Swedish

Detailed Translations for auktorisation from Swedish to English

auktorisation:

auktorisation [-en] noun

  1. auktorisation (bemyndigande; berättigande)
    the authorization; the authorisation
  2. auktorisation (fullmakt; bemyndigande)
    the authorization; the power of attorney; the approval; the mandate; the fiat; the authority; the licence; the power; the license; the authorisation

Translation Matrix for auktorisation:

NounRelated TranslationsOther Translations
approval auktorisation; bemyndigande; fullmakt bifall; godkännande; godkännandeaktivitet; medgivande; samtycke; tillstånd; överenskommelse
authorisation auktorisation; bemyndigande; berättigande; fullmakt bemyndigande; berättigande; ratifikation; stadfästelse; tillåtelse
authority auktorisation; bemyndigande; fullmakt auktoritet; befogenhet; befullmäktigande; expert; fullmakt; ha befogenhet; herravälde; härskare; makt; mandat; mandera; myndighet; sakkunnig; specialist; styrka; övervälde
authorization auktorisation; bemyndigande; berättigande; fullmakt auktorisering; bemyndigande; berättigande; ratifikation; stadfästelse; tillåtelse
fiat auktorisation; bemyndigande; fullmakt
licence auktorisation; bemyndigande; fullmakt brev; certifikat; diplom; fri lejd; fullmakt; körkort; lejdbrev; licens; licensrätt; lisens; lov; passerbrev; tillstånd; urkund
license auktorisation; bemyndigande; fullmakt brev; certifikat; diplom; fri lejd; fullmakt; körkort; lejdbrev; licens; licensrätt; lisens; lov; passerbrev; tillstånd; urkund
mandate auktorisation; bemyndigande; fullmakt befullmäktigande; fullmakt; mandat; mandera; tjänsteuppdrag
power auktorisation; bemyndigande; fullmakt auktoritet; elektrisk ström; elkraft; energi; färdighet; förmåga; ha befogenhet; herravälde; kraft; makt; makthavare; myndighet; ork; spänstighet; ström; styrka; övervälde
power of attorney auktorisation; bemyndigande; fullmakt fullmakt
OtherRelated TranslationsOther Translations
approval anklang; gillande; medhåll
authorisation attestering
authority behörighet; maktbefogenhet; pondus; översåte
authorization attestering
licence tillståndsbevis
license tillståndsbevis
power våld