Swedish

Detailed Translations for passa in i from Swedish to German

passa in i:

passa in i verb (passar in i, passade in i, passat in i)

 1. passa in i (passa i; insätta; stoppa in)
  einschließen; schalten; einbauen; einfügen; hineinpassen; einschalten; einlegen; einführen; einordnen; einbetten; eingliedern; einfädeln; einpassen; einflechten; einweben
  • einschließen verb (schließe ein, schließest ein, schließt ein, schloß ein, schloßet ein, eingeschlossen)
  • schalten verb (schalte, schaltst, schaltt, schaltte, schalttet, geschaltet)
  • einbauen verb (baue ein, baust ein, baut ein, baute ein, bautet ein, eingebaut)
  • einfügen verb (füge ein, fügst ein, fügt ein, fügte ein, fügtet ein, eingefügt)
  • hineinpassen verb (passe hinein, passt hinein, passte hinein, passtet hinein, hineingepasst)
  • einschalten verb (schalte ein, schaltest ein, schaltet ein, schaltete ein, schaltetet ein, eingeschaltet)
  • einlegen verb (lege ein, legst ein, legt ein, legte ein, legtet ein, eingelegt)
  • einführen verb (b, führst ein, führt ein, führte ein, führtet ein, eingeführt)
  • einordnen verb (ordne ein, ordnest ein, ordnet ein, ordnete ein, ordnetet ein, eingeordnet)
  • einbetten verb (bette ein, bettest ein, bettet ein, bettete ein, bettetet ein, eingebettet)
  • eingliedern verb (gliedere ein, gliederst ein, gliedert ein, gliederte ein, gliedertet ein, eingegliedert)
  • einfädeln verb (fädele ein, fädelst ein, fädelt ein, fädelte ein, fädeltet ein, eingefädelt)
  • einpassen verb (passe ein, passt ein, passte ein, passtet ein, eingepaßt)
  • einflechten verb (flechte ein, flichst ein, flicht ein, flocht ein, flochtet ein, eingeflochten)
  • einweben verb (webe ein, webst ein, webt ein, webte ein, webtet ein, eingewebt)

Conjugations for passa in i:

presens
 1. passar in i
 2. passar in i
 3. passar in i
 4. passar in i
 5. passar in i
 6. passar in i
imperfekt
 1. passade in i
 2. passade in i
 3. passade in i
 4. passade in i
 5. passade in i
 6. passade in i
framtid 1
 1. kommer att passa in i
 2. kommer att passa in i
 3. kommer att passa in i
 4. kommer att passa in i
 5. kommer att passa in i
 6. kommer att passa in i
framtid 2
 1. skall passa in i
 2. skall passa in i
 3. skall passa in i
 4. skall passa in i
 5. skall passa in i
 6. skall passa in i
conditional
 1. skulle passa in i
 2. skulle passa in i
 3. skulle passa in i
 4. skulle passa in i
 5. skulle passa in i
 6. skulle passa in i
perfekt particip
 1. har passat in i
 2. har passat in i
 3. har passat in i
 4. har passat in i
 5. har passat in i
 6. har passat in i
imperfekt particip
 1. hade passat in i
 2. hade passat in i
 3. hade passat in i
 4. hade passat in i
 5. hade passat in i
 6. hade passat in i
blandad
 1. passa in i!
 2. passa in i!
 3. passad in i
 4. passande in i
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for passa in i:

VerbRelated TranslationsOther Translations
einbauen insätta; passa i; passa in i; stoppa in anpassa; förena till ett; införliva; justera
einbetten insätta; passa i; passa in i; stoppa in bädda in; inbädda; nedbädda
einflechten insätta; passa i; passa in i; stoppa in fläta; fläta ihop; fläta in; fläta samman; flätas samman; hänga ihop; vara sammankopplade; väva in
einfädeln insätta; passa i; passa in i; stoppa in brodera; ha inflytande
einfügen insätta; passa i; passa in i; stoppa in anpassa sig; blanda i; foga in; föra in; inbädda; infoga; klistra in; nedbädda; passa in; placera mellan; prova att ha på sig; skjuta in; sätta in; trycka in
einführen insätta; passa i; passa in i; stoppa in anpassa; förbereda; ha inflytande; importera; införa; initiera; introducera; introducera någon; justera; mobilisera; presentera; påbörja; starta; sätta igång
eingliedern insätta; passa i; passa in i; stoppa in integrera
einlegen insätta; passa i; passa in i; stoppa in föra in; förvara i lag; inkoka; inlägga; konservera; lägga in; marinera; mobilisera; montera; placera emellan; salta; sylta; sätta in
einordnen insätta; passa i; passa in i; stoppa in anlägga; conformera sig; föra in; indela; infoga; inrätta; lägga; lägga ner; ordna; passa in; placera; reglera; skjuta in; sortera; styra; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner
einpassen insätta; passa i; passa in i; stoppa in anpassa sig; foga in; inbädda; nedbädda; skjuta in; sätta in
einschalten insätta; passa i; passa in i; stoppa in blanda i; börja; börja arbeta; föra in; infoga; komma igång; koppla in; koppla på; passa in; placera emellan; skjuta in; slå på; sparka; starta; sätta in; tända på
einschließen insätta; passa i; passa in i; stoppa in besegla; fångsla; föra in; hålla fast; inberäkna; inkapsla; inkludera; innesluta; kvarhålla; omge; omringa; omsluta; räkna med; sätta i fängelse
einweben insätta; passa i; passa in i; stoppa in brodera; fläta ihop; fläta samman; flätas samman; hänga ihop; vara sammankopplade; väva in
hineinpassen insätta; passa i; passa in i; stoppa in inbädda; nedbädda
schalten insätta; passa i; passa in i; stoppa in byta; föra in; ha överhanden; infoga; konvertera; ombyta; omsätta; passa in; råda; skjuta in; ta ned; ta ner; vara rådande; växla; ändra

Related Translations for passa in i