Swedish

Detailed Translations for inspektera from Swedish to German

inspektera:

inspektera verb (inspekterar, inspekterade, inspekterat)

 1. inspektera (visitera; undersöka)
  besichtigen; anschauen; betrachten; beschauen; sehen; schauen; mustern; ansehen; anblicken
  • besichtigen verb (besichtige, besichtigst, besichtigt, besichtigte, besichtigtet, besichtigt)
  • anschauen verb (schaue an, schaust an, schaut an, schaute an, schautet an, angeschaut)
  • betrachten verb (betrachte, betrachtest, betrachtet, betrachtete, betrachtetet, betrachtet)
  • beschauen verb (beschaue, beschaust, beschaut, beschaute, beschautet, beschaut)
  • sehen verb (sehe, siehst, sieht, sah, saht, gesehen)
  • schauen verb (schaue, schaust, schaut, schaute, schautet, geschaut)
  • mustern verb (mustere, musterst, mustert, musterte, mustertet, gemustert)
  • ansehen verb (sehe an, siehst an, sieht an, sah an, saht an, angesehen)
  • anblicken verb (blicke an, blickst an, blickt an, blickte an, blicktet an, angeblickt)
 2. inspektera (kolla; undersöka; höra; testa; förhöra)
  kontrollieren; überprüfen; prüfen; nachprüfen; testen
  • kontrollieren verb (kontrolliere, kontrollierst, kontrolliert, kontrollierte, kontrolliertet, kontrolliert)
  • überprüfen verb (überprüfe, überprüfst, überprüft, überprüfte, überprüftet, überprüft)
  • prüfen verb (prüfe, prüfst, prüft, prüfte, prüftet, geprüf)
  • nachprüfen verb (prüfe nach, prüfst nach, prüft nach, prüfte nach, prüftet nach, nachgeprüft)
  • testen verb (teste, testest, testet, testete, testetet, getestet)
 3. inspektera (undersöka; kontrollera; utvärdera)
  kontrollieren; prüfen; mustern; inspizieren; examinieren
  • kontrollieren verb (kontrolliere, kontrollierst, kontrolliert, kontrollierte, kontrolliertet, kontrolliert)
  • prüfen verb (prüfe, prüfst, prüft, prüfte, prüftet, geprüf)
  • mustern verb (mustere, musterst, mustert, musterte, mustertet, gemustert)
  • inspizieren verb (inspiziere, inspizierst, inspiziert, inspizierte, inspiziertet, inspiziert)
  • examinieren verb (examiniere, examinierst, examiniert, examinierte, examiniertet, examiniert)
 4. inspektera (se över; kolla)
  übersehen; betrachten; überblicken; inspizieren
  • übersehen verb (übersehe, übersiehst, übersieht, übersah, übersaht, übersehen)
  • betrachten verb (betrachte, betrachtest, betrachtet, betrachtete, betrachtetet, betrachtet)
  • überblicken verb (überblicke, überblickst, überblickt, überblickte, überblicktet, überblickt)
  • inspizieren verb (inspiziere, inspizierst, inspiziert, inspizierte, inspiziertet, inspiziert)
 5. inspektera (titta; se på; betrakta)
  schauen; betrachten; hinblicken
  • schauen verb (schaue, schaust, schaut, schaute, schautet, geschaut)
  • betrachten verb (betrachte, betrachtest, betrachtet, betrachtete, betrachtetet, betrachtet)
  • hinblicken verb (blicke hin, blickst hin, blickt hin, blickte hin, blicktet hin, hingeblickt)

Conjugations for inspektera:

presens
 1. inspekterar
 2. inspekterar
 3. inspekterar
 4. inspekterar
 5. inspekterar
 6. inspekterar
imperfekt
 1. inspekterade
 2. inspekterade
 3. inspekterade
 4. inspekterade
 5. inspekterade
 6. inspekterade
framtid 1
 1. kommer att inspektera
 2. kommer att inspektera
 3. kommer att inspektera
 4. kommer att inspektera
 5. kommer att inspektera
 6. kommer att inspektera
framtid 2
 1. skall inspektera
 2. skall inspektera
 3. skall inspektera
 4. skall inspektera
 5. skall inspektera
 6. skall inspektera
conditional
 1. skulle inspektera
 2. skulle inspektera
 3. skulle inspektera
 4. skulle inspektera
 5. skulle inspektera
 6. skulle inspektera
perfekt particip
 1. har inspekterat
 2. har inspekterat
 3. har inspekterat
 4. har inspekterat
 5. har inspekterat
 6. har inspekterat
imperfekt particip
 1. hade inspekterat
 2. hade inspekterat
 3. hade inspekterat
 4. hade inspekterat
 5. hade inspekterat
 6. hade inspekterat
blandad
 1. inspektera!
 2. inspektera!
 3. inspekterad
 4. inspekterande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

inspektera [-en] noun

 1. inspektera (besöka)
  die Besichtigung; die Inspektion

Translation Matrix for inspektera:

NounRelated TranslationsOther Translations
Besichtigung besöka; inspektera besiktning; inspektion; kontroll; mönstring; undersökning; visitering
Inspektion besöka; inspektera besiktning; genomgång; inspektion; inspektionsrunda; justering; kontroll; mönstring; service; undersökning; visitering; överhalning
VerbRelated TranslationsOther Translations
anblicken inspektera; undersöka; visitera betrakta; kasta en blick på; observera; snegla; stirra på; titta på; åse
anschauen inspektera; undersöka; visitera betrakta; bevaka; bli medveten om; försvinna; hålla ett öga på; kasta en blick på; kolla; notera; observera; se; skåda; snegla; stick; stirra på; titta på; uppmärksamma; åse
ansehen inspektera; undersöka; visitera betrakta; bevaka; bli medveten om; försvinna; hålla ett öga på; iaktta; kasta en blick på; kolla; notera; observera; se; skåda; snegla; stick; stirra på; titta på; uppmärksamma; åse
beschauen inspektera; undersöka; visitera betänka; försvinna; stick; tankeställa; tänka över; överväga
besichtigen inspektera; undersöka; visitera besiktiga; kontrolera; titta på
betrachten betrakta; inspektera; kolla; se på; se över; titta; undersöka; visitera avse; betrakta; betänka; bli medveten om; försvinna; ha avsiktet; kasta en blick på; notera; observera; se; skåda; snegla; stick; stirra på; tankeställa; titta på; tänka; tänka över; uppmärksamma; ämna; åse; överväga
examinieren inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera kontrollera; undersöka
hinblicken betrakta; inspektera; se på; titta bevaka; hålla ett öga på; iaktta; kolla; observera; åse
inspizieren inspektera; kolla; kontrollera; se över; undersöka; utvärdera besiktiga; försvinna; ge akt på; ha uppsikt över; hålla ett öga på; kolla; kontrolera; kontrollera; pröva; stick; testa; tillse; titta på; undersöka; övervaka
kontrollieren förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; testa; undersöka; utvärdera behärska; ge uppdrag; ha under kontroll; kolla; kommandera; kontrollera; pröva; testa; undersöka
mustern inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera; visitera försvinna; stick
nachprüfen förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka kolla; kontrollera; spåra; testa; undersöka
prüfen förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; testa; undersöka; utvärdera fråga; förfråga; försvinna; granska; höra efter; höra sig för; kolla; kontrollera; pröva; smaka; spionera på; spåra; stick; testa; undersöka; undra
schauen betrakta; inspektera; se på; titta; undersöka; visitera bevaka; bli medveten om; iaktta; notera; observera; se; skåda; stirra på; titta på; uppmärksamma; åse
sehen inspektera; undersöka; visitera ana; bevaka; bevittna; bli medveten om; förstå; iaktta; känna; märka; notera; närvara; observera; se; skåda; stirra på; titta på; uppfatta; uppmärksamma; åse; övervara
testen förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka försöka; kolla; kontrollera; pröva; pröva ut; smaka; testa; undersöka
überblicken inspektera; kolla; se över
überprüfen förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka fråga; förfråga; höra efter; höra sig för; kolla; kontrollera; ominspektera; omtesta; pröva; revidera; spåra; testa; titta efter; undersöka; undra; validera; verifiera; ändra
übersehen inspektera; kolla; se över förbise; ha uppsikt över; titta ut över; överse med; övervaka

Synonyms for "inspektera":


Wiktionary Translations for inspektera:

inspektera
verb
 1. nochmals kontrollieren, wiederholt prüfen

Cross Translation:
FromToVia
inspektera inspizieren; untersuchen; begutachten inspect — examine critically, scrutinize
inspektera inspizieren; prüfen; begutachten inspect — view and examine officially
inspektera beaufsichtigen; inspizieren; mustern inspecterexaminer avec attention.