Swedish

Detailed Translations for uppmuntra from Swedish to German

uppmuntra:

uppmuntra adj

 1. uppmuntra

uppmuntra verb (uppmuntrar, uppmuntrade, uppmuntrat)

 1. uppmuntra
  aufmuntern; trösten; ermutigen; aufrichten; aufheitern
  • aufmuntern verb (muntere auf, munterst auf, muntert auf, munterte auf, muntertet auf, aufgemuntert)
  • trösten verb (tröste, tröstest, tröstet, tröstete, tröstetet, getröstet)
  • ermutigen verb (ermutige, ermutigst, ermutigt, ermutigte, ermutigtet, ermutigt)
  • aufrichten verb (richte auf, richtest auf, richtet auf, richtete auf, richtetet auf, aufgerichtet)
  • aufheitern verb (heitere auf, heiterst auf, heitert auf, heiterte auf, heitertet auf, aufgeheitert)
 2. uppmuntra
  anspornen; anfeuern; anheizen
  • anspornen verb (sporne an, spornst an, spornt an, spornte an, sporntet an, angespornt)
  • anfeuern verb (feuere an, feuerst an, feuert an, feuerte an, feuertet an, angefeuert)
  • anheizen verb
 3. uppmuntra (främja; stimulera; ingiva mod)
  ermutigen; komplimentieren; bejauchzen; feiern; schüren; jubeln; ermuntern; zusprechen; anfachen; aufmuntern; zujubeln; anblasen; anschüren; zujauchzen
  • ermutigen verb (ermutige, ermutigst, ermutigt, ermutigte, ermutigtet, ermutigt)
  • komplimentieren verb (komplimentiere, komplimentierst, komplimentiert, komplimentierte, komplimentiertet, komplimentiert)
  • bejauchzen verb (bejauchze, bejauchzt, bejauchzte, bejauchztet, bejauchzt)
  • feiern verb (feiere, feierst, feiert, feierte, feiertet, gefeiert)
  • schüren verb (schüre, schürst, schürt, schürte, schürtet, geschürt)
  • jubeln verb (juble, jubelst, jubelt, jubelte, jubeltet, gejubelt)
  • ermuntern verb (ermuntere, ermunterst, ermuntert, ermunterte, ermuntertet, ermuntert)
  • zusprechen verb (spreche zu, sprichst zu, spricht zu, sprach zu, spracht zu, zugesprochen)
  • anfachen verb (fache an, fachst an, facht an, fachte an, fachtet an, angefacht)
  • aufmuntern verb (muntere auf, munterst auf, muntert auf, munterte auf, muntertet auf, aufgemuntert)
  • zujubeln verb (jubele zu, jubelst zu, jubelt zu, jubelte zu, jubeltet zu, zugejubelt)
  • anblasen verb (blase an, bläst an, blies an, bliest an, angeblasen)
  • anschüren verb (schüre an, schürst an, schürt an, schürte an, schürtet an, angeschürt)
  • zujauchzen verb
 4. uppmuntra (motivera)
  motivieren; unterstützen; ermutigen; anfeuern; aufmuntern; antreiben; ermuntern; anspornen
  • motivieren verb (motiviere, motivierst, motiviert, motivierte, motiviertet, motiviert)
  • unterstützen verb (unterstütze, unterstützt, unterstützte, unterstütztet, unterstützt)
  • ermutigen verb (ermutige, ermutigst, ermutigt, ermutigte, ermutigtet, ermutigt)
  • anfeuern verb (feuere an, feuerst an, feuert an, feuerte an, feuertet an, angefeuert)
  • aufmuntern verb (muntere auf, munterst auf, muntert auf, munterte auf, muntertet auf, aufgemuntert)
  • antreiben verb (treibe an, treibst an, treibt an, trieb an, triebt an, angetrieben)
  • ermuntern verb (ermuntere, ermunterst, ermuntert, ermunterte, ermuntertet, ermuntert)
  • anspornen verb (sporne an, spornst an, spornt an, spornte an, sporntet an, angespornt)
 5. uppmuntra (driva på; uppmana)
 6. uppmuntra (inspirera; stimulera)
  bejubeln; zujauchzen; bejauchzen; zujubeln; jubeln; komplimentieren; feiern
  • bejubeln verb
  • zujauchzen verb
  • bejauchzen verb (bejauchze, bejauchzt, bejauchzte, bejauchztet, bejauchzt)
  • zujubeln verb (jubele zu, jubelst zu, jubelt zu, jubelte zu, jubeltet zu, zugejubelt)
  • jubeln verb (juble, jubelst, jubelt, jubelte, jubeltet, gejubelt)
  • komplimentieren verb (komplimentiere, komplimentierst, komplimentiert, komplimentierte, komplimentiertet, komplimentiert)
  • feiern verb (feiere, feierst, feiert, feierte, feiertet, gefeiert)
 7. uppmuntra (inge ny tillförsikt; lugna)
  beruhigen; beschwichtigen
  • beruhigen verb (beruhige, beruhigst, beruhigt, beruhigte, beruhigtet, beruhigt)
  • beschwichtigen verb (beschwichtige, beschwichtigst, beschwichtigt, beschwichtigte, beschwichtigtet, beschwichtigt)
 8. uppmuntra (peppa; heja på)
  aufrichten; anmutigen; Mut zusprechen
 9. uppmuntra (göra glad; muntra upp)
  ermuntern; aufmuntern
  • ermuntern verb (ermuntere, ermunterst, ermuntert, ermunterte, ermuntertet, ermuntert)
  • aufmuntern verb (muntere auf, munterst auf, muntert auf, munterte auf, muntertet auf, aufgemuntert)
 10. uppmuntra (gynna; understödja; favorisera; befordra; föredra)
  jemand begunstigen; vorgeben; vortäuschen; vorschieben; vorschießen
  • vorgeben verb (gebe vor, gibst vor, gibt vor, gab vor, gabt vor, vorgegeben)
  • vortäuschen verb (täusche vor, täuscht vor, täuschte vor, täuschtet vor, vorgetäuscht)
  • vorschieben verb (schiebe vor, schiebst vor, schiebt vor, schob vor, schobt vor, vorgeschoben)
  • vorschießen verb (schieße vor, schießt vor, schoß, schoßt, vorgeschossen)

Conjugations for uppmuntra:

presens
 1. uppmuntrar
 2. uppmuntrar
 3. uppmuntrar
 4. uppmuntrar
 5. uppmuntrar
 6. uppmuntrar
imperfekt
 1. uppmuntrade
 2. uppmuntrade
 3. uppmuntrade
 4. uppmuntrade
 5. uppmuntrade
 6. uppmuntrade
framtid 1
 1. kommer att uppmuntra
 2. kommer att uppmuntra
 3. kommer att uppmuntra
 4. kommer att uppmuntra
 5. kommer att uppmuntra
 6. kommer att uppmuntra
framtid 2
 1. skall uppmuntra
 2. skall uppmuntra
 3. skall uppmuntra
 4. skall uppmuntra
 5. skall uppmuntra
 6. skall uppmuntra
conditional
 1. skulle uppmuntra
 2. skulle uppmuntra
 3. skulle uppmuntra
 4. skulle uppmuntra
 5. skulle uppmuntra
 6. skulle uppmuntra
perfekt particip
 1. har uppmuntrat
 2. har uppmuntrat
 3. har uppmuntrat
 4. har uppmuntrat
 5. har uppmuntrat
 6. har uppmuntrat
imperfekt particip
 1. hade uppmuntrat
 2. hade uppmuntrat
 3. hade uppmuntrat
 4. hade uppmuntrat
 5. hade uppmuntrat
 6. hade uppmuntrat
blandad
 1. uppmuntra!
 2. uppmuntra!
 3. uppmuntrad
 4. uppmuntrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

uppmuntra [-en] noun

 1. uppmuntra (stimulera)
  die Anmutigungen; die Zusprüche

Translation Matrix for uppmuntra:

NounRelated TranslationsOther Translations
Anmutigungen stimulera; uppmuntra
Zusprüche stimulera; uppmuntra uppigande; uppmuntrande
VerbRelated TranslationsOther Translations
Mut zusprechen heja på; peppa; uppmuntra
anblasen främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra blåsa; blåsa upp; fläkta; röra om; sköta elden; underblåsa
anfachen främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra blåsa upp; röra om; sköta elden; underblåsa
anfeuern motivera; uppmuntra blåsa upp; motivera någon; stimulera; underblåsa
anheizen uppmuntra
anmutigen heja på; peppa; uppmuntra
anschüren främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra blåsa upp; kärna; riva upp; räfsa ihop; röra om; skaka om; skrapa ihop; sköta elden; underblåsa; uppröra
anspornen motivera; uppmuntra egga; följa; jaga efter; motivera någon; påskynda; skjuta på; stimulera; uppväcka; väcka till liv
antreiben motivera; uppmuntra driva; driva på; egga upp; fortsätta; framdriva; följa; gå vidare; hetsa; jaga efter; jaga på; köra vidare; piska på; skynda på; sporra; tränga på; viska; viska i någons öra
aufheitern uppmuntra förklara; klarna; klarna upp; ljusna; lysa upp; upplysa
aufmuntern främja; göra glad; ingiva mod; motivera; muntra upp; stimulera; uppmuntra driva på; hetsa; lysa upp; piffa upp; pigga upp; provocera; reta; snofsa till; uppröra
aufrichten heja på; peppa; uppmuntra bygga; komma på benen; resa på sig
bejauchzen främja; ingiva mod; inspirera; stimulera; uppmuntra
bejubeln inspirera; stimulera; uppmuntra
beruhigen inge ny tillförsikt; lugna; uppmuntra bli sams; försona; lindra; lugna; lugna ner; sluta fred med
beschwichtigen inge ny tillförsikt; lugna; uppmuntra begränsa; bli sams; försona; inskränka; lindra; lugna; sluta fred med
ermuntern främja; göra glad; ingiva mod; motivera; muntra upp; stimulera; uppmuntra driva på; hetsa; kvickna till; motivera någon; pigga upp; provocera; påskynda; reta; skjuta på; stimulera; uppröra
ermutigen främja; ingiva mod; motivera; stimulera; uppmuntra driva på; motivera någon; påskynda; skjuta på; stimulera
feiern främja; ingiva mod; inspirera; stimulera; uppmuntra avskeda; celebrera; fira; låta dem fira; släppa; sparka; säga upp; traktera; underhålla; undfägna
jemand begunstigen befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra
jemanden zu etwas ermuntern driva på; uppmana; uppmuntra
jubeln främja; ingiva mod; inspirera; stimulera; uppmuntra bua; gnälla; jubbla; jämra; kvida; skrika; skräna; vråla
komplimentieren främja; ingiva mod; inspirera; stimulera; uppmuntra ge komplimanger; komplimentera
motivieren motivera; uppmuntra motivera någon; påskynda; skjuta på; stimulera
provuzieren driva på; uppmana; uppmuntra
schüren främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra blåsa upp; kärna; röra om; skaka om; sköta elden; underblåsa; uppröra
trösten uppmuntra lugna; trösta
unterstützen motivera; uppmuntra begåva; bära; förläna; lugna; proppa; stödja; stötta; trösta; underlätta; understödja; uppmuntra till; utrusta
vorgeben befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra bedra; fejka; förleda; göra illusioner; lura; låtsas; narra; simulera; skjuta framför sig; vilseleda
vorschieben befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra flytta upp; skjuta framför sig; trycka framåt
vorschießen befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra
vortäuschen befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra fejka; låtsas; simulera
zujauchzen främja; ingiva mod; inspirera; stimulera; uppmuntra
zujubeln främja; ingiva mod; inspirera; stimulera; uppmuntra
zusprechen främja; ingiva mod; stimulera; uppmuntra driva på
ModifierRelated TranslationsOther Translations
aufgemuntert uppmuntra uppmuntrad; uppmuntrat

Synonyms for "uppmuntra":


Wiktionary Translations for uppmuntra:

uppmuntra
verb
 1. jemandem zureden, etwas zu tun
 1. jemanden (zu) etwas ermuntern: jemandem vorschlagen, etwas Neues zu probieren
 2. etwas unterstützen und fördern

Cross Translation:
FromToVia
uppmuntra ermutigen encourage — mentally support or motivate
uppmuntra ermuntern; ermutigen encouragerinciter à avoir du courage.

Related Translations for uppmuntra