Swedish

Detailed Translations for kontinuerligt from Swedish to English

kontinuerligt:


Translation Matrix for kontinuerligt:

NounRelated TranslationsOther Translations
constant konstant
lasting pågående
running komande och gående; racande; springande
trough fodertråg; matskål; tråg; våga igenom
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
constant beständig; beständigt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; permanent; ständigt bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; konstant; kontinuerlig; ouppörligt; permanent; stabil; stabilt; stadigt; ständig; ständigt
continuous kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; fortsättande; jämt; kontinuerlig; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt; permanent; ständig; ständigt
everlasting beständig; beständigt; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständigt bestående; evig; evigt; evigvarandet; evinnerlig; evinnerligt; kontinuerlig; oupphörlig; oupphörligt; oändlig; oändligt; permanent; ständig; ständigt; ändlös; ändlöst
lasting beständig; beständigt; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständigt bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; hållbar; hållbart; kontinuerlig; permanent; slitstark; slitstarkt; ständig; ständigt; varaktig; varaktigt
persistent kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet bestående; envis; envist; evigt; evinnerlig; evinnerligt; ihärdig; ihärdigt; kontinuerlig; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; obstinat; oregerligt; permanent; ständig; ständigt; ståndaktigt; trotsig; trotsigt; uppstudsig; uppstudsigt; varaktigt
repeated kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet bestående; kontinuerlig; ofta förekommande; permanent; repeterat; ständigt
running kontinuerlig; kontinuerligt hoppande; hoppandet; löpande; pågående; springande
uninterrupted kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet bestående; fortsättande; fritt; kontinuerlig; oavbrutet; obehindrad; obehindrat; ostörd; ostört; oupphörlig; oupphörligt; permanent; ständigt
unremitting kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; jämt; kontinuerlig; permanent; ständig; ständigt
OtherRelated TranslationsOther Translations
constant stundlig
everlasting eternell; ovansklig
persistent ihängande; uthållig
running bedrivande; rännande; spring
trough ho
ModifierRelated TranslationsOther Translations
non stop kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet
trough kontinuerlig; kontinuerligt

Synonyms for "kontinuerligt":