Swedish

Detailed Translations for förfråga from Swedish to German

förfråga:

förfråga verb (förfrågar, förfrågade, förfrågat)

 1. förfråga (höra sig för; fråga; undra; höra efter)
  untersuchen; nachgehen; spüren; fahnden; suchen; forschen; ergründen; nachforschen; überprüfen; erforschen; befragen; prüfen; erkunden; erproben; erfragen; nachspüren; ausforschen
  • untersuchen verb (untersuche, untersuchst, untersucht, untersuchte, untersuchtet, untersucht)
  • nachgehen verb (geh nach, gehst nach, geht nach, ging nach, gingt nach, nachgegangen)
  • spüren verb (spüre, spürst, spürt, spürte, spürtet, gespürt)
  • fahnden verb (fahnde, fahndest, fahndet, fahndete, fahndetet, gefahndt)
  • suchen verb (suche, suchst, sucht, suchte, suchtet, gesucht)
  • forschen verb (forsche, forschst, forscht, forschte, forschtet, geforscht)
  • ergründen verb (ergründe, ergründest, ergründet, ergründete, ergründetet, ergründet)
  • nachforschen verb (forsche nach, forschst nach, forscht nach, forschte nach, forschtet nach, nachgeforscht)
  • überprüfen verb (überprüfe, überprüfst, überprüft, überprüfte, überprüftet, überprüft)
  • erforschen verb (erforsche, erforscht, erforschte, erforschtet, erforscht)
  • befragen verb (befrage, befragst, befragt, befragte, befragtet, befragt)
  • prüfen verb (prüfe, prüfst, prüft, prüfte, prüftet, geprüf)
  • erkunden verb (erkunde, erkundest, erkundet, erkundete, erkundetet, erkundet)
  • erproben verb (erprobe, erprobst, erprobt, erprobte, erprobtet, erprobt)
  • erfragen verb (erfrage, erfragst, erfragt, erfragte, erfragtet, erfragt)
  • nachspüren verb (spüre nach, spürst nach, spürt nach, spürte nach, spürtet nach, nachgespürt)
  • ausforschen verb (forsche aus, forscht aus, forschte aus, forschtet aus, ausgeforscht)

Conjugations for förfråga:

presens
 1. förfrågar
 2. förfrågar
 3. förfrågar
 4. förfrågar
 5. förfrågar
 6. förfrågar
imperfekt
 1. förfrågade
 2. förfrågade
 3. förfrågade
 4. förfrågade
 5. förfrågade
 6. förfrågade
framtid 1
 1. kommer att förfråga
 2. kommer att förfråga
 3. kommer att förfråga
 4. kommer att förfråga
 5. kommer att förfråga
 6. kommer att förfråga
framtid 2
 1. skall förfråga
 2. skall förfråga
 3. skall förfråga
 4. skall förfråga
 5. skall förfråga
 6. skall förfråga
conditional
 1. skulle förfråga
 2. skulle förfråga
 3. skulle förfråga
 4. skulle förfråga
 5. skulle förfråga
 6. skulle förfråga
perfekt particip
 1. har förfrågat
 2. har förfrågat
 3. har förfrågat
 4. har förfrågat
 5. har förfrågat
 6. har förfrågat
imperfekt particip
 1. hade förfrågat
 2. hade förfrågat
 3. hade förfrågat
 4. hade förfrågat
 5. hade förfrågat
 6. hade förfrågat
blandad
 1. förfråga!
 2. förfråga!
 3. förfrågad
 4. förfrågande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förfråga:

VerbRelated TranslationsOther Translations
ausforschen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra fråga på; fråga vidare; förhöra; komma till klarhet; undersöka; utforska; utfråga
befragen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra förhöra; interviewa; utfråga
erforschen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra efterforska; forska; läsa; reda upp; reda ut; spionera på; spåra; studera; undersöka; utforska
erfragen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra fråga om råd
ergründen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra genomskåda; reda upp; reda ut; se igenom; spionera på
erkunden fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra kartlägga; reda upp; reda ut; registrera; spionera på; spåra; undersöka; utforska
erproben fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra anstränga sig; efterforska; forska; försöka; försöka att göra; kolla; kontrollera; läsa; pröva; pröva ut; sträva; studera; testa; undersöka
fahnden fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra forska; leta efter; söka efter; undersöka
forschen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra försöka; pröva ut; reda upp; reda ut; spåra; undersöka; utforska
nachforschen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra efterforska; forska; leta efter; läsa; spåra; studera; söka efter; undersöka; utforska
nachgehen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra förfölja; jaga; ligga bakom i tid; ligga efter; spionera på; spåra
nachspüren fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra efterforska; forska; spåra; studera
prüfen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra förhöra; försvinna; granska; höra; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; smaka; spionera på; spåra; stick; testa; undersöka; utvärdera
spüren fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra ana; ana i förväg; forska; förstå; förvänta sig; hitta på; känna; känna på sig; leta efter; lägga märke till; märka; notera; observera; söka efter; undersöka; uppfatta; uppmärksamma; utfinna; vänta sig
suchen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra forska; hitta; leta efter; söka; söka efter; titta up; undersöka
untersuchen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra kolla; kontrollera; prospekt / re-write; pröva; spåra; testa; undersöka; utforska
überprüfen fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; undra förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; ominspektera; omtesta; pröva; revidera; spåra; testa; titta efter; undersöka; validera; verifiera; ändra

Wiktionary Translations for förfråga:


Related Translations for förfråga