Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. auktorisera:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for auktorisera from Swedish to English

auktorisera:

auktorisera verb (auktoriserar, auktoriserade, auktoriserat)

 1. auktorisera (befoga; bemyndiga)
  authorise; to authorize
 2. auktorisera (godkänna; bemyndiga; befullmäktiga)
  to authorize; to validate; to confirm; to allow; to permit; to admit; to sanction; to authorise; to give one's fiat to
  • authorize verb, American (authorizes, authorized, authorizing)
  • validate verb (validates, validated, validating)
  • confirm verb (confirms, confirmed, confirming)
  • allow verb (allows, allowed, allowing)
  • permit verb (permits, permitted, permitting)
  • admit verb (admits, admited, admiting)
  • sanction verb (sanctions, sanctioned, sanctioning)
  • authorise verb, British
  • give one's fiat to verb (gives one's fiat to, gave one's fiat to, giving one's fiat to)
 3. auktorisera (bemyndiga)
  to authorize; to allow; to permit; to authorise; to tolerate
  • authorize verb, American (authorizes, authorized, authorizing)
  • allow verb (allows, allowed, allowing)
  • permit verb (permits, permitted, permitting)
  • authorise verb, British
  • tolerate verb (tolerates, tolerated, tolerating)

Conjugations for auktorisera:

presens
 1. auktoriserar
 2. auktoriserar
 3. auktoriserar
 4. auktoriserar
 5. auktoriserar
 6. auktoriserar
imperfekt
 1. auktoriserade
 2. auktoriserade
 3. auktoriserade
 4. auktoriserade
 5. auktoriserade
 6. auktoriserade
framtid 1
 1. kommer att auktorisera
 2. kommer att auktorisera
 3. kommer att auktorisera
 4. kommer att auktorisera
 5. kommer att auktorisera
 6. kommer att auktorisera
framtid 2
 1. skall auktorisera
 2. skall auktorisera
 3. skall auktorisera
 4. skall auktorisera
 5. skall auktorisera
 6. skall auktorisera
conditional
 1. skulle auktorisera
 2. skulle auktorisera
 3. skulle auktorisera
 4. skulle auktorisera
 5. skulle auktorisera
 6. skulle auktorisera
perfekt particip
 1. har auktoriserat
 2. har auktoriserat
 3. har auktoriserat
 4. har auktoriserat
 5. har auktoriserat
 6. har auktoriserat
imperfekt particip
 1. hade auktoriserat
 2. hade auktoriserat
 3. hade auktoriserat
 4. hade auktoriserat
 5. hade auktoriserat
 6. hade auktoriserat
blandad
 1. auktorisera!
 2. auktorisera!
 3. auktoriserad
 4. auktoriserande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for auktorisera:

NounRelated TranslationsOther Translations
permit biljett; fraktsedel; fri lejd; fribiljett; följesedel; identifikationskort; inträdesbiljett; inträdestillstånd; körkort; lejdbrev; lov; pass; passerbrev; passersedel; tillstånd; tillåtelse
sanction sanktion; straffåtgärd; tillstånd
VerbRelated TranslationsOther Translations
admit auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna avslöja; bekänna; bikta; erkänna; medge; släppa in; säga saningen; tillstå; tillåta; uppenbara
allow auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna bevilja; foga sig; rätta sig efter; tillåta
authorise auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; ge fullmakt åt; godkänna tillåta
authorize auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; ge fullmakt åt; godkänna ge behörighet; tillåta
confirm auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna bejaka; bekräfta; besanna; besegla; häfta ihop; intyga; ratificera; samtycka till; sätta fast
give one's fiat to auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna tillåta
permit auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna bevilja; tillåta
sanction auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna godkänna; sanktionera
tolerate auktorisera; bemyndiga bära; stå ut med; tillåta; tolerera; uthärda
validate auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna bekräfta; besegla; godkänna; lagfästa; ratificera; sanktionera; stadfästa; validera; verifiera
OtherRelated TranslationsOther Translations
admit medgiva; vidkännas
allow medgiva
confirm konfirmera
permit medgiva; tillståndsbevis
sanction straffpåföljd

Synonyms for "auktorisera":


Wiktionary Translations for auktorisera:


Cross Translation:
FromToVia
auktorisera authorize; authorise autorisieren — jemanden berechtigen, bevollmächtigen
auktorisera allow; authorize; authorise; empower; entitle; warrant autoriser — (vieilli) revêtir d’une autorité.