Swedish

Detailed Translations for överenskommelse from Swedish to English

överenskommelse:

överenskommelse [-en] noun

 1. överenskommelse (kontrakt)
  the agreement; the contract
 2. överenskommelse (pakt; allians; union)
  the alliance; the agreement; the pact; the bond; the association; the union; the league
 3. överenskommelse
  the agreement; the settlement; the consent; the make a compromise; the approval; the come to terms; the concurrence; the chord; the permission
 4. överenskommelse (tack brev)
  the acknowledgement; the letter of thanks; the with thanks; the thanksgiving
 5. överenskommelse (fastställande; avtal)
  the settlement; the agreement
 6. överenskommelse (samförstånd)
  the understanding

Translation Matrix for överenskommelse:

NounRelated TranslationsOther Translations
acknowledgement tack brev; överenskommelse ACK; bekräftelse; erkännande; erkänsla; tack; tacksägelse; uppskattning
agreement allians; avtal; fastställande; kontrakt; pakt; union; överenskommelse tillstånd
alliance allians; pakt; union; överenskommelse alliance; allians; alliera; broderskap; brödraskap; förbindelse; förhållande; koalition; pakt; relation; samarbete; samband; sammanhörighet; samverkan
approval överenskommelse auktorisation; bemyndigande; bifall; fullmakt; godkännande; godkännandeaktivitet; medgivande; samtycke; tillstånd
association allians; pakt; union; överenskommelse allians; association; band; broderskap; cirkel; förbindelse; förbund; förening; förhållande; gille; klubb; koalition; koppling; krets; länk; pakt; partnerskap; relation; samband; samfund; sammankoppling; sammanlänkning; sammanslutning; sällskap
bond allians; pakt; union; överenskommelse band; borgen; bundenhet; finpapper; förbindelse; förbindelseled; förhållande; förpliktelse; garanti; länk; mellanled; obligation; pant; relation; revers; samband; skuldsedel; släktskap; säkerhet; värdepapper
chord överenskommelse sladd; snöre; sträng
come to terms överenskommelse
concurrence överenskommelse sammanträffande; samtidighet
consent överenskommelse ja; medgivande; samtycke; tillstånd; tillåtelse
contract kontrakt; överenskommelse avtal; jobb; kontrakt; ärende
league allians; pakt; union; överenskommelse tävling
letter of thanks tack brev; överenskommelse
make a compromise överenskommelse
pact allians; pakt; union; överenskommelse allians; broderskap; koalition; pakt
permission överenskommelse acceptation; behörighet; lov; ratifikation; stadfästelse; tillstånd
settlement avtal; fastställande; överenskommelse arrangemang; avbetalning; avtal; bebyggelse; betalning; bosätta sig; bosättning; definition; hemgård; koloni; kolonisering; krampa; kvittning; livränta; lösning; nitning; nybygge; skuld avlösning; sättning; uppgörelse
thanksgiving tack brev; överenskommelse
understanding samförstånd; överenskommelse begrepp; begriplig; förstående; förståndsgåvor; föstånd; insikt; intellekt; intelligens
union allians; pakt; union; överenskommelse allians; bindning; broderskap; cirkel; förbindelse; förbund; förening; förhållande; gille; ihop kopplad; klubb; koalition; krets; liaison; nära samband; pakt; samfund; sammankoppling; sammanlänkande; sammanlänkning; sammanslutning; sällskap
with thanks tack brev; överenskommelse
VerbRelated TranslationsOther Translations
contract dra ihop sig; dra samman; fatta; finna; ; kontrahera; kontraktera; skaffa sig
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
understanding förstående
OtherRelated TranslationsOther Translations
agreement affärsavtal
alliance bundsförvantskap
approval anklang; gillande; medhåll
association assis; association
bond obligation
chord ackord
come to terms dagtinga
contract affärsavtal; avslut; entreprenad
settlement biläggande; biläggning
understanding förståelse; ingenium
union förbindning

Wiktionary Translations for överenskommelse:

överenskommelse
noun
 1. binding agreement
 2. agreement that is legally binding
 3. an understanding to follow a course of conduct
verb
 1. to come to terms of agreement

Cross Translation:
FromToVia
överenskommelse arrangement Absprache — Verständigung von Partnern über künftige Handlungen oder Unterlassungen
överenskommelse understanding; stipulation; settlement; deal; convention; bargain; arrangement; agreement; accord Abmachung — eine mündliche oder schriftliche Vereinbarung, die bindend und wirksam ist
överenskommelse treaty AbkommenEinigung, Vereinbarung zwischen zwei Parteien (Institutionen oder Staaten) über etwas
överenskommelse accord; agreement; accordance; concurrence; consonance; concord concordance — courant|fr conformité ; analogie ; correspondance ; accord entre les choses.

Related Translations for överenskommelse