Swedish

Detailed Translations for vanära from Swedish to German

vanära:

vanära verb (vanärar, vanärade, vanärat)

 1. vanära (förebrå; klandra)
  vorwerfen; schätzen; verweisen; rügen; blamieren; entgegenhalten; nachtragen; vorhalten; tadeln; entnehmen; ermahnen; hinhalten; bestrafen; fortführen; schelten; verteufeln; verleumden; vorrücken; fortschaffen; wegschaffen; zurechtweisen; verketzern; hinterhertragen
  • vorwerfen verb (werfe vor, wirfst vor, wirft vor, warf vor, warft vor, vorgeworfen)
  • schätzen verb (schätze, schätzest, schätzt, schätzte, schätztet, geschätzt)
  • verweisen verb (verweise, verweiset, verwies, verwiest, verwiesen)
  • rügen verb (rüge, rügst, rügt, rügte, rügtet, gerügt)
  • blamieren verb (blamiere, blamierst, blamiert, blamierte, blamiertet, blamiert)
  • nachtragen verb (trag nach, trägst nach, trägt nach, trug anch, truget anch, nachgetragen)
  • vorhalten verb (halte vor, hälst vor, hält vor, hielt vor, hieltet vor, vorgehalten)
  • tadeln verb (tadele, tadelst, tadelt, tadelte, tadeltet, getadelt)
  • entnehmen verb (entnehme, entnimmst, entnimmt, entnahm, entnahmt, entnommen)
  • ermahnen verb (ermahne, ermahnst, ermahnt, ermahnte, ermahntet, ermahnt)
  • hinhalten verb (halte hin, hältst hin, hält hin, hielt hin, hieltet hin, hingehalten)
  • bestrafen verb (bestrafe, bestrafst, bestraft, bestrafte, bestraftet, bestraft)
  • fortführen verb (führe fort, führst fort, führt fort, führte fort, führtet fort, fortgeführt)
  • schelten verb (schelte, schiltst, schilt, schalt, schaltet, gescholten)
  • verteufeln verb (verteufele, verteufelst, verteufelt, verteufelte, verteufeltet, verteufelt)
  • verleumden verb (verleumde, verleumdest, verleumdet, verleumdete, verleumdetet, verleumdet)
  • vorrücken verb (rücke vor, rückst vor, rückt vor, rückte vor, rücktet vor, vorgerückt)
  • fortschaffen verb (schaffe fort, schaffst fort, schafft fort, schaffte fort, schafftet fort, fortgeschafft)
  • wegschaffen verb (schaffe weg, schaffst weg, schafft weg, schaffte weg, schafftet weg, weggeschafft)
  • zurechtweisen verb (weise zurecht, weist zurecht, wiest zurecht, zurechtgewiesen)
  • verketzern verb
 2. vanära (missfärga; fläcka; grumla; skamfila)
  trüben
  • trüben verb (trübe, trübst, trübt, trübte, trübtet, getrübt)

Conjugations for vanära:

presens
 1. vanärar
 2. vanärar
 3. vanärar
 4. vanärar
 5. vanärar
 6. vanärar
imperfekt
 1. vanärade
 2. vanärade
 3. vanärade
 4. vanärade
 5. vanärade
 6. vanärade
framtid 1
 1. kommer att vanära
 2. kommer att vanära
 3. kommer att vanära
 4. kommer att vanära
 5. kommer att vanära
 6. kommer att vanära
framtid 2
 1. skall vanära
 2. skall vanära
 3. skall vanära
 4. skall vanära
 5. skall vanära
 6. skall vanära
conditional
 1. skulle vanära
 2. skulle vanära
 3. skulle vanära
 4. skulle vanära
 5. skulle vanära
 6. skulle vanära
perfekt particip
 1. har vanärat
 2. har vanärat
 3. har vanärat
 4. har vanärat
 5. har vanärat
 6. har vanärat
imperfekt particip
 1. hade vanärat
 2. hade vanärat
 3. hade vanärat
 4. hade vanärat
 5. hade vanärat
 6. hade vanärat
blandad
 1. vanära!
 2. vanära!
 3. vanärad
 4. vanärande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

vanära [-en] noun

 1. vanära (skymf; skam; nesa)
  die Schandtat; die skandalöse Tat

Translation Matrix for vanära:

NounRelated TranslationsOther Translations
Schandtat nesa; skam; skymf; vanära illdåd; nidingsdåd; skändlighet
skandalöse Tat nesa; skam; skymf; vanära
vorhalten anklagande; frånskyllande
vorwerfen anklagande; frånskyllande
VerbRelated TranslationsOther Translations
bestrafen förebrå; klandra; vanära banna; beskylla; bestraffa; bläma; disciplinera; fostra; förehålla; förmana; klandra; läxa upp; pennalisera; straffa; tillrättavisa
blamieren förebrå; klandra; vanära beskylla; bläma; dra skam över; hysa agg till någon; klandra någon
entgegenhalten förebrå; klandra; vanära beskylla; bläma; föreslå; ha inflytande; hysa agg till någon; introducera; klandra någon; nominera
entnehmen förebrå; klandra; vanära avfatta; beröva; deducera; dra upp; draga; duka av; erhålla; frånta; få ihop; hämma; härleda; inhösta; plocka; råna; samla; samla in; ta av; utarbeta; vinna
ermahnen förebrå; klandra; vanära banna; egga; få en att minnas; få en att tänka på; förehålla; förmana; glömma inte; kalla på; klandra; kom ihåg; läxa upp; mana; påminna; påminna en om; tillrättavisa; uppmana
fortführen förebrå; klandra; vanära bära bort; fortgå; fortsätta; föra bort; gå vidare med; slutföra; ta bort; ta det längre
fortschaffen förebrå; klandra; vanära avlägsna; bära bort; demontera; evakuera; föra bort; montera ner; plocka isär; ta bort; ta isär; utrymma; uttömma
hinhalten förebrå; klandra; vanära avhålla; fördröja; ge; hålla fram; hålla upp; koppla på; räcka; skicka; stoppa; uppehålla; uppehålla någon; överlämna; överräcka
hinterhertragen förebrå; klandra; vanära
nachtragen förebrå; klandra; vanära beskylla; bläma; hysa agg; hysa agg till någon; klandra någon
rügen förebrå; klandra; vanära avslå; banna; beskylla; bläma; förehålla; förmana; hysa agg till någon; klandra; klandra någon; läxa upp; misstycka; neka; tillrättavisa
schelten förebrå; klandra; vanära banna; bryta ut i raseri; dundra; förehålla; förmana; gräla; gå an; hysa agg till någon; härja; kalla någon namn; kivas; klaga; klandra; klandra någon; knorra; läxa upp; morra lågt; muttra; rasa; råka i gräl; skrika; skräna; skäla ut; storma; tillrättavisa; tvista
schätzen förebrå; klandra; vanära anta; bedöma; föreslå; föreställa; förmoda; gissa; högakta; högt värdera någon; lovprisa någon; skatta; tro; tro på; tänka över; uppskatta; utgå ifrån; överväga
tadeln förebrå; klandra; vanära avslå; banna; beskylla; bläma; förehålla; förmana; hysa agg till någon; klandra; klandra någon; kritisera skarpt; läxa upp; misstycka; neka; tillrättavisa
trüben fläcka; grumla; missfärga; skamfila; vanära fördunkla
verketzern förebrå; klandra; vanära brännmärka; fördöma; klandra; kritisera; peka ut; stämpla
verleumden förebrå; klandra; vanära aga; baktala; förtala; hysa agg till någon; klandra någon; nedsvärta; smäda; svärta; svärta ned
verteufeln förebrå; klandra; vanära klandra; kritisera
verweisen förebrå; klandra; vanära banna; beskylla; bläma; förehålla; förmana; ge någon anvisning på; hysa agg till någon; hänvisa; hänvisa till; klandra; klandra någon; läxa upp; referera; råda någon att vända sig till; tillrättavisa
vorhalten förebrå; klandra; vanära beskylla; bläma; hysa agg till någon; klandra någon
vorrücken förebrå; klandra; vanära hysa agg till någon; klandra någon
vorwerfen förebrå; klandra; vanära beskylla; bläma; hysa agg till någon; klandra någon
wegschaffen förebrå; klandra; vanära avlägsna; bära bort; demontera; evakuera; föra bort; förlora; montera ner; plocka isär; ta bort; ta isär; utrymma; uttömma
zurechtweisen förebrå; klandra; vanära banna; beskylla; bläma; förehålla; förmana; hysa agg till någon; klandra; klandra någon; läxa upp; tillrättavisa

Synonyms for "vanära":


Wiktionary Translations for vanära:

vanära
verb
 1. so handeln, dass jemand seine Ehre verliert

Cross Translation:
FromToVia
vanära Scham; Beschämung; Blamage; Schamhaftigkeit; Schande; Verschämtheit honte — désuet|fr déshonneur, opprobre, humiliation (ce qui est le sens étymologique et ancien).