrat
imperfekt particip
 1. hade klandrat
 2. hade klandrat
 3. hade klandrat
 4. hade klandrat
 5. hade klandrat
 6. hade klandrat
blandad
 1. klandra!
 2. klandra!
 3. klandrad
 4. klandrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for klandra:

NounRelated TranslationsOther Translations
anrechnen debitering
vorhalten anklagande; frånskyllande
vorwerfen anklagande; frånskyllande
VerbRelated TranslationsOther Translations
anklagen anklaga; beskylla; klandra; åtala anklaga; beskylla; kompromettera; misstänka; rikta misstankar mot; överagera
anprangern klandra; kritisera kritisera
anrechnen förebrå; klandra beräkna; fakturera; kalkylera
aussetzen klandra hoppa över; häfta; kassera; klibba fast; köra fast; slopa; slå över; spola; sätta ute; tänka över; överväga
beanstanden klandra; kritisera diskutera; fördöma; gnata; gnälla; gnöla; göra invändningar; göra invändningar mot; hacka på; häckla; klaga; klnaga; knota; kommentera; kritisera; lämna ett klagomål; opponera sig; prata igenom; protestera; tala om
bemerken klandra ana; berätta; bevittna; bli medveten om; förstå; hitta; konversera; känna; lägga märke till; märka; notera; närvara; observera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; uppfatta; uppmärksamma; övervara
bemäkeln klandra; kritisera kritisera
bemängeln klandra; kritisera gnata; hacka på; häckla; klanka på; kritisera; tjata
bestrafen banna; förebrå; klandra; läxa upp; tillrättavisa; vanära beskylla; bestraffa; bläma; disciplinera; fostra; förehålla; förmana; pennalisera; straffa; tillrättavisa
blamieren förebrå; klandra; vanära beskylla; bläma; dra skam över; hysa agg till någon; klandra någon
entgegenhalten förebrå; klandra; vanära beskylla; bläma; föreslå; ha inflytande; hysa agg till någon; introducera; klandra någon; nominera
entnehmen förebrå; klandra; vanära avfatta; beröva; deducera; dra upp; draga; duka av; erhålla; frånta; få ihop; hämma; härleda; inhösta; plocka; råna; samla; samla in; ta av; utarbeta; vinna
ermahnen banna; förebrå; klandra; läxa upp; tillrättavisa; vanära egga; få en att minnas; få en att tänka på; förehålla; förmana; glömma inte; kalla på; kom ihåg; mana; påminna; påminna en om; tillrättavisa; uppmana
fortführen förebrå; klandra; vanära bära bort; fortgå; fortsätta; föra bort; gå vidare med; slutföra; ta bort; ta det längre
fortschaffen förebrå; klandra; vanära avlägsna; bära bort; demontera; evakuera; föra bort; montera ner; plocka isär; ta bort; ta isär; utrymma; uttömma
hinhalten förebrå; klandra; vanära avhålla; fördröja; ge; hålla fram; hålla upp; koppla på; räcka; skicka; stoppa; uppehålla; uppehålla någon; överlämna; överräcka
hinterhertragen förebrå; klandra; vanära
kritisieren klandra; kritisera gnata; hacka på; häckla; kritisera; kritisera skarpt
nachtragen förebrå; klandra; vanära beskylla; bläma; hysa agg; hysa agg till någon; klandra någon
rügen banna; förebrå; klandra; läxa upp; tillrättavisa; vanära avslå; beskylla; bläma; förehålla; förmana; hysa agg till någon; klandra någon; misstycka; neka; tillrättavisa
schelten banna; förebrå; klandra; läxa upp; tillrättavisa; vanära bryta ut i raseri; dundra; förehålla; förmana; gräla; gå an; hysa agg till någon; härja; kalla någon namn; kivas; klaga; klandra någon; knorra; morra lågt; muttra; rasa; råka i gräl; skrika; skräna; skäla ut; storma; tillrättavisa; tvista
schätzen förebrå; klandra; vanära anta; bedöma; föreslå; föreställa; förmoda; gissa; högakta; högt värdera någon; lovprisa någon; skatta; tro; tro på; tänka över; uppskatta; utgå ifrån; överväga
tadeln banna; förebrå; klandra; läxa upp; tillrättavisa; vanära avslå; beskylla; bläma; förehålla; förmana; hysa agg till någon; klandra någon; kritisera skarpt; misstycka; neka; tillrättavisa
verketzern förebrå; klandra; kritisera; vanära brännmärka; fördöma; peka ut; stämpla
verleumden förebrå; klandra; vanära aga; baktala; förtala; hysa agg till någon; klandra någon; nedsvärta; smäda; svärta; svärta ned
verteufeln förebrå; klandra; kritisera; vanära
verweisen banna; förebrå; klandra; läxa upp; tillrättavisa; vanära beskylla; bläma; förehålla; förmana; ge någon anvisning på; hysa agg till någon; hänvisa; hänvisa till; klandra någon; referera; råda någon att vända sig till; tillrättavisa
vorhalten förebrå; klandra; vanära beskylla; bläma; hysa agg till någon; klandra någon
vorrücken förebrå; klandra; vanära hysa agg till någon; klandra någon
vorwerfen förebrå; klandra; vanära beskylla; bläma; hysa agg till någon; klandra någon
wegschaffen förebrå; klandra; vanära avlägsna; bära bort; demontera; evakuera; föra bort; förlora; montera ner; plocka isär; ta bort; ta isär; utrymma; uttömma
zurechtweisen banna; förebrå; klandra; läxa upp; tillrättavisa; vanära beskylla; bläma; förehålla; förmana; hysa agg till någon; klandra någon; tillrättavisa

Synonyms for "klandra":


Wiktionary Translations for klandra:

klandra
verb
 1. jmdn. zurechtweisen, tadeln; mit Nachdruck kritisieren
 2. jemanden nachdrücklich auf Fehlverhalten hinweisen, oft in Verbindung mit einer Bestrafung
 3. Das Verhalten einer Person bemängeln, kritisieren, etw. nicht gutheißen

Related Translations for klandra