Swedish

Detailed Translations for försvinna from Swedish to German

försvinna:

försvinna verb (försvinnar, försvinnade, försvinnat)

 1. försvinna (stick; fara åt helvete; dra)
  abkratzen; sich zum Teufel scheren; abzischen; abzwitschen; abhauen
  • abkratzen verb (kratze ab, kratzt ab, kratzte ab, kratztet ab, abgekratzt)
  • sich zum Teufel scheren verb (schere mich, scherst dich, schert sich, scherte sich, schertet euch, sich geschert)
  • abzischen verb (zische ab, zischt ab, zischte ab, zischtet ab, abgezischt)
  • abzwitschen verb (zwitsche ab, zwitscht ab, zwitschte ab, zwitschtet ab, abgezwitscht)
  • abhauen verb (haue ab, haust ab, haut ab, haute ab, hautet ab, agehaut)
 2. försvinna (schappa; hastigt dra iväg)
  entfahren; entfallen; entkommen; fliehen; aussteigen; entwischen; entfliehen; ausbrechen; entrinnen; durchbrennen; ausrücken; entschlüpfen
  • entfahren verb (entfahre, entfährst, entfährt, entfuhr, entfuhrt, entfahren)
  • entfallen verb (entfalle, entfällst, entfällt, entfiel, entfielt, entfallen)
  • entkommen verb (entkomme, entkommst, entkommt, entkam, entkamt, entkommen)
  • fliehen verb (fliehe, fliehst, flieht, floh, floht, geflohen)
  • aussteigen verb (steige aus, steigst aus, steigt aus, stieg aus, stiegt aus, ausgestiegen)
  • entwischen verb (entwische, entwischt, entwischte, entwischtet, entwischt)
  • entfliehen verb (entfliehe, entfliehst, entflieht, entfloh, entfloht, entflohen)
  • ausbrechen verb (breche aus, brichst aus, bricht aus, brach aus, bracht aus, ausgebrochen)
  • entrinnen verb (entrinne, entrinnst, entrinnt, entrann, entrannt, entronen)
  • durchbrennen verb (brenne durch, brennst durch, brennt durch, brannte durch, branntet durch, durchgebrannt)
  • ausrücken verb (rücke aus, rückst aus, rückt aus, rückte aus, rücktet aus, ausgerückt)
  • entschlüpfen verb (entschlüpfe, entschlüpfst, entschlüpft, entschlüpfte, entschlüpftet, entschlüpft)
 3. försvinna (stick)
  begucken; Tot fallen können; prüfen; anschauen; mustern; betrachten; ansehen; inspizieren; beschauen
  • begucken verb (begucke, beguckst, beguckt, beguckte, begucktet, beguckt)
  • prüfen verb (prüfe, prüfst, prüft, prüfte, prüftet, geprüf)
  • anschauen verb (schaue an, schaust an, schaut an, schaute an, schautet an, angeschaut)
  • mustern verb (mustere, musterst, mustert, musterte, mustertet, gemustert)
  • betrachten verb (betrachte, betrachtest, betrachtet, betrachtete, betrachtetet, betrachtet)
  • ansehen verb (sehe an, siehst an, sieht an, sah an, saht an, angesehen)
  • inspizieren verb (inspiziere, inspizierst, inspiziert, inspizierte, inspiziertet, inspiziert)
  • beschauen verb (beschaue, beschaust, beschaut, beschaute, beschautet, beschaut)
 4. försvinna (sticka)
  verschwinden; abhauen; sich wegscheren; abzischen
  • verschwinden verb (verschwinde, verschwindest, verschwindet, verschwand, verschwandet, verschwunden)
  • abhauen verb (haue ab, haust ab, haut ab, haute ab, hautet ab, agehaut)
  • sich wegscheren verb (schere mich weg, schierst dich weg, schiert sich weg, schor sich weg, schort euch weg, sich weggeschoren)
  • abzischen verb (zische ab, zischt ab, zischte ab, zischtet ab, abgezischt)
 5. försvinna (avdunsta; gå upp i rök; bortdunsta)
  verfliegen; sich verflüchtigen
  • verfliegen verb (verfliege, verfliegst, verfliegt, verflog, verflogt, verflogen)
  • sich verflüchtigen verb (verflüchtige mich, verflüchtigst dich, verflüchtigt sich, verflüchtigte sich, verflüchtigtet euch, sich verflüchtigt)
 6. försvinna (komma bort; gå vilse)
  verschwinden
  • verschwinden verb (verschwinde, verschwindest, verschwindet, verschwand, verschwandet, verschwunden)

Conjugations for försvinna:

presens
 1. försvinnar
 2. försvinnar
 3. försvinnar
 4. försvinnar
 5. försvinnar
 6. försvinnar
imperfekt
 1. försvinnade
 2. försvinnade
 3. försvinnade
 4. försvinnade
 5. försvinnade
 6. försvinnade
framtid 1
 1. kommer att försvinna
 2. kommer att försvinna
 3. kommer att försvinna
 4. kommer att försvinna
 5. kommer att försvinna
 6. kommer att försvinna
framtid 2
 1. skall försvinna
 2. skall försvinna
 3. skall försvinna
 4. skall försvinna
 5. skall försvinna
 6. skall försvinna
conditional
 1. skulle försvinna
 2. skulle försvinna
 3. skulle försvinna
 4. skulle försvinna
 5. skulle försvinna
 6. skulle försvinna
perfekt particip
 1. har försvinnat
 2. har försvinnat
 3. har försvinnat
 4. har försvinnat
 5. har försvinnat
 6. har försvinnat
imperfekt particip
 1. hade försvinnat
 2. hade försvinnat
 3. hade försvinnat
 4. hade försvinnat
 5. hade försvinnat
 6. hade försvinnat
blandad
 1. försvinna!
 2. försvinna!
 3. försvinnad
 4. försvinnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for försvinna:

VerbRelated TranslationsOther Translations
Tot fallen können försvinna; stick
abhauen dra; fara åt helvete; försvinna; stick; sticka dra åt helvete; hacka av; hugga av; kila i väg; klippa av; skära av
abkratzen dra; fara åt helvete; försvinna; stick avlida; ; gå bort; klösa av; riva av; skrapa; skrapa bort
abzischen dra; fara åt helvete; försvinna; stick; sticka
abzwitschen dra; fara åt helvete; försvinna; stick
anschauen försvinna; stick betrakta; bevaka; bli medveten om; hålla ett öga på; inspektera; kasta en blick på; kolla; notera; observera; se; skåda; snegla; stirra på; titta på; undersöka; uppmärksamma; visitera; åse
ansehen försvinna; stick betrakta; bevaka; bli medveten om; hålla ett öga på; iaktta; inspektera; kasta en blick på; kolla; notera; observera; se; skåda; snegla; stirra på; titta på; undersöka; uppmärksamma; visitera; åse
ausbrechen försvinna; hastigt dra iväg; schappa bryta sig loss; bryta ut; fly; fly undan; komma undan; slita sig lös
ausrücken försvinna; hastigt dra iväg; schappa frammarschera; framrycka
aussteigen försvinna; hastigt dra iväg; schappa bryta sig loss; fly; gå av; gå ut; kliva av; kliva ned; kliva ur; komma undan
begucken försvinna; stick betrakta; bevaka; hålla ett öga på; iaktta; kasta en blick på; kolla; observera; snegla; åse
beschauen försvinna; stick betänka; inspektera; tankeställa; tänka över; undersöka; visitera; överväga
betrachten försvinna; stick avse; betrakta; betänka; bli medveten om; ha avsiktet; inspektera; kasta en blick på; kolla; notera; observera; se; se på; se över; skåda; snegla; stirra på; tankeställa; titta; titta på; tänka; tänka över; undersöka; uppmärksamma; visitera; ämna; åse; överväga
durchbrennen försvinna; hastigt dra iväg; schappa brinna ur; bryta sig loss; fly; komma undan; rymma; smita; springa bort
entfahren försvinna; hastigt dra iväg; schappa förtala sig; släppa ut
entfallen försvinna; hastigt dra iväg; schappa
entfliehen försvinna; hastigt dra iväg; schappa befrias från; bli befriad; bryta sig loss; bryta ut; fly; fly undan; komma bort; komma loss; komma undan; slita sig lös; svänga undan; undvika; vara befriad från; åka bort
entkommen försvinna; hastigt dra iväg; schappa befrias från; bli befriad; bryta ut; fly; fly undan; gå iväg; komma loss; slita sig lös; svänga undan; undvika; vara befriad från
entrinnen försvinna; hastigt dra iväg; schappa befrias från; bli befriad; bryta ut; komma loss; slita sig lös; svänga undan; undvika; vara befriad från
entschlüpfen försvinna; hastigt dra iväg; schappa befrias från; bli befriad; komma loss; svänga undan; undvika; vara befriad från
entwischen försvinna; hastigt dra iväg; schappa befrias från; bli befriad; bryta sig loss; fly; fly undan; komma loss; komma undan; rymma; smita; springa bort; svänga undan; undvika; vara befriad från
fliehen försvinna; hastigt dra iväg; schappa bana väg för; befrias från; bli befriad; bryta sig loss; bryta ut; fly; fly undan; flykta; ge väg; gå iväg; komma loss; komma undan; skynda iväg; slita sig lös; svänga undan; undvika; vara befriad från; vika; vika undan
inspizieren försvinna; stick besiktiga; ge akt på; ha uppsikt över; hålla ett öga på; inspektera; kolla; kontrolera; kontrollera; pröva; se över; testa; tillse; titta på; undersöka; utvärdera; övervaka
mustern försvinna; stick inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera; visitera
prüfen försvinna; stick fråga; förfråga; förhöra; granska; höra; höra efter; höra sig för; inspektera; kolla; kontrollera; pröva; smaka; spionera på; spåra; testa; undersöka; undra; utvärdera
sich verflüchtigen avdunsta; bortdunsta; försvinna; gå upp i rök
sich wegscheren försvinna; sticka bege sig iväg
sich zum Teufel scheren dra; fara åt helvete; försvinna; stick
verfliegen avdunsta; bortdunsta; försvinna; gå upp i rök dunsta
verschwinden försvinna; gå vilse; komma bort; sticka dra åt helvete; kila i väg
ModifierRelated TranslationsOther Translations
entkommen göra ett utbrott

Synonyms for "försvinna":


Wiktionary Translations for försvinna:

försvinna
 1. aufhören zu existieren, sich in Nichts auflösen
 2. den wahrnehmbaren Bereich verlassen
 3. verloren gehen
 4. umgangssprachlich: den Ort des Geschehens verlassen

Cross Translation:
FromToVia
försvinna verschwinden; entschwinden disappear — to vanish
försvinna fortgehen; weggehen; verschwinden go — to disappear (jump)
försvinna verschwinden; vergehen; sich verflüchtigen vanish — become invisible or to move out of view unnoticed

Related Translations for försvinna