Swedish

Detailed Translations for ändra from Swedish to German

ändra:

ändra verb (ändrar, ändrade, ändrat)

 1. ändra (revidera)
  überprüfen; revidieren; korrigieren; berichtigen; reformieren; abändern
  • überprüfen verb (überprüfe, überprüfst, überprüft, überprüfte, überprüftet, überprüft)
  • revidieren verb (revidiere, revidierst, revidiert, revidierte, revidiertet, revidiert)
  • korrigieren verb (korrigiere, korrigierst, korrigiert, korrigierte, korrigiertet, korrigiert)
  • berichtigen verb (berichtige, berichtigest, berichtiget, berichtigete, berichtigetet, berichtigt)
  • reformieren verb (reformiere, reformierst, reformiert, reformierte, reformiertet, reformiert)
  • abändern verb (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
 2. ändra (förändra; byta ut)
  ändern; verändern; tauschen; abwechseln; wechseln; variieren; abändern; amendieren; abwandeln; erschaffen; eintauschen; verfertigen; entstehen; ausbauen; bilden; anfertigen; entarten; auswirken; entfalten; flattern
  • ändern verb (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • verändern verb (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • tauschen verb (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • abwechseln verb (wechsele ab, wechselst ab, wechselt ab, wechselte ab, wechseltet ab, abgewechselt)
  • wechseln verb (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • variieren verb (variiere, variierst, variiert, variierte, variiertet, variiert)
  • abändern verb (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
  • amendieren verb (amendiere, amendierst, amendiert, amendierte, amendiertet, amendiert)
  • abwandeln verb (wandele ab, wandelst ab, wandelt ab, wandelte ab, wandeltet ab, abgewandelt)
  • erschaffen verb
  • eintauschen verb (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
  • verfertigen verb (verfertige, verfertigst, verfertigt, verfertigte, verfertigtet, verfertigt)
  • entstehen verb (entstehe, entstehst, entsteht, entstand, entstandet, entstanden)
  • ausbauen verb (baue aus, baust aus, baut aus, baute aus, bautet aus, ausgebaut)
  • bilden verb (bilde, bildest, bildet, bildete, bildetet, gebildet)
  • anfertigen verb (fertige an, fertigst an, fertigt an, fertigte an, fertigtet an, angefertigt)
  • entarten verb (entarte, entartest, entartet, entartete, entartetet, entartet)
  • auswirken verb (wirke aus, wirkst aus, wirkt aus, wirkte aus, wirktet aus, ausgewirkt)
  • entfalten verb (entfalte, entfaltest, entfaltet, entfaltete, entfaltetet, entfaltet)
  • flattern verb (flattre, flatterst, flattert, flatterte, flattertet, geflattert)
 3. ändra (förändra; modifiera)
  ändern; verändern; modifizieren; umgestalten; abändern; umändern
  • ändern verb (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • verändern verb (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • modifizieren verb (modifiziere, modifizierst, modifiziert, modifizierte, modifiziertet, modifiziert)
  • umgestalten verb (gestalte um, gestaltest um, gestaltet um, gestaltete um, gestaltetet um, umgestaltet)
  • abändern verb (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
  • umändern verb
 4. ändra (modifiera)
  modifizieren
  • modifizieren verb (modifiziere, modifizierst, modifiziert, modifizierte, modifiziertet, modifiziert)
 5. ändra (byta; växla)
  schalten; einen anderen Gang einlegen

Conjugations for ändra:

presens
 1. ändrar
 2. ändrar
 3. ändrar
 4. ändrar
 5. ändrar
 6. ändrar
imperfekt
 1. ändrade
 2. ändrade
 3. ändrade
 4. ändrade
 5. ändrade
 6. ändrade
framtid 1
 1. kommer att ändra
 2. kommer att ändra
 3. kommer att ändra
 4. kommer att ändra
 5. kommer att ändra
 6. kommer att ändra
framtid 2
 1. skall ändra
 2. skall ändra
 3. skall ändra
 4. skall ändra
 5. skall ändra
 6. skall ändra
conditional
 1. skulle ändra
 2. skulle ändra
 3. skulle ändra
 4. skulle ändra
 5. skulle ändra
 6. skulle ändra
perfekt particip
 1. har ändrat
 2. har ändrat
 3. har ändrat
 4. har ändrat
 5. har ändrat
 6. har ändrat
imperfekt particip
 1. hade ändrat
 2. hade ändrat
 3. hade ändrat
 4. hade ändrat
 5. hade ändrat
 6. hade ändrat
blandad
 1. ändra!
 2. ändra!
 3. ändrad
 4. ändrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ändra:

VerbRelated TranslationsOther Translations
abwandeln byta ut; förändra; ändra böja; böja grammatiskt; deklinera; konjugera
abwechseln byta ut; förändra; ändra byta; variera; växla
abändern byta ut; förändra; modifiera; revidera; ändra böja; böja grammatiskt; deklinera; konjugera
amendieren byta ut; förändra; ändra
anfertigen byta ut; förändra; ändra designa; fabricera; göra; konstruera; producera; skapa; uppfinna
ausbauen byta ut; förändra; ändra bli bättre; bygga; bygga till; bygga ut; bättra på; förbättra; förnya; föröka sig; göra fullständig; komplettera; lägga till; tillväxa; tillväxa i antal; utvidga; vidga; ökas
auswirken byta ut; förändra; ändra ha till följd; leda till; resultera i; vara fullgjord; vara uppfyllad
berichtigen revidera; ändra bli bättre; bättra på; förbättra; förnya; göra fullständig; komplettera; rätta till; rättgöra; skriva om; sätta rätt
bilden byta ut; förändra; ändra designa; forma; förverkliga; komponera; konstruera; realisera; skapa; träna; uppfinna; utveckla; åstadkomma; öva
einen anderen Gang einlegen byta; växla; ändra
eintauschen byta ut; förändra; ändra byta; flytta; växla
entarten byta ut; förändra; ändra avarta; bli korrupt; degenerera; depravera; försämra; korrumpera; pervertera; urarta; vansläktas; vara i verkligheten
entfalten byta ut; förändra; ändra blomstra; florera; utveckla; veckla upp; växa i storlek; öppna sig själv; öppna upp
entstehen byta ut; förändra; ändra bli; designa; framträda; ha sitt ursprung i; hända; härröra; härstamma från; inträffa; konstruera; skapa; ske; stiga upp; uppfinna; uppkomma; uppstå; utgå från
erschaffen byta ut; förändra; ändra arbeta; designa; konstruera; skapa; uppfinna
flattern byta ut; förändra; ändra fladdra; flaxa; gunga; svalla; vagga
korrigieren revidera; ändra bli bättre; förbättra; förnya; justera; rätta till; rättgöra; sätta rätt
modifizieren förändra; modifiera; ändra
reformieren revidera; ändra göra om; ommodellera; omorganisera; omskapa; reformera
revidieren revidera; ändra skriva om
schalten byta; växla; ändra föra in; ha överhanden; infoga; insätta; konvertera; ombyta; omsätta; passa i; passa in; passa in i; råda; skjuta in; stoppa in; ta ned; ta ner; vara rådande
tauschen byta ut; förändra; ändra byta; flytta; växla
umgestalten förändra; modifiera; ändra föda upp; förnya; odla; omstrukturera; pånytt föda; reorganisera; sanera; uppbygga; väckas till nytt liv
umändern förändra; modifiera; ändra byta; datera; utbyta; utväxla; växla
variieren byta ut; förändra; ändra datera; variera
verfertigen byta ut; förändra; ändra designa; fabricera; göra; konstruera; producera; skapa; uppfinna
verändern byta ut; förändra; modifiera; ändra byta; utbyta; utväxla; växla
wechseln byta ut; förändra; ändra byta; förfriska; konvertera; omvandla; uppfriska; utbyta; utväxla; variera; växla
ändern byta ut; förändra; modifiera; ändra variera
überprüfen revidera; ändra fråga; förfråga; förhöra; höra; höra efter; höra sig för; inspektera; kolla; kontrollera; ominspektera; omtesta; pröva; spåra; testa; titta efter; undersöka; undra; validera; verifiera
ModifierRelated TranslationsOther Translations
erschaffen födelse; skapad; skapat

Wiktionary Translations for ändra:

ändra
verb
 1. transitiv: etwas ein wenig, meist zum Besseren, verändern/anpassen
 2. anders machen

Cross Translation:
FromToVia
ändra novellieren amend — to make a formal alteration
ändra ändern; verändern; wandeln change — to become something different
ändra ändern; verändern; verwandeln change — to make something into something different
ändra Bearbeitung edit — a change to the text of a document
ändra redigieren; bearbeiten; edieren edit — to change a text, or a document
ändra tauschen; austauschen switch — To exchange

Related Translations for ändra