Swedish

Detailed Translations for riva upp from Swedish to German

riva upp:

riva upp verb (river upp, rev upp, rivit upp)

 1. riva upp (skrapa ihop)
  zusammen rechen; rechen; harken
  • rechen verb (reche, rechst, recht, rechte, rechtet, gerecht)
  • harken verb (harke, harkst, harkt, harkte, harktet, geharkt)
 2. riva upp (räfsa ihop; skrapa ihop)
  anschüren
  • anschüren verb (schüre an, schürst an, schürt an, schürte an, schürtet an, angeschürt)
 3. riva upp
  reißen; einreißen; aufreißen; aufbrechen
  • reißen verb (reiße, reißest, reißt, riß, rißt, gerissen)
  • einreißen verb (reiße ein, reißt ein, riß ein, rißt ein, eingerissen)
  • aufreißen verb
  • aufbrechen verb (breche auf, brichst auf, bricht auf, brach auf, bracht auf, aufgebrochen)
 4. riva upp
  abbrechen; wegbrechen
  • abbrechen verb (breche ab, brechst ab, brecht ab, brechte ab, brechtet ab, abgebrecht)
  • wegbrechen verb

Conjugations for riva upp:

presens
 1. river upp
 2. river upp
 3. river upp
 4. river upp
 5. river upp
 6. river upp
imperfekt
 1. rev upp
 2. rev upp
 3. rev upp
 4. rev upp
 5. rev upp
 6. rev upp
framtid 1
 1. kommer att riva upp
 2. kommer att riva upp
 3. kommer att riva upp
 4. kommer att riva upp
 5. kommer att riva upp
 6. kommer att riva upp
framtid 2
 1. skall riva upp
 2. skall riva upp
 3. skall riva upp
 4. skall riva upp
 5. skall riva upp
 6. skall riva upp
conditional
 1. skulle riva upp
 2. skulle riva upp
 3. skulle riva upp
 4. skulle riva upp
 5. skulle riva upp
 6. skulle riva upp
perfekt particip
 1. har rivit upp
 2. har rivit upp
 3. har rivit upp
 4. har rivit upp
 5. har rivit upp
 6. har rivit upp
imperfekt particip
 1. hade rivit upp
 2. hade rivit upp
 3. hade rivit upp
 4. hade rivit upp
 5. hade rivit upp
 6. hade rivit upp
blandad
 1. riv upp!
 2. riv upp!
 3. riven upp
 4. rivande upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

riva upp noun

 1. riva upp (bryta upp)
  Aufbrechen; Aufreißen
 2. riva upp
  Ankurbeln

Translation Matrix for riva upp:

NounRelated TranslationsOther Translations
Ankurbeln riva upp
Aufbrechen bryta upp; riva upp
Aufreißen bryta upp; riva upp riva loss
VerbRelated TranslationsOther Translations
abbrechen riva upp avbryta; avbrytning; bryta ner; bryta sönder; bryta upp; föra till ett slut; förstöra; lämna; riva lös; sava; skilja; slita loss; splittra; söndra; tappa sav ur
anschüren riva upp; räfsa ihop; skrapa ihop blåsa upp; främja; ingiva mod; kärna; röra om; skaka om; sköta elden; stimulera; underblåsa; uppmuntra; uppröra
aufbrechen riva upp avresa; brista; bryta; bryta ned hus; bryta sig fri; bryta upp; bryta ut; gå av; gå bort; gå sönder; lämna; lösgöra sig; resa iväg; riva hus; rämna; spricka upp; stiga upp; åka iväg
aufreißen riva upp bryta upp; riva av; riva sönder; rämna; skryta; skrävla; slita av; slita isär; slita sönder; spricka upp; överdriva
einreißen riva upp bli en vana; förtära; förvärva; förvärva en färdighet; lära sig; sluka; svälja; uppsluka
harken riva upp; skrapa ihop harka; kratta; raka; riva; räfsa; skrapa
rechen riva upp; skrapa ihop harka; kratta; raka; riva; räfsa; skrapa
reißen riva upp draga; knastra; rycka; slänga; spakra
wegbrechen riva upp
zusammen rechen riva upp; skrapa ihop

Wiktionary Translations for riva upp:

riva upp
verb
 1. reflexiv: sich wund reiben

Related Translations for riva upp