Swedish

Detailed Translations for stoppa in from Swedish to German

stoppa in:

stoppa in verb (stoppar in, stoppade in, stoppat in)

 1. stoppa in
  zudecken; hineinstecken; hineinstopfen
  • zudecken verb (decke zu, deckst zu, deckt zu, deckte zu, decktet zu, zugedeckt)
  • hineinstecken verb (stecke hinein, steckst hinein, steckt hinein, steckte hinein, stecktet hinein, hineingesteckt)
  • hineinstopfen verb (stopfe hinein, stopfst hinein, stopft hinein, stopfte hinein, stopftet hinein, hineingestopft)
 2. stoppa in
  hineinstopfen; hineinstecken
  • hineinstopfen verb (stopfe hinein, stopfst hinein, stopft hinein, stopfte hinein, stopftet hinein, hineingestopft)
  • hineinstecken verb (stecke hinein, steckst hinein, steckt hinein, steckte hinein, stecktet hinein, hineingesteckt)
 3. stoppa in (passa i; insätta; passa in i)
  einschließen; schalten; einbauen; einfügen; hineinpassen; einschalten; einlegen; einführen; einordnen; einbetten; eingliedern; einfädeln; einpassen; einflechten; einweben
  • einschließen verb (schließe ein, schließest ein, schließt ein, schloß ein, schloßet ein, eingeschlossen)
  • schalten verb (schalte, schaltst, schaltt, schaltte, schalttet, geschaltet)
  • einbauen verb (baue ein, baust ein, baut ein, baute ein, bautet ein, eingebaut)
  • einfügen verb (füge ein, fügst ein, fügt ein, fügte ein, fügtet ein, eingefügt)
  • hineinpassen verb (passe hinein, passt hinein, passte hinein, passtet hinein, hineingepasst)
  • einschalten verb (schalte ein, schaltest ein, schaltet ein, schaltete ein, schaltetet ein, eingeschaltet)
  • einlegen verb (lege ein, legst ein, legt ein, legte ein, legtet ein, eingelegt)
  • einführen verb (b, führst ein, führt ein, führte ein, führtet ein, eingeführt)
  • einordnen verb (ordne ein, ordnest ein, ordnet ein, ordnete ein, ordnetet ein, eingeordnet)
  • einbetten verb (bette ein, bettest ein, bettet ein, bettete ein, bettetet ein, eingebettet)
  • eingliedern verb (gliedere ein, gliederst ein, gliedert ein, gliederte ein, gliedertet ein, eingegliedert)
  • einfädeln verb (fädele ein, fädelst ein, fädelt ein, fädelte ein, fädeltet ein, eingefädelt)
  • einpassen verb (passe ein, passt ein, passte ein, passtet ein, eingepaßt)
  • einflechten verb (flechte ein, flichst ein, flicht ein, flocht ein, flochtet ein, eingeflochten)
  • einweben verb (webe ein, webst ein, webt ein, webte ein, webtet ein, eingewebt)
 4. stoppa in (sätta in)
  einstecken; hineinstecken
  • einstecken verb (stecke ein, steckst ein, steckt ein, steckte ein, stecktet ein, eingesteckt)
  • hineinstecken verb (stecke hinein, steckst hinein, steckt hinein, steckte hinein, stecktet hinein, hineingesteckt)

Conjugations for stoppa in:

presens
 1. stoppar in
 2. stoppar in
 3. stoppar in
 4. stoppar in
 5. stoppar in
 6. stoppar in
imperfekt
 1. stoppade in
 2. stoppade in
 3. stoppade in
 4. stoppade in
 5. stoppade in
 6. stoppade in
framtid 1
 1. kommer att stoppa in
 2. kommer att stoppa in
 3. kommer att stoppa in
 4. kommer att stoppa in
 5. kommer att stoppa in
 6. kommer att stoppa in
framtid 2
 1. skall stoppa in
 2. skall stoppa in
 3. skall stoppa in
 4. skall stoppa in
 5. skall stoppa in
 6. skall stoppa in
conditional
 1. skulle stoppa in
 2. skulle stoppa in
 3. skulle stoppa in
 4. skulle stoppa in
 5. skulle stoppa in
 6. skulle stoppa in
perfekt particip
 1. har stoppat in
 2. har stoppat in
 3. har stoppat in
 4. har stoppat in
 5. har stoppat in
 6. har stoppat in
imperfekt particip
 1. hade stoppat in
 2. hade stoppat in
 3. hade stoppat in
 4. hade stoppat in
 5. hade stoppat in
 6. hade stoppat in
blandad
 1. stoppa in!
 2. stoppa in!
 3. stoppad in
 4. stoppande in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for stoppa in:

VerbRelated TranslationsOther Translations
einbauen insätta; passa i; passa in i; stoppa in anpassa; förena till ett; införliva; justera
einbetten insätta; passa i; passa in i; stoppa in bädda in; inbädda; nedbädda
einflechten insätta; passa i; passa in i; stoppa in fläta; fläta ihop; fläta in; fläta samman; flätas samman; hänga ihop; vara sammankopplade; väva in
einfädeln insätta; passa i; passa in i; stoppa in brodera; ha inflytande
einfügen insätta; passa i; passa in i; stoppa in anpassa sig; blanda i; foga in; föra in; inbädda; infoga; klistra in; nedbädda; passa in; placera mellan; prova att ha på sig; skjuta in; sätta in; trycka in
einführen insätta; passa i; passa in i; stoppa in anpassa; förbereda; ha inflytande; importera; införa; initiera; introducera; introducera någon; justera; mobilisera; presentera; påbörja; starta; sätta igång
eingliedern insätta; passa i; passa in i; stoppa in integrera
einlegen insätta; passa i; passa in i; stoppa in föra in; förvara i lag; inkoka; inlägga; konservera; lägga in; marinera; mobilisera; montera; placera emellan; salta; sylta; sätta in
einordnen insätta; passa i; passa in i; stoppa in anlägga; conformera sig; föra in; indela; infoga; inrätta; lägga; lägga ner; ordna; passa in; placera; reglera; skjuta in; sortera; styra; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner
einpassen insätta; passa i; passa in i; stoppa in anpassa sig; foga in; inbädda; nedbädda; skjuta in; sätta in
einschalten insätta; passa i; passa in i; stoppa in blanda i; börja; börja arbeta; föra in; infoga; komma igång; koppla in; koppla på; passa in; placera emellan; skjuta in; slå på; sparka; starta; sätta in; tända på
einschließen insätta; passa i; passa in i; stoppa in besegla; fångsla; föra in; hålla fast; inberäkna; inkapsla; inkludera; innesluta; kvarhålla; omge; omringa; omsluta; räkna med; sätta i fängelse
einstecken stoppa in; sätta in acceptera; acceptera en gåva; gå och tigga; posta; rafsa åt sig; rycka till sig; smickra; svälja ner; ta emot; ta emot en gåva
einweben insätta; passa i; passa in i; stoppa in brodera; fläta ihop; fläta samman; flätas samman; hänga ihop; vara sammankopplade; väva in
hineinpassen insätta; passa i; passa in i; stoppa in inbädda; nedbädda
hineinstecken stoppa in; sätta in anpassa; blanda i; bryta sig igenom; fördjupa sig i; genomborra; genomtränga; gå igenom; justera; penetrera; proppa in; sticka ned i
hineinstopfen stoppa in frossa; fullproppa med mat; fylla; förbruka; göda; konsumera; proppa; proppa i; proppa in; sluka; späcka; stoppa; svälja ner; äta glupskt
schalten insätta; passa i; passa in i; stoppa in byta; föra in; ha överhanden; infoga; konvertera; ombyta; omsätta; passa in; råda; skjuta in; ta ned; ta ner; vara rådande; växla; ändra
zudecken stoppa in

Related Translations for stoppa in