Swedish

Detailed Translations for skrika from Swedish to German

skrika:

skrika verb (skriker, skrek, skrikit)

 1. skrika (gapa; vråla; rya; gasta)
  schreien; plärren
  • schreien verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • plärren verb (plärre, plärrst, plärrt, plärrte, plärrtet, geplärr)
 2. skrika (ropa; hojta; gapa)
  schreien; brüllen; kläffen; johlen; herausschreien
  • schreien verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • brüllen verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • kläffen verb (kläffe, kläffst, kläfft, kläffte, kläfftet, gekläft)
  • johlen verb (johle, johlst, johlt, johlte, johltet, gejohlt)
  • herausschreien verb (schreie heraus, schreist heraus, schreit heraus, schrie heraus, schriet heraus, herausgeschrieen)
 3. skrika (vråla; gallskrika; tjuta)
  brüllen; lärmen; poltern
  • brüllen verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • lärmen verb (lärme, lärmst, lärmt, lärmte, lärmtet, gelärmt)
  • poltern verb (poltere, polterst, poltert, polterte, poltertet, gepoltert)
 4. skrika (vråla; böla)
  schreien; brüllen; heulen; skandieren
  • schreien verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • brüllen verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • heulen verb (heule, heulst, heult, heulte, heultet, geheult)
  • skandieren verb (skandiere, skandierst, skandiert, skandierte, skandiertet, skandiert)
 5. skrika (vråla; höja rösten)
  herausschreien
  • herausschreien verb (schreie heraus, schreist heraus, schreit heraus, schrie heraus, schriet heraus, herausgeschrieen)
 6. skrika (böla; ropa högt; ryta; )
  rasen; schreien; bellen; schallen; brüllen; toben; heulen; singen; hausen; jagen; wettern; sausen; poltern; dröhnen; zischen; fegen; donnern; kläffen; grassieren; tosen; wüten; johlen; skandieren; herausschreien
  • rasen verb (rase, rasst, rast, raste, rastet, gerast)
  • schreien verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • bellen verb (belle, bellst, bellt, bellte, belltet, gebellt)
  • schallen verb (schalle, schallst, schallt, schallte, schalltet, geschallt)
  • brüllen verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • toben verb (tobe, tobst, tobt, tobte, tobtet, getobt)
  • heulen verb (heule, heulst, heult, heulte, heultet, geheult)
  • singen verb (singe, singst, singt, sang, sangt, gesungen)
  • hausen verb (hause, hausst, haust, hauste, haustet, gehaust)
  • jagen verb (jage, jagst, jagt, jagte, jagtet, gejagt)
  • wettern verb (wettere, wetterst, wettert, wetterte, wettertet, gewettert)
  • sausen verb (sause, sausest, saust, sauste, saustet, gesaust)
  • poltern verb (poltere, polterst, poltert, polterte, poltertet, gepoltert)
  • dröhnen verb (dröhne, dröhnst, dröhnt, dröhnte, dröhntet, gedröhnt)
  • zischen verb (zische, zischt, zischte, zischtet, gezischt)
  • fegen verb (fege, fegst, fegt, fegte, fegtet, gefegt)
  • donnern verb (donnere, donnerst, donnert, donnerte, donnertet, gedonnert)
  • kläffen verb (kläffe, kläffst, kläfft, kläffte, kläfftet, gekläft)
  • grassieren verb (grassiere, grassierst, grassiert, grassierte, grassiertet, grassiert)
  • tosen verb (tose, tost, toste, tostet, getost)
  • wüten verb (wüte, wütest, wütet, wütete, wütetet, gewütet)
  • johlen verb (johle, johlst, johlt, johlte, johltet, gejohlt)
  • skandieren verb (skandiere, skandierst, skandiert, skandierte, skandiertet, skandiert)
  • herausschreien verb (schreie heraus, schreist heraus, schreit heraus, schrie heraus, schriet heraus, herausgeschrieen)
 7. skrika (gråta; lipa)
  weinen; heulen; brüllen; kreischen
  • weinen verb (weine, weinst, weint, weinte, weintet, geweint)
  • heulen verb (heule, heulst, heult, heulte, heultet, geheult)
  • brüllen verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • kreischen verb (kreische, kreischest, kreischt, kreischte, kreischtet, gekreischt)
 8. skrika (skälla)
  bellen; kläffen
  • bellen verb (belle, bellst, bellt, bellte, belltet, gebellt)
  • kläffen verb (kläffe, kläffst, kläfft, kläffte, kläfftet, gekläft)
 9. skrika (anropa; kalla på; ropa)
  anrufen; anreden; ansprechen
  • anrufen verb (rufe an, rufst an, ruft an, rief an, rieft an, angerufen)
  • anreden verb (rede an, redest an, redet an, redete an, redetet an, angeredet)
  • ansprechen verb (spreche an, sprichst an, sprich an, sprach an, spracht an, angesprochen)
 10. skrika (kalla; ropa; benämna)
  rufen; kreischen; schreien; lautauf schreien
  • rufen verb (rufe, rufst, ruft, rief, rieft, gerufen)
  • kreischen verb (kreische, kreischest, kreischt, kreischte, kreischtet, gekreischt)
  • schreien verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • lautauf schreien verb (schreie lautauf, schreist lautauf, schreit lautauf, schrie lautauf, schriet lautauf, lautauf geschrieen)
 11. skrika (rasa; härja; skräna; gå an)
  rasen; wüten; toben; schelten; brüllen; schimpfen; tosen; ausfahren
  • rasen verb (rase, rasst, rast, raste, rastet, gerast)
  • wüten verb (wüte, wütest, wütet, wütete, wütetet, gewütet)
  • toben verb (tobe, tobst, tobt, tobte, tobtet, getobt)
  • schelten verb (schelte, schiltst, schilt, schalt, schaltet, gescholten)
  • brüllen verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • schimpfen verb (schimpfe, schimpfst, schimpft, schimpfte, schimpftet, geschimpft)
  • tosen verb (tose, tost, toste, tostet, getost)
  • ausfahren verb (fahre aus, fährst aus, fährt aus, fuhr aus, fuhret aus, ausgefahren)
 12. skrika (klaga; skria)
  sich totlachen; sich kranklachen
  • sich totlachen verb (lache mich tot, lachst dich tot, lacht sich tot, lachte sich tot, lachtet euch tot, sich totgelacht)
  • sich kranklachen verb (lache mich, lachst dich, lacht sich, lachte sich, lachtet euch, sich gelacht)
 13. skrika (bua; vråla; skräna)
  johlen; ausschimpfen; schreien; toben; jubeln; brüllen; jauchzen; herausschreien; lautauf schreien
  • johlen verb (johle, johlst, johlt, johlte, johltet, gejohlt)
  • ausschimpfen verb (schimpfe aus, schimpfst aus, schimpft aus, schimpfte aus, schimpftet aus, ausgeschimpft)
  • schreien verb (schreie, schreist, schreit, schrie, schriet, geschrien)
  • toben verb (tobe, tobst, tobt, tobte, tobtet, getobt)
  • jubeln verb (juble, jubelst, jubelt, jubelte, jubeltet, gejubelt)
  • brüllen verb (brülle, brüllst, brüllt, brüllte, brülltet, gebrüllt)
  • jauchzen verb (jauchze, jauchzt, jauchzte, jauchztet, gejauchzt)
  • herausschreien verb (schreie heraus, schreist heraus, schreit heraus, schrie heraus, schriet heraus, herausgeschrieen)
  • lautauf schreien verb (schreie lautauf, schreist lautauf, schreit lautauf, schrie lautauf, schriet lautauf, lautauf geschrieen)

Conjugations for skrika:

presens
 1. skriker
 2. skriker
 3. skriker
 4. skriker
 5. skriker
 6. skriker
imperfekt
 1. skrek
 2. skrek
 3. skrek
 4. skrek
 5. skrek
 6. skrek
framtid 1
 1. kommer att skrika
 2. kommer att skrika
 3. kommer att skrika
 4. kommer att skrika
 5. kommer att skrika
 6. kommer att skrika
framtid 2
 1. skall skrika
 2. skall skrika
 3. skall skrika
 4. skall skrika
 5. skall skrika
 6. skall skrika
conditional
 1. skulle skrika
 2. skulle skrika
 3. skulle skrika
 4. skulle skrika
 5. skulle skrika
 6. skulle skrika
perfekt particip
 1. har skrikit
 2. har skrikit
 3. har skrikit
 4. har skrikit
 5. har skrikit
 6. har skrikit
imperfekt particip
 1. hade skrikit
 2. hade skrikit
 3. hade skrikit
 4. hade skrikit
 5. hade skrikit
 6. hade skrikit
blandad
 1. skrik!
 2. skrik!
 3. -
 4. skrikande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

skrika [-en] noun

 1. skrika
  der Schreien
 2. skrika
  Johlen

Translation Matrix for skrika:

NounRelated TranslationsOther Translations
Johlen skrika buande; förlöjligande; hån; hånskratt; rytande; vrålande; ylande
Schreien skrika fågelsång; inkallelse; kallelse; lockrop; rop; rytande; sammankallande; skrikande; tjutande; upprop; vrålande; vrålanede; ylande
VerbRelated TranslationsOther Translations
anreden anropa; kalla på; ropa; skrika tala; tala till någon
anrufen anropa; kalla på; ropa; skrika anropa; inropa; ringa; ringa någon; ringa upp; slå en signal; telefonera; vända sig till; åkalla
ansprechen anropa; kalla på; ropa; skrika appelera känslan; diskutera; influera; kommentera; prata igenom; påverka; reagera på; ta på sig; tala; tala om; tala till någon
ausfahren gå an; härja; rasa; skrika; skräna avluta loppet; avsegla; hissa segel; klara till slutet; resa iväg; rida ut; rida ut stormen; segla; åka iväg
ausschimpfen bua; skrika; skräna; vråla håna; kalla någon namn; klaga; knorra; morra lågt; muttra; skymfa; vara spydig mot
bellen böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; skälla; tjuta; vråla
brüllen bua; böla; gallskrika; gapa; gråta; gå an; hojta; härja; lipa; rasa; ropa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skräna; tjuta; vråla bada i pengar; dundra; gnälla; jämra; kvida; rasa; skrika högt; skrika ut; skråla; storma; tjuta; vara rasande; vara rik; vara tät; vråla
donnern böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla bullra; dundra; knalla; krascha; panga; rasa; skrika högt; skråla; smälla; storma; tjuta; vråla; åska
dröhnen böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla skramla
fegen böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla hasta; ila; rusa; skynda; torka av
grassieren böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla
hausen böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla härbärgera; inkvartera
herausschreien bua; böla; gapa; hojta; höja rösten; ropa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skräna; tjuta; vråla gnälla; jubbla; jämra; kvida; skrika ut; snyfta
heulen böla; gråta; lipa; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla gny; gnälla; gråta; jämra; jämra sig; klaga; kvida; snyfta; snörvla
jagen böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla armbågas; brådska; driva; fly; följa; försöka; hasta; ila; jaga efter; knuffas; köra fort; löpa; rusa; ränna; skynda; skynda på; sporra; springa; stötas; trycka på; trängas i en folksamling
jauchzen bua; skrika; skräna; vråla gnälla; jubbla; jämra; kvida
johlen bua; böla; gapa; hojta; ropa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skräna; tjuta; vråla gnälla; jubbla; jämra; kvida
jubeln bua; skrika; skräna; vråla främja; gnälla; ingiva mod; inspirera; jubbla; jämra; kvida; stimulera; uppmuntra
kläffen böla; gapa; hojta; ropa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skälla; tjuta; vråla
kreischen benämna; gråta; kalla; lipa; ropa; skrika skrika ut
lautauf schreien benämna; bua; kalla; ropa; skrika; skräna; vråla gnälla; jubbla; jämra; kvida
lärmen gallskrika; skrika; tjuta; vråla föra oväsen; klampa; klappra; klattra; larma; rassla; skramla; slamra
plärren gapa; gasta; rya; skrika; vråla bräka; böla; gråta; snyfta
poltern böla; gallskrika; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla klampa; klappra; klattra; rassla; skramla; slamra; surra
rasen böla; gå an; härja; rasa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skräna; tjuta; vråla armbågas; dundra; fly; ila; knuffas; köra fort; löpa; rasa; ränna; skrika högt; skråla; springa; spurta; storma; stötas; tjuta; trycka på; trängas i en folksamling; vara rasande; vråla; öka tempot
rufen benämna; kalla; ropa; skrika kalla samman; kalla över; påminna; ropa; ropa till; skicka efter; skrika åt
sausen böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla frasa; kasta; prassla; rassla; slänga; smattra
schallen böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla eka; garva; genljuda; ljuda; låta; pejla; rasa; skratta; skrika högt; skråla; sondera; säga efter; tjuta; upprepa; vara hörbar; vråla
schelten gå an; härja; rasa; skrika; skräna banna; bryta ut i raseri; dundra; förebrå; förehålla; förmana; gräla; hysa agg till någon; kalla någon namn; kivas; klaga; klandra; klandra någon; knorra; läxa upp; morra lågt; muttra; rasa; råka i gräl; skäla ut; storma; tillrättavisa; tvista; vanära
schimpfen gå an; härja; rasa; skrika; skräna brumma; bryta ut i raseri; dundra; gnälla; gräla; gräla på; kalla någon namn; kivas; klaga; knorra; knota; kurra; kvirra; morra lågt; muttra; rasa; råka i gräl; skälla ut; storma; tvista
schreien benämna; bua; böla; gapa; gasta; hojta; kalla; ropa; ropa högt; rya; ryta; råma; skrika; skräna; tjuta; vråla gnälla; gråta; jubbla; jämra; jämra sig; klaga; kvida; snyfta
sich kranklachen klaga; skria; skrika gapskratta; skratta av full hals; skratta ihjäl sig; skrika av skratt
sich totlachen klaga; skria; skrika skratta av full hals; skratta ihjäl sig
singen böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla sjunga
skandieren böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla skandera
toben bua; böla; gå an; härja; rasa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skräna; tjuta; vråla föra oväsen; gnälla; jubbla; jämra; kvida; larma; leka runt; rasa; skrika högt; skråla; spela ruffigt; springa vilt som en häst; tala fult; tjuta; vara rasande; vråla
tosen böla; gå an; härja; rasa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skräna; tjuta; vråla vara rasande; åska
weinen gråta; lipa; skrika gny; gnälla; gråta; jämra sig; klaga; snyfta
wettern böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla chikanera; förolämpa; kalla någon namn; klaga; knorra; morra lågt; muttra; tala fult; vanhedra; åska
wüten böla; gå an; härja; rasa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skräna; tjuta; vråla dundra; rasa; storma; vara rasande
zischen böla; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla

Synonyms for "skrika":


Wiktionary Translations for skrika:

skrika
 1. einen plötzlichen, lauten Ruf ausstoßen (zum Beispiel Schmerzschrei)
 2. mit lauter Stimme äußern

Cross Translation:
FromToVia
skrika schreien cry — intransitive: to shout, scream, yell
skrika schreien cry — transitive: to shout, to scream (words)
skrika schreien scream — to make the sound of a scream
skrika schreien shout — to utter a sudden and loud outcry
skrika kreischen squeal — to scream a high-pitched squeal
skrika rufen roepen — met verheffing van stem de aandacht van iemand trachten te verkrijgen

Related Translations for skrika